Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus A)
Slavnost Těla a krve Páně / Angelus - papež František

Dnes je v Itálii a dalších zemích liturgická slavnost Těla a Krve Páně, Corpus Domini. V druhém dnešním čtení svatý Pavel popisuje slavení eucharistie (srov. 1 Kor 10,16-17). Zdůrazňuje dva účinky sdíleného kalicha a lámaného chleba, totiž mystický a komunitní.

Nejprve apoštol prohlašuje: »Kalich požehnání, který žehnáme - není to účast v Kristově krvi? Chléb, který lámeme - není to účast v Kristově těle?«  (v.16). Tato slova vyjadřují mystický nebo - můžeme říci - duchovní účinek eucharistie, který se týká sjednocení s Kristem, jenž se v chlebu a víně obětuje za spásu všech. Ježíš se zpřítomňuje ve svátosti eucharistie, aby nás živil, byl asimilován a stal se v nás obnovující silou, jež dodává energii a dodává vůli dát se po každém zastavení či po každém pádu znovu na cestu. Vyžaduje to však náš souhlas, naši ochotu nechat proměnit sebe, svůj způsob myšlení a jednání, jinak se účast na slavení eucharistie redukuje na prádzný a formální obřad. Někdo chodí na mši, protože se to má, jako společenská záležitost, byť s úctou. Něco jiného je však mysterium, tedy přítomný Ježíš, který nás přichází živit.

Druhý účinek je komunitní  a svatý Pavel ho vyjadřuje slovy: »Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho« (v.17). Jde o vzájemné sdílení těch, kdo mají účast na eucharistii, a to až do té míry, že tvoří jedno tělo, jako je jeden onen chléb, který se láme a rozdává. Jsme komunitou, živenou Tělem a Krví Krista. Účast na Kristově těle je účinné znamení jednoty, společenství a sdílení. Nelze se účastnit eucharistie bez snahy o vzájemné bratrství, které je upřímné. Pán však dobře ví, že naše lidské síly na to nestačí. Ba dokonce ví, že jeho učedníci vždycky budou pokoušeni k rivalitě, závisti, předsudku a rozdělení... To všichni známe. Také proto nám zanechal svátost svojí reálné, konkrétní a trvalé přítomnosti, takže zůstáváme-li sjednoceni s Ním, můžeme stále přijímat dar bratrské lásky. »Zůstaňte v mé lásce« (Jan 15,9), jak Ježíš řekl a umožnil eucharistií. Zůstávat v přátelství, v lásce.

Toto dvojí ovoce eucharistie: za prvé sjednocení s Kristem a za druhé společenství těch, které On živí, neustále obrozuje a obnovuje křesťanské společenství. Církev koná eucharistii, ale zásadnější je, že eucharistie vytváří církev a dovoluje jí, aby byla posláním  ještě dříve než ho uskuteční. Toto je mysterium eucharistického společenství, totiž přijímat Ježíše, aby nás zevnitř proměnil a sjednotil, nikoli rozdělil.

Svatá Panna ať nám pomáhá přijímat vždy s úžasem a vděčností obrovský dar, kterým nás Ježíš obdařil ve svátosti svého Těla a svojí Krve.

Se svolením převzato
webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno

Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 1.

1 Sam 24,3-21; Mk 3,13-19

Komentář k Mk 3,13-19: Jak rozdílné povahy byli apoštolové! Výzva pro dnešní vztahy a toleranci v církvi. Vždyť náročný úkol kázat a vyhánět zlo nás má spojovat.

Zdroj: Nedělní liturgie

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2022) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.