ČT 1 v neděli 29.6. ve 13:52
Lužice je krajem tří národů : Čechů, Němců - a Lužických Srbů. Kdysi byla součástí Čech. Pak ji rozťala hranice s Německem a v minulém století ji potkal smutný osud Sudet. Jak v zemi stíhané tolika politickými, národnostními a náboženskými střety žijí dnešní křesťané?
Odkud čerpají svou víru a po jaké cestě ji chtějí předat i nám?

Tyto otázky si položil režisér Vladimír Fanta. Pořad je uváděn v rámci cyklu Cesty víry. Dramaturgie: Angelika Hanauerová, kamera: Vlastimil Žán, scénář a režie: Vladimír Fanta. Reprízy: 2.07. ČT 2 v 5:00 a 15:20.