Navigace: Tematické texty B BůhKrátké texty, citáty Bůh a náhoda (body k tématické diskuzi)

Bůh a náhoda (body k tématické diskuzi)

 

- Wikipedie:                 „Náhoda je nečekaný souběh nesouvisejících událostí“

- Belgický kardinál Suenens, jeden ze 4 moderátorů  II. Vatikánského koncilu : „Náhoda není nic jiného než Boží inkognito“ (inkognito  = utajený, nepodepsaný tvůrce)

- Albert Einstein :          „Náhoda je způsob, jakým se Bůh udržuje v anonymitě“

- Anatole France :         „Náhoda je snad pseudonym Boha, když se nechce podepsat“.

- Páter Machač :           „Z lidského hlediska existuje náhoda, z Božího hlediska ale žádná náhoda neexistuje“     

- Bible, Skutky apoštolů , kap. 1, verš 23 – 26: Vybrali tedy dva, Josefa,  zvaného Justus, a Matěje; a modlili se : „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil,  aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš zrádně opustil. “ Potom losovali  a los padl na Matěje; byl proto přibrán k jedenácti apoštolům. 

- Bible, Matouš, kap. 10, verš 29: „Neprodávají se dva vrabci za halíř ?   A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí Vašeho Otce.“

- Vesmír /vznikl náhodou/stvořila  náhoda.    X        Vesmír stvořil Bůh.

- Knížka od Marie Svatošové: „Náhody a náhodičky s Marií Svatošovou“


Sestavil -EK-

Čtení z dnešního dne: Pondělí 27. 5.

1. čtení 1 Petr 1,3-9; Evangelium Mk 10,17-27

Komentář k Mk 10,17-27: Nebrání mi hmotné věci, kterými jsem se obklopil, soustředit se na to podstatné? Pak i já bych odešel od Ježíše zarmoucený…

Zdroj: Nedělní liturgie

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2024) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2024) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko  (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce…

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)
(21. 5. 2024) Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(20. 5. 2024) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Letnice, Svatodušní svátky... datum

(19. 5. 2024) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…