Jestliže mě miluješ, nemysli na svou pastvu Co znamená Ježíšovo trojí: „Miluješ mě?“ - archív citátů

Navigace: Tematické texty K Křížové cestyRůzné křížové cesty Dvouřádková křížová cesta

Dvouřádková křížová cesta

První věta je myšlenka na rozjímání, druhá námět na modlitbu. Zde se dává nejširší prostor k vlastním myšlenkám. Tento vzor je nejvhodnější pro přechod k celkovému samostatnému konání Křížové cesty.

1. Soud.
Pane, snášíš pobuřující nespravedlnost.

Učíš mě snášet i to,co se mi zdá nezasloužené.
 

2. Kříž.
Pane, bereš na ramena kříž.

Učíš mě,abych byl připravený na utrpení,když jsou nevyhnutelná.
 

3. Pád.
Ježíši, padáš. A vstáváš.

Posilňuj mě,když kříž bude převyšovat moje síly.
 

4. Marie.
Ježíši, opouštíš svoji Matku.

Posilujmne,když mám opustit milé osoby pro vyšší cíle.


5. Šimon.
Šimon ti pomáhá.

Dej,ať se nikdy nevyhýbám pomáhat ti ve svých bližních.
 

6. Veronika.
Ježíši, jemnocitně odměňuješ Veroniku.

Naplňuj mě pozorností vůči těm,kteří mi prokáží i sebemenší službu.
 

7. Druhý pád.
Padáš za ty, kteří tě vedou na popravu.

Dej mi sílu pracovat i pro ty,kteří mi činí zlo.
 

8. Ženy.
I ve svém utrpení poučuješ a napomínáš.

I v bolesti a utrpení chci zůstat věrný svému povolání.


9. Třetí pád.
Potřetí padáš a vstáváš.

Nežádáš tedy,abych nikdy nebyl slabý, ale žádáš, abych vstal.
 

10. Vysvlékání ze šatů.
Vysvlékání se přidávalo k tělesným mukám jako duchovní potupení.

Dej,ať vždy si vzpomenu na tebe,když mě budou tupit.


11. Přibíjení.
Znemožnili ti každý pohyb,ale přesto nerezignuješ ve svém spásném díle.

Dej,abych v jakýchkoli omezeních nerezignoval ve svém povolání.


12. Smrt.
Nikdo ti nevzal život. Sám ho dáváš. Z lásky.

Dej,abych byl člověkem oběti. Z lásky.


13. Snímání.
Matka bere do náruče tvoje mrtvé tělo.

Matko,vezmi mne do náruče nyní i v hodině mé smrti.


14. Hrob.
Nezůstal jsi v hrobě ležet. Vstal jsi,Pane,a žiješ.

Ježíši,dej,ať s tebou zemřeme a s tebou věčně žijem.
Amen.
 


Čtení z dnešního dne: Pátek 21. 6. 2024, Pátek 11. týdne v mezidobí

2 Král 11,1-4.9-18.20;

Komentář k Mt 6,19-23: Čistý, jednoduchý pohled je výzvou společnosti, která tolik věcí zastírá, komplikuje a snaží se, aby pravda nevyšla najevo. I zde může Ježíšův pohled uzdravit!

Zdroj: Nedělní liturgie

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2024) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2024) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII. 

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2024) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(16. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2024) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2024) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2024) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…