Sám Bůh, náš Pastýř, se snížil
a přišel, aby nás našel

Církev na celém světě naplněná úžasem prvních učedníků, stále znovu hlásá: „Ježíš vstal z mrtvých!“ – „Vpravdě, vstal z mrtvých, jak předpověděl!“

Starozákonní památka vysvobození židovského lidu z egyptského otroctví dosahuje o Velikonocích svého naplnění: svým zmrtvýchvstáním nás Ježíš Kristus vysvobodil z otroctví zla a smrti, otevřel nám přístup do života věčného. My všichni, když se necháme ovládnout zlem, scházíme z dobré cesty a bloudíme jako ztracené ovce. Avšak sám Bůh, náš Pastýř, přišel, aby nás našel, a snížil se až k pokoření kříže, aby nás zachránil.

A dnes tak můžeme zvolat:
„Dobrý Pastýř, který dal svůj život za své ovce
a byl ochoten umřít za své stádo,
vstal z mrtvých. Aleluja“.

Zmrtvýchvstalý Pastýř napříč dobami
neúnavně hledá svoje ztracené bratry a sestry

Zmrtvýchvstalý Pastýř napříč dobami neúnavně hledá nás, svoje bratry a sestry ztracené v pouštích tohoto světa. A táhne nás na cestu života. Také dnes si klade na svá ramena mnoho našich bratří a sester deptaných zlem v jeho nejrůznějších formách. Zmrtvýchvstalý Pastýř jde hledat všechny, kdo zabloudili v bludištích osamění a vytlačených na okraje. Ujímá se těch, kdo se stali obětí starého i nového otroctví: nelidské práce, nezákonného obchodování a těžkých závislostí. Ujímá se dětí a teenagerů, kterým je odnímána bezstarostnost a jsou vykořisťováni, a těch, jejichž srdce je trýzněno násilím snášeným mezi stěnami vlastního domova. Zmrtvýchvstalý Pastýř provází na cestě ty, kdo jsou nuceni opouštět svoji vlast kvůli ozbrojeným konfliktům, teroristickým útokům, hladu a despotickým režimům.

Ve složitých a někdy dramatických událostech národů ať Zmrtvýchvstalý Pán řídí kroky těch, kdo hledají spravedlnost a pokoj. Ten, který přemohl temnotu hříchu a smrti, ať obdaří naše dny pokojem!

Zpracováno podle velikonočního poselství
papeže Františka 16.4.2017