Jestliže mě miluješ, nemysli na svou pastvu Co znamená Ježíšovo trojí: „Miluješ mě?“ - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
Ježíše Krista Krále - A / Angelus - papež František (Věříme, že pravé kralování spočívá v milosrdenství?)

Dnes, o poslední neděli liturgického roku a slavnosti Ježíše Krista, Krále, k nám evangelium promlouvá o posledním soudu (srov. Mt 25,31-46) a říká nám, že tento soud bude o lásce.

Představuje nám scénu královské síně, v níž na trůnu sedí Ježíš, Syn člověka (v. 31). U jeho nohou jsou shromážděny všechny národy a mezi nimi „požehnaní“ (v. 34), královi přátelé. Ale kdo jsou tito požehnaní? Co je na těchto přátelích v očích jejich Pána tak zvláštního? Podle světských kritérií by královi přátelé měli být ti, kteří mu dali bohatství a moc, kteří mu pomohli dobýt území, vyhrát bitvy, prosadit se mezi ostatními vládci, možná se objevit jako hvězda na titulních stránkách novin nebo na sociálních sítích, a těm by měl říci: „Děkuji vám, protože jste mě učinili bohatým a slavným, záviděným a obávaným“. To platí podle měřítek tohoto světa.

Podle Ježíšových kritérií jsou však jeho přáteli ti, kteří mu posloužili v těch nejslabších lidech. To proto, že Syn člověka je zcela jiný Král, který chudé nazývá „bratry“, který se ztotožňuje s hladovými, žíznivými, cizinci, nemocnými, uvězněnými a říká: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali“. (v. 40). Je to Král citlivý na problém hladu, potřeby domova, vnímavý k nemoci a věznění (srov. v. 35-36): což všechno jsou skutečnosti, které jsou bohužel stále velmi aktuální. Hladovějící, lidé bez domova, často oblečení, jak jen mohou, se tísní na našich ulicích: setkáváme se s nimi každý den. A co se týče nemoci a vězení, všichni víme, co znamená být nemocný, dělat chyby a nést následky.

Dnešní evangelium nám říká, že člověk je požehnaný, když na tuto bídu odpovídá láskou, službou: neodvrací se, ale dává najíst a napít, poskytuje ošacení a přístřeší, když navštěvuje, jedním slovem: je nablízku potřebným. A to proto, že Ježíš, náš Král, který se nazývá Synem člověka, má své oblíbené sestry a bratry v těch nejkřehčích ženách a mužích. Jeho „královská síň“ je postavena tam, kde jsou lidé trpící a potřební pomoci. Toto je „dvůr“ našeho Krále. A styl, kterým se mají vyznačovat jeho přátelé, ti, kdo mají Ježíše za Pána, je jeho vlastní styl: soucit, milosrdenství, něha, které zušlechťují srdce a stékají jako olej na rány těch, kdo jsou zraněni životem.

A tak se, bratři a sestry, ptejme sami sebe: věříme, že pravé kralování spočívá v milosrdenství? Věříme v sílu lásky? Věříme, že láska je nejvyšším královským projevem člověka a nezbytným požadavkem kladeným na křesťana? A nakonec konkrétní otázka: Jsem přítelem Krále, to znamená, cítím se osobně angažován v potřebách trpících lidí, které potkávám na své cestě?

Kéž nám Maria, Královna nebe a země, pomáhá milovat Ježíše, našeho Krále, v jeho nejmenších bratrech a sestrách.

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Související texty k tématu:

Milosrdenství

Čtení z dnešního dne: Pondělí 24. 6. 2024, Slavnost narození svatého Jana Křtitele

Iz 49,1-6; Sk 13,22-26

Komentář k Lk 1,57-66.80: Poté, co otec dítěte souhlasil s navrženým jménem, mohl konečně promluvit. To nedostatek víry způsobil, že tenkrát oněměl. Také nám při nedostatku odvahy přijmout nové věci hrozí oněmění a sterilita.

Zdroj: Nedělní liturgie

Papež: Církev je otevřená všem, ale homosexuální svazky nemůže žehnat

(23. 6. 2024) V rozhovoru pro americkou televizní stanici Cbs František znovu zdůrazňuje otevřenost církve "všem, každému" a…

Narození Jana Křtitele (svátek 24. 6.)

Narození Jana Křtitele (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2024) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - Letní kurzy v roce 2024

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - Letní kurzy v roce 2024
(22. 6. 2024) Kurzy zaměřené na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině s názvem ´Manželská setkání´…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2024) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2024) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII. 

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2024) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(16. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.