Prosím vás, abyste všechny své úkoly
zcela zakotvili v Bohu 
a nedůvěřovali jen své moci,
svému vědění ani lidskému mínění. 

Za tohoto předpokladu
vás mohu považovat za dostatečně ozbrojené 
proti velikým duchovním i tělesným protivenstvím, 
která na vás mohou dolehnout.

Bůh podporuje a posiluje pokorné,
především pak ty, kdo se nebojí
pohlédnout na své velké i malé slabosti 
jako v jasném zrcadle, a uznají,
že nad nimi nemohou zvítězit.

Když takoví lidé vidí, že jsou kořistí útrap,
které přesahují všechno, co dosud poznali,
nic je nemůže ohrozit, protože veliká důvěra,
kterou chovají k Bohu, je jejich jistotou, 
že bez jeho dovolení a schválení
se jim nic nemůže
stát.

(František Xaverský)