Zanechejme smutku z nedokonalosti a radujme se z Boží velikosti a dokonalosti.  - archív citátů

21. 4. 2019 , papež František (J. M. Bergoglio) (Foto: MN)

Sám Bůh, náš Pastýř, přišel, aby nás našel a zachránil

lídé, děti, hraní, ulice / foto -Michal Němeček-

Sám Bůh, náš Pastýř, se snížil
a přišel, aby nás našel

Církev na celém světě naplněná úžasem prvních učedníků, stále znovu hlásá: „Ježíš vstal z mrtvých!“ – „Vpravdě, vstal z mrtvých, jak předpověděl!“

Starozákonní památka vysvobození židovského lidu z egyptského otroctví dosahuje o Velikonocích svého naplnění: svým zmrtvýchvstáním nás Ježíš Kristus vysvobodil z otroctví zla a smrti, otevřel nám přístup do života věčného. My všichni, když se necháme ovládnout zlem, scházíme z dobré cesty a bloudíme jako ztracené ovce. Avšak sám Bůh, náš Pastýř, přišel, aby nás našel, a snížil se až k pokoření kříže, aby nás zachránil.

A dnes tak můžeme zvolat:
„Dobrý Pastýř, který dal svůj život za své ovce
a byl ochoten umřít za své stádo,
vstal z mrtvých. Aleluja“.

Zmrtvýchvstalý Pastýř napříč dobami
neúnavně hledá svoje ztracené bratry a sestry

Zmrtvýchvstalý Pastýř napříč dobami neúnavně hledá nás, svoje bratry a sestry ztracené v pouštích tohoto světa. A táhne nás na cestu života. Také dnes si klade na svá ramena mnoho našich bratří a sester deptaných zlem v jeho nejrůznějších formách. Zmrtvýchvstalý Pastýř jde hledat všechny, kdo zabloudili v bludištích osamění a vytlačených na okraje. Ujímá se těch, kdo se stali obětí starého i nového otroctví: nelidské práce, nezákonného obchodování a těžkých závislostí. Ujímá se dětí a teenagerů, kterým je odnímána bezstarostnost a jsou vykořisťováni, a těch, jejichž srdce je trýzněno násilím snášeným mezi stěnami vlastního domova. Zmrtvýchvstalý Pastýř provází na cestě ty, kdo jsou nuceni opouštět svoji vlast kvůli ozbrojeným konfliktům, teroristickým útokům, hladu a despotickým režimům.

Ve složitých a někdy dramatických událostech národů ať Zmrtvýchvstalý Pán řídí kroky těch, kdo hledají spravedlnost a pokoj. Ten, který přemohl temnotu hříchu a smrti, ať obdaří naše dny pokojem!

Zpracováno podle velikonočního poselství
papeže Františka 16.4.2017

Tento text ve formátu PDF k vytištění (a použití např. na nástěnku)
Rozcestník k dalším textům na nástěnky naleznete zde

Související texty k tématu:

Vzkříšení, zmrtvýchvstání 
Člověk neexistuje pro smrt (Jan Pavel II.) 
Úvahy o utrpení a vzkříšení Páně 
Když dohasíná lidský život v nejlepších letech 
S Kristem zemřít a vstát z mrtvých
Ježíš je vzkříšen
Vzkříšení může být zdrojem obrovského optimismu pro náš osobní život.

Čtení z dnešního dne: Úterý 21.5.

Sk 14,19-28; Jan 14,27-31a

Komentář k Jan 14,27-31a: Slova, která slyšíme při eucharistické oběti. Pokoj a mír, zklidnění, jaké nemůže dát tento svět. Chci jej ve svém srdci pěstovat a kultivovat?

Zdroj: Nedělní liturgie

Noc kostelů

Noc kostelů
(21. 5. 2019) V pátek 25. května 2018 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů. Nabízíme vám základní informace o...

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2019) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

(19. 5. 2019) * 1751, Tasovice u Znojma + 1820, Vídeň, Rakousko

Mezinárodní festival Slezská lilie v půlce června

Mezinárodní festival Slezská lilie v půlce června
(17. 5. 2019) Devátý ročník mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie proběhne v Ostravě od 14. do 16. června 2019. Koncerty,...

Kdo popírá existenci ďábla, nechápe transcendenci Boha

(15. 5. 2019) V listě Židům i prvním Janově listě jasně stojí, že Boží Syn přišel proto, aby udělal konec ďáblově činnosti. A...

Svatý Jan Nepomucký (16. 5.)

(14. 5. 2019) Jan Nepomucký - v černých vodách času naše hvězda...

´Pobožný lenoch´sv. Izidor (svátek 15.května)

(14. 5. 2019) Svatý Izidor rolník (1080-1130)

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(13. 5. 2019) Ježíš, Boží Syn, se stal člověkem v rodině. Základem dobré rodiny je dobré manželství.

Den matek

(11. 5. 2019) Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.