Ty jsi klíč k údělu každého člověka

Ježíši Kriste,

ty jsi počátek i konec: alfa i omega.

Ty jsi král nového světa.

Ty jsi tajemství dějin.

Ty jsi klíč k údělu každého člověka.

Ty jsi prostředník, most mezi nebem a zemí.

Ty jsi náš Spasitel.

Ty jsi náš svrchovaný dobrodinec.

Tebe nutně potřebujeme,

abychom byli opravdovými lidmi

a abychom dosáhli spásy a oslavy.

(Pavel VI.)