Z biblického podobenství v Lk 16,1-13 se zdá, že tuneláři se sice nemohou odvolat na nějaké státní zákony (legitimně interpretované), ale přece jen se mohou opírat o … Zákon nový, tedy o Bibli. Vždyť Bible vychvaluje toho nepoctivého služebníka!? Ten služebník se vlastně ukázal jako předchůdce novodobých tunelářů: nebyl však potrestán, ale naopak oceněn...
Zatímco Lukášova patnáctá kapitola (tři podobenství ”o radosti z nalezení”) zdůrazňuje Boží iniciativu při hledání ”ztraceného”, šestnáctá kapitola spíš vyzdvihuje lidskou odpověď a odpovědnost. Hlavním tématem tohoto podobenství je vztah k majetku, přesněji řečeno ”prozíravé” využívání majetku. ”Vztah k majetku” se objevuje i v následujícím podobenství o boháči a Lazarovi.

Nejprve je důležité si uvědomit, že máme před sebou podobenství: v podobenství se nemáme snažít ”rozšifrovat” všechny prvky a detaily, protože leccos se líčí jen pro dokreslení příběhu. Podobenství není alegorie, kde každý prvek se ”může přeložit” a převést na duchovní rovinu. Budeme-li mít na mysli tuto jednoduchou poučku, nemusíme mít velké problémy s ”nepoctivostí” onoho služebníka: tato nepoctivost není centrální myšlenkou podobenství (pán pochválil prozíravé jednání, a ne nepoctivost), zmínka o nepoctivém jednání slouží jen ”k okořenění” příběhu, který se tak stává zajímavější a přitažlivější.

Převzato z úvodu k nedělním biblickým textům 25. neděle v mezidobí.

Celý text zde