Upadl jsi, nebo upadla? Ale vždy jsi milován a milována a Bůh ti důvěřuje! - archív citátů

Navigace: Tematické texty B BůhKrátké texty, citáty Bůh a náhoda (body k tématické diskuzi)

Bůh a náhoda (body k tématické diskuzi)

 

- Wikipedie:                 „Náhoda je nečekaný souběh nesouvisejících událostí“

- Belgický kardinál Suenens, jeden ze 4 moderátorů  II. Vatikánského koncilu : „Náhoda není nic jiného než Boží inkognito“ (inkognito  = utajený, nepodepsaný tvůrce)

- Albert Einstein :          „Náhoda je způsob, jakým se Bůh udržuje v anonymitě“

- Anatole France :         „Náhoda je snad pseudonym Boha, když se nechce podepsat“.

- Páter Machač :           „Z lidského hlediska existuje náhoda, z Božího hlediska ale žádná náhoda neexistuje“     

- Bible, Skutky apoštolů , kap. 1, verš 23 – 26: Vybrali tedy dva, Josefa,  zvaného Justus, a Matěje; a modlili se : „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil,  aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš zrádně opustil. “ Potom losovali  a los padl na Matěje; byl proto přibrán k jedenácti apoštolům. 

- Bible, Matouš, kap. 10, verš 29: „Neprodávají se dva vrabci za halíř ?   A ani jeden z nich nespadne na zem bez vědomí Vašeho Otce.“

- Vesmír /vznikl náhodou/stvořila  náhoda.    X        Vesmír stvořil Bůh.

- Knížka od Marie Svatošové: „Náhody a náhodičky s Marií Svatošovou“


Sestavil -EK-

Čtení z dnešního dne: Pátek 9. 6.

1. čtení - Tob 11,5-17; Evangelium - Mk 12,35-37

Komentář k Tob 11,5-17: Radost z uzdravení ze slepoty, radost z patření na štěstí svého syna. Mohu prosit o uzdravení rodinných vztahů a o schopnost přát štěstí jiným.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2023) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2023) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´)

(3. 6. 2023) Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.

5. června -´Světový den životního prostředí´

(3. 6. 2023) Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "Světový den životního…

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2023) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Noc kostelů

Noc kostelů
(29. 5. 2023) Základní informace o Noci kostelů.