Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování. Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu  - archív citátů

Navigace: Tematické texty O Osobnosti, svatíFrantišek z Assisi Chvalozpěv po noci plné bolestí

Chvalozpěv po noci plné bolestí

Chvalozpěv po noci plné bolestí

Před sto lety v roce 1224 František z Assisi složil Chvalozpěv na stvoření. Učinil tak po noci strávené ve fyzických bolestech, v té době již zcela slepý. Po této noci plné bolestí, povznesen v duši duchovním prožitkem, chtěl chválit Nejvyššího za ty tvory, které už neviděl, ale které vnímal jako bratry a sestry, protože pocházejí od téhož Otce a které sdílel s ostatními muži a ženami. Vnuknutý pocit bratrství ho tak vedl k tomu, aby bolest proměnil ve chválu a námahu v úsilí.

Krátce nato přidal verš, v němž chválil Boha za ty, kdo odpouštějí, a učinil tak, aby urovnal – a to úspěšně! - pohoršující hádku mezi místním starostou a biskupem.

I já, který nesu Františkovo jméno, bych vám chtěl od srdce jdoucím tónem modlitby říci: Zanechme rozdělení a spojme síly! A s Boží pomocí vyjděme z noci válek a devastace životního prostředí, abychom naši společnou budoucnost proměnili v úsvit světla. Děkuji vám.


Z promluvy papeže Františka na konferenci států, které jsou stranami Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 28), kterou v dubajském Expo City 2. prosince 2023 přednesl v papežově zastoupení státní sekretář Svatého stolce, kard. Pietro Parolin. / Vaticannews.va

Čtení z dnešního dne: Pátek 23. 2.

1. čtení - Ez 18,21-28; Evangelium - Mt 5,20-26

Komentář k Ez 18,21-28: Obrácení není pouze odvrácení se od špatnosti, ale změna vztahu k Bohu. On není jakýmsi „hlídačem“, ale chce mou lásku! Právě to má být impulsem pro mé jednání.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.