Položit svůj život za své bližní neznamená jen umřít, ale také přijímat své bližní  takové, jací jsou, - archív citátů

Konzbul Pavel | Sekce: Kázání

Velikonoce - triduum
Neděle Vzkříšení C / mikrokázání

Byl první den pracovního týdne, pro židy neděle. Tři ženy s vonnými mastmi jdou ke hrobu, aby pomazaly mrtvé tělo, což nestihly podle obyčeje před pohřbem. Dva z Ježíšových následovníků odcházejí z Jeruzaléma do Emauz. Ve městě je už nic nedrží, jejich učitel je mrtev. Ježíšovi učedníci jsou ze strachu zamčeni v jednom domě a čekají, až se situace uklidní. 

Do toho zaznívají andělova slova „Byl vzkříšen.“ Tak jednoduše a stručně nebešťan charakterizuje největší zázrak, největší tajemství a největší premisu naší víry, o které máme svědčit. 

Čtení z dnešního dne: Středa 31. 5. - svátek Navštívení Panny Marie

1. čtení - Sof 3,14-18 nebo Řím 12,9-16b; Evangelium - Lk 1,39-56

Komentář k Lk 1,39-56: U našeho Boha najdou naplnění pokorní, ponížení, hladoví. Mocným, bohatým a pyšným se nevnucuje.

Zdroj: Nedělní liturgie

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2023) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Noc kostelů

Noc kostelů
(29. 5. 2023) Základní informace o Noci kostelů.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(28. 5. 2023) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Jedenáct let v domácím vězení v Olomouci / k poslechu

Jedenáct let v domácím vězení v Olomouci / k poslechu
(26. 5. 2023) Jedenáct let držel komunistický režim v domácím vězení olomouckého biskupa Josefa Matochu. 

Svatodušní novéna

(25. 5. 2023) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…