V pěveckém sboru není nikdo sám

Papež František přijal v říjnu 2021 účastníky ekumenické pouti z Německa v rámci projektu s názvem "S Lutherem za papežem". Účastníci setkání papeže přivítali sborovým zpěvem, na což papež reagoval ve svém pozdravu: „Na začátku jste mě přivítali společnou písní. Zpěv sjednocuje. Ve sboru není nikdo sám: je důležité naslouchat ostatním. Přeji křesťanům tuto ochotu navzájem si naslouchat.“

Papež dále vyzval, abychom naslouchali Boží melodii ve svých životech a otevřeli své uši a srdce skladbě, kterou Bůh skládá pro každého z nás. „Tímto způsobem vzniká píseň složená z mnoha hlasů, a takto probíhá i ekumenismus v mnoha částech světa.“

Ekumenismus se neopírá
o lidská vyjednávání

„Ekumenismus nespočívá v církevní diplomacii, nýbrž je cestou milosti. Neopírá se o lidská vyjednávání a dohody, nýbrž o Boží milost, která očišťuje paměť a srdce, překonává ustrnulost a orientuje směrem smířené jednotě v různostech. V tomto světle bych chtěl povzbudit všechny, kdo se angažují v mezicírkevním dialogu, aby pokračovali s důvěrou ve vytrvalé modlitbě, ve společné charitativní práci a s nadšením směřovali k větší jednotě mezi různými částmi Kristova těla.“

Nelze smazat
smutné otázky minulosti

„S horlivostí pokračujeme vpřed po naší cestě
od konfliktu k jednotě. Je důležité pohlédnout s pokorou na okolnosti, které přinesly rozdělení, v důvěře, že jakkoli není možné smazat smutné otázky minulosti, je možné číst je znovu pohledem smířených dějin. Cesta, která vede
od konfliktu ke společenství, není snadná, ale nejsme na ní sami: Kristus nás doprovází!

Modleme se o plnou jednotu mezi křesťany. A jakým způsobem se to stane, ponechme již na Ducha Svatého, který je náramně kreativní, a je také básník…“


Naslouchejme
Boží melodii
ve svých životech