Ty jsi klíč k údělu každého člověka

Ježíši Kriste,
ty jsi počátek i konec: alfa i omega.
Ty jsi král nového světa.

Ty jsi tajemství dějin.
Ty jsi klíč k údělu každého člověka.
Ty jsi prostředník, most mezi nebem a zemí.

Ty jsi náš Spasitel.
Ty jsi náš svrchovaný dobrodinec.

Tebe nutně potřebujeme,
abychom byli opravdovými lidmi
a abychom dosáhli spásy a oslavy.

(Pavel VI.)