Pro každého existuje poklad  v tom, po čem touží. - archív citátů

Konzbul Pavel | Sekce: Kázání

Velikonoce - triduum
Neděle Vzkříšení C / mikrokázání

Byl první den pracovního týdne, pro židy neděle. Tři ženy s vonnými mastmi jdou ke hrobu, aby pomazaly mrtvé tělo, což nestihly podle obyčeje před pohřbem. Dva z Ježíšových následovníků odcházejí z Jeruzaléma do Emauz. Ve městě je už nic nedrží, jejich učitel je mrtev. Ježíšovi učedníci jsou ze strachu zamčeni v jednom domě a čekají, až se situace uklidní. 

Do toho zaznívají andělova slova „Byl vzkříšen.“ Tak jednoduše a stručně nebešťan charakterizuje největší zázrak, největší tajemství a největší premisu naší víry, o které máme svědčit. 

Čtení z dnešního dne: Pondělí 28. 11.

1. čtení - Iz 1, 21-27 nebo Iz 2, 1-5 a Žalm 72; Evangelium - Mt 8,5-11

Komentář k Mt 8,5-11: Církev je otevřena všem, bez ohledu na původ. I my jsme tedy ti mnozí, kteří budou u jednoho stolu se starozákonními proroky. To ať mě naplní radostí i hrdostí!

Zdroj: Nedělní liturgie

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2022) Datum 1. adventní neděle...

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého…

C. S. Lewis

(21. 11. 2022) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Advent

Advent
(20. 11. 2022) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(18. 11. 2022) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2022 – Ježíše Krista Krále 2023.…

Litanie ke Kristu Králi

(18. 11. 2022) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)