Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
Slavnost Největější Trojice - C / Angelus - papež František (Trojice nás učí, že nemůžeme být jeden bez druhého)

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice a Ježíš nám v evangeliu této slavnosti představuje další dvě božské osoby, Otce a Ducha svatého. O Duchu říká: "Nebude mluvit sám od sebe, ale vezme to, co je moje, a bude vám to zvěstovat." A o Otci pak říká: "Všechno, co má Otec, je moje" (J 16,14-15). Všimněme si, že Duch svatý mluví, ale ne sám o sobě: ohlašuje Ježíše a zjevuje Otce. Všimněme si také, že Otec, který má všechno, protože je původcem všech věcí, dává Synovi všechno, co má: nic si nenechává pro sebe a zcela se dává Synovi. To znamená, že Duch svatý nemluví sám o sobě, mluví o Ježíši, mluví o ostatních. A Otec nedává sám sebe, dává Syna. Je to otevřená velkorysost: jeden je otevřený druhému.

A nyní se podívejme na nás, na to, o čem mluvíme my a co máme my. Když mluvíme, vždy chceme, aby se o nás mluvilo dobře, a často mluvíme jen o sobě a o tom, co děláme. A kolikrát! "Udělal jsem tohle, tamto...", "Měl jsem tenhle problém...". Pořád takhle mluvíme. Jak se to liší od Ducha svatého, který mluví tak, že ohlašuje druhé, Otce a Syna! A o tom, co vlastníme, jak na to žárlíme a jak těžko se o to dělíme s ostatními, dokonce i s těmi, kterým chybí to nejnutnější! Slovy je to snadné, ale v praxi je to velmi obtížné.

Proto slavení Nejsvětější Trojice není ani tak teologickým cvičením, ale revolucí v našem způsobu života. Bůh, v němž každá osoba žije pro druhou v trvalém vztahu, ne sama pro sebe, nás podněcuje, abychom žili s druhými a pro druhé. Otevření. Dnes si můžeme položit otázku, zda náš život odráží Boha, v něhož věříme: Já, který vyznávám víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého, opravdu věřím, že k životu potřebuji druhé, že se musím druhým dávat, že musím druhým sloužit? Potvrzuji to jen slovy, nebo to potvrzuji svým životem?

Trojjediný a jedinečný Bůh, drazí bratři a sestry, se musí projevovat takto, skutky spíše než slovy. Bůh, který je autorem života, je předáván méně prostřednictvím knih a více prostřednictvím svědectví života. Ten, který, jak píše evangelista Jan, "je láska" (1 Jan 4,16), se zjevuje skrze lásku. Vzpomeňme si na dobré, velkorysé a pokorné lidi, které jsme potkali: když si vzpomeneme na jejich způsob myšlení a jednání, můžeme mít malý odlesk Boží lásky. A co to znamená milovat? Nejen chtít dobro a konat dobro, ale především v základu přijímat - být otevřený - pro druhé, dělat prostor pro druhé. To znamená milovat, od základu.

Abychom to lépe pochopili, vzpomeňme si na jména božských Osob, která vyslovujeme při každém znamení kříže: v každém jménu je přítomno to druhé. Například Otec by nebyl takový bez Syna; stejně tak Syn nemůže být myšlen sám, ale vždy jako Syn Otce. A Duch svatý je zase Duchem Otce a Syna. Trojice nás zkrátka učí, že jeden bez druhého nikdy nemůže být. Nejsme ostrovy, jsme na světě, abychom žili k obrazu Božímu: abychom žili otevřeně, potřebovali druhé a pomáhali jim. Položme si tedy poslední otázku: Jsem i já v každodenním životě odrazem Trojice? Zůstává znamení kříže, které dělám každý den - Otec, Syn a Duch svatý -, gestem samo pro sebe, nebo inspiruje můj způsob mluvení, setkávání, odpovídání, posuzování, odpouštění?

Kéž nám Panna Maria, dcera Otce, matka Syna a snoubenka Ducha, pomůže přijmout a dosvědčit ve svém životě tajemství Boha-Lásky.

Se svolením převzato
webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno

Témata: Služba | vztah

Související texty k tématu:

Nejsvětější Trojice

  • V Bohu tři vyslovují: TY Každý člověk je osobou jen jednou: své vlastní a jedinečné "já" vyslovuje jako jedinec. V Bohu jsou tři, kteří je vyslovují. 
  • Bůh je ´rodina´ tří Osob  Bůh je „rodina“ tří Osob, které se mají tolik rády, že tvoří jednotu. Tato „božská rodina“ není do sebe uzavřená, nýbrž otevřená, sdílí se ve stvoření a v dějinách,…
  • Jak prezentuje Bůh sám sebe, aneb Nejsvětějjší Trojice Tajemství Nejsvětější Trojice se často vykládá tak, že se nejprve řekne, že je Bůh v Trojici jediný (nebo jeden Bůh ve třech osobách) a potom...
  • Model ideálního soužití lze najít v Bohu V Nejsvětější Trojici nalézáme  odpověď na to, co je to skutečné společenství...
  • Mrazivé slovo Trojice Teologové s velkou námahou vynalezli pro Boha falešně aritmetické, mrazivé slovo Trojice – a ono přitom jde o neuhasínající život plný radosti a vitality.
  • Nebylo by lepší učení o Trojici vynechat? K. Rahner prohlásil, že kdyby se vynechalo učení o Trojici, nic by se v životě mnoha křesťanů nezměnilo. Bohužel musíme konstatovat, že je to asi pravda.
  • Trojice - texty dle rejstříku

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.