Otec doprovází naše kroky.  Není chladným, odtažitým a netečným pozorovatelem,  - archív citátů

Navigace: Tematické texty H HříchZávěrečné poznámky, myšlenky, literatura, odkazy Další myšlenky

Další myšlenky

* Pokus o rozdělení:
- těžký (smrtelný) - vylučující zcela ze společenství s Bohem
- lehký (zraňující)

* Jak posoudit závažnost:
- subjektivně - svědomí
- objektivně
- Písmo
- Církev - učitelský úřad, pastýři - vedeni Bohem
- Dohady teologů
- rozumový úsudek

* Tzv. "hlavní hříchy" - "7 hlavních hříchů", kořeny dalších hříchů: Pýcha, závist, nespravedlivý hněv, lakomství, smilstvo, nestřídmost, lenost

* Pokušení: je to svádění ke hříchu. Pramenem: já; okolní svět; ďábel


* Opustit Ježíšovu - Boží, představu o tom, co je dobré a správné a přidržet se představy své - to může udělat každý... (viz Jer 2,13)

* Hříchy mohou ukazovat na obdarování člověka


Čtení z dnešního dne: Úterý 6. 12. Nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa.

1. čtení - Iz 40,1-11; Evangelium - Mt 18,12-14

Komentář k Iz 40,1-11: „Těšte, těšte můj lid“, začíná text velkolepého Händelova oratoria Mesiáš. Tak se stávají i přísná slova radostnou zvěstí. Toužíme ji zprostředkovat dál?

Zdroj: Nedělní liturgie

Polarizace není katolická, snažme se o harmonii

(1. 12. 2022) Polarizace není katolická. Katolík nemůže myslet „buď-nebo“ a vše redukovat na polarizaci. 

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(1. 12. 2022) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2022) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2022) Datum 1. adventní neděle...

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého…