Duch svatý uzdravuje ze stresu a z rutiny  Stres a nuda jsou v podstatě rezignací.  - archív citátů

Navigace: Tematické texty O Osobnosti, svatíFrantišek z Assisi Hra o životě sv. Františka z Assisi

Hra o životě sv. Františka z Assisi

Se svolením převzato ze stránky Jana Kafky:
MINIDATABÁZE
KŘESŤANSKÝCH DIVADELNÍCH HER A SCÉNEKBRATR FRANTIŠEK
Hra o životě sv. Františka z Assisi


OSOBY A OBSAZENÍ

FRANTIŠEK
KLÁRA.
MATKA FRANTIŠKA
OTEC FRANTIŠKA
BRATR LEO
BRATR MATEO
BRATR BERNARD
BISKUP
KUPEC
VYPRAVĚČ 1.
VYPRAVĚČ 2
PTÁČEK
VČELIČKA
SLUNÍČKO
DÍTĚ U JESLÍ
JOSEF A MARIE
UVADĚČ
PAPEŽ
PAVEL

PÍSNĚ:
1.Pane učiň mne
2.Františkův chvalozpěv
3.Večer nad krajem
4.Sláva na výsostech Bohu

Tato scénka má dvě varianty:
1. Vánoční - končí postavením betléma.
2. Obecná - zachycuje cestu do Říma a schválení Františkovy řehole.


VYPRAVĚČ 1
Při pohledu do lidských dějin nacházíme postavy lidí, které nám pomáhají pochopit velikost a zároveň krásu chudoby. Jednou z postav, která pochopila skrze chudobu velikost Boha a jeho díla, je i sv. František.

VYPRAVĚČ 2
Narodil se v roce 1182 v italském městě Assisi. Jeho otec byl obchodník s látkami, matka pocházela z Francie. Ve svých dvaceti letech pocítil mocnou touhu vykonat něco velikého. Stal se rytířem a spolu s kamarády odjel na křižáckou výpravu. Po čase se však vrátil nemocný.

VYPRAVĚČ 1
Když se uzdravil, změnil se zcela jeho život a těžce nesl chudobu těch, kteří tkali a barvili látky pro jeho otce. Začal vnímat krásu přírody a žasnul nad Boží láskou projevenou ve stvoření. Jednou zaslechl hlas v chatrném kostelíku sv. Damiána za městem: “Františku, oprav dům, který se rozpadá.“

VYPRAVĚČ 2
František až později pochopil, že byl povolán ne opravit kostelík, ale celou církev skrze svůj příklad a přivést ji zpět ke Kristu.V roce 1223 poprvé postavil se spolubratry v Greccii jesličky,aby pomohl ostatním více pochopit a prožít velikost Boží lásky. Tento světec umírá roku 1226.
Pojďme i my nyní prožít několik okamžiků s tímto velkým člověkem po jeho návratu z křižácké výpravy.

Melodie, František si prohlíží motýlka, včeličku, sluníčko, jde za ptáčkem a raduje se z něho, děkuje Bohu

VYPRAVĚČ 1
Když se František uzdravil, otec si přeje, aby z něho byl stejně úspěšný obchodník jako on.

VYPRAVĚČ 2
František však nemyslí na bohatství, ale na bídu chudáků a touží jim pomoci.

OTEC
Obchody jsou skvělé, život je bohudíky normální, a když už mluvíme o obchodě, mám tu novou látku, kterou bych vám chtěl ukázat, to už něco znamená, podívejte se na ten damašek, pochází přímo z Damašku. To je kvalita, ohmatejte si ten materiál. Porovnejte to s našimi látkami, například s touto.

KUPEC
A jak se daří vašemu synovi? Už je zdravý?

OTEC
Chvála Bohu ano. Mše, které jsem dal za něj sloužit mne stály mnoho majetku. Ale tuto neděli s námi půjde i na mši.
Už se nemohu dočkat,až mi začne pomáhat s obchodem. Chci mu to vše jednou předat.

Melodie, přichází František, sedne si pod stromem na louce, Klára potichu k němu přichází/

KLÁRA
Neruším tě, Františku?

FRANTIŠEK překvapeně/
Kláro!

KLÁRA
Všichni si myslí, že si se zbláznil. Víš o tom? Když jsi šel do boje, tak lidi říkali, že jsi dobrý, bystrý, ale nyní jsi blázen. Neboť napodobuješ ptáčky, běháš za motýli, a prohlížíš si květiny.Podle mne jsi byl bláznem dříve, ne teď.

Přichází otec a matka a zpovzdálí je pozorují

MATKA
Vidíš Pietro, mluví s ní.

OTEC
Chvála Bohu, vidíš, to mu pomůže. Neříkal jsem ti to?
MATKA
Ano, Klára je z dobré rodiny.

Klára odchází

OTEC
No, ale s prázdnou kapsou. To málo, co dostane jako výbavu od svého otce nepomůže, aby mohla stát vedle něho. Ale když ji František chce, budu mít dost peněz pro oba. Františku! Jen se pojď podívat!

Vede Františka k pokladnici, matka odchází

Skoupil jsem všechno a nyní, nyní jsme na tom dobře. Je pravda, že válka ti přinesla ty horečky, ale pro obchod byla zlatým dolem. Jen pojď, pojď, samé zlato. Není to úžasné? Vidíš to? A podívej se například zde, co tomu říkáš?
Teď máme dost peněz, abychom mohli rozběhnout vlastní výrobu. Máme 200 barvířů a tkalců, nezapomeň si to prohlédnout Františku, je to i tvoje věc.

VYPRAVĚČ 1
František prošel celou výrobnu látek a byl zdrcen tím, v jakých podmínkách tam chudí pracovali. Vyvedl je ven na světlo, aby uviděli slunce.

VYPRAVĚČ 2
V neděli, když šel František s rodiči do kostela opět viděl ty chudáky. Byl to houf otrhaných a ztrápených chudáků, který se tísnil za skupinou bohatých a krásně oblečených lidí, ke kterým patřil i on. Při pohledu do tváře Krista na kříži neunesl tento rozdíl a utekl z kostela ke kostelíku sv. Damiána, který byl za městem, polorozbořený.

VYPRAVĚČ 1
Když se opět vrátil do města, vyházel otci všechny látky z okna jejich domu. Chudáci je rychle sbírali a s radostí utíkali pryč. Otec, když to spatřil, velice se rozzlobil.

FRANTIŠEK
Otče, otče, musím se podělit o svojí radostí. Naše poklady jsou v nebi, otče ne zde na zemi. Nebuď otrokem svého majetku, zahoď všechno jako já, buď svobodný!

OTEC
Ne, to není možné, ty ses Františku úplně zbláznil. Pojď, půjdeme před biskupa, jemu to pěkně vysvětlíš to tvoje blouznění!

BISKUP
Pane Bernardone, jak se odvažujete vyrušovat svého biskupa uprostřed modliteb? Což jste ztratili rozum?

OTEC
Není to moje vina, Vaše milost. Je tím vinný on, ten nešťastník, který mi zničil život.

FRANTIŠEK
Já, ano. Je to moje vina. Podřídím se vašemu rozsudku.

OTEC
Úplně pošlapal čest mojí rodiny, Excelence, Bůh ví, co jsem udělal pro jeho dobro, vychovával jej s láskou, jaké je otec schopný, zeptejte se kohokoli v městě, oni to potvrdí. Nikdy mu nic nechybělo. A nyní tento ničema vyhodil všechno moje jmění z okna. Všechen můj majetek pro zloděje. Všechno. Všechno.
pláče

BISKUP
A ty, co řekneš na to všechno? Jistě dostatečně chápeš, že takový člověk, tobě podobný je hrozbou pro naši společnost.

FRANTIŠEK
Jsem jeden z těch, kteří hledají světlo. Byl jsem slepý,ale slunce mne osvítilo a nyní dokáži vidět všechno tak jasně, tak jako jste to viděl i Vy, v ten den, když jste se rozhodl pro svatou církev.

BISKUP
Snad by jsi chtěl být knězem?

FRANTIŠEK
Ne, ne. Toho nejsem hoden.

BISKUP
Co si tedy přeješ?

FRANTIŠEK
Jak bych to vysvětlil? Chci žít jako nebeští ptáci,dýchat svobodu a jistotu, kterou oni vdechují, a nic jiného nepotřebují. Musí existovat něco lepšího. Hledejme bratři společně. Člověk, člověk má duši, ta je jeho pokladem. A právě toto musíme znovu najít. Tento poklad. Musíme znovu nalézt radost, žít svobodněji. Chci být chudý, ano. Chudý. Kristus byl chudý , i apoštolové byli chudí. /František předává své věci otci/ Otče, to jsou tvoje věci, tvůj majetek i tvoje jméno.

VYPRAVĚČ 1
Během doby se vrátí rytíři z křižácké výpravy a ptají se po svém příteli Františkovi.

BERNARDO
Kde je vlastně František?

LEO
František už nežije v Assisi.

BERNARDO
To už jsem vytušil. Nevíte někdo z vás, kde je?

MATEO
Ale už skončete. Ještě stále mluvíte o něm? Je blázen.

BERNARDO
Co to znamená, že je blázen?

LEO
František se nezbláznil.Změnil se.

MATEO
Je blázen. Jen blázen si může myslet, že Bůh sestoupil kvůli němu z nebe, aby s ním hovořil o tom kostele.

LEO
Stalo se už vícekrát, že Bůh promluvil k lidem.

MATEO
Velmi zajímavé. Ty si též myslíš, že svatý Damián má být kostelem i domovem pro Františka?

BERNARDO
František tam žije?

LEO
Myslím že ano.

BERNARDO
Je zdravý? Doufám, že se o něho někdo stará a mluvil s ním? Musíme něco udělat. Je to náš nejbližší přítel! Možná, že potřebuje naši pomoc.

LEO
Mateo, František není blázen,snad je normálnější nežli my.Byl přítel nás všech.

MATEO
Je mi líto, ale nemáme s ním nic společného.
odchází

VYPRAVĚČ 2
Bernardo jde z města, aby se setkal se svým přítelem Františkem v kostele sv. Damiána a více pochopil jeho jednání.

František opravuje kostel, přichází Bernardo

BERNARDO
Františku, chci s tebou mluvit. Chci ti pomoci. Byl jsem přesvědčený, že jsi mrtvý. Na křižácké výpravě v Jeruzalémě jsem se dozvěděl, že žiješ. Byl jsem překvapený z toho, co o tobě říkali. Prý ses vzdal života, který jsi měl tak rád. Prý hledáš nový život. Taky jsem se o to pokusil, ale nepodařilo se mi to. Samota a strašná prázdnota, neuspokojenost, která mne trápí, ta hrozná výprava, ničení našich ideálů jsou součástí toho, ale ještě musí být něco.
Minulost už pro mne nic neznamená. Ty jsi pochopil, že nemůžeme žít bez ideálů, bez něčeho, v co můžeme věřit. Snad se pletu, snad bych měl zapomenout na své ideály. To je důvod, proč jsem přišel za tebou. Abych si s tebou o tom popovídal. Pomoz mi, Františku, abych nalezl radost a pravý smysl života!

VYPRAVĚČ 1
Po čase šel František se svými novými bratry, kteří se postupně rozhodli jej následovat,do Assisi. Neměl strach z výsměchu, urážek, bití. *

VYPRAVĚČ 1
Měl jistotu,že s nimi je sám Bůh. Jak dlouho bolestivě se hledá ta jistota. Bez ní nemá smysl jediný krok. Šel a četl evangelium, zpíval,jak jej naučili ptáci v povětří, oslavoval Boha. Už nešlo neobdivovat sedmikrásky, kresby na motýlích křídlech. Z čeho všeho jen dokáže mít člověk radost, když se učí vnímat krásu.

VYPRAVĚČ 2
František přišel na práh domu, který býval jeho domovem. Dveře však zůstaly zavřeny. Jen dveře u domu Kláry nabídly teplý chléb. S radostí se bratři vrátili do Spoletského údolí. Další den šli bratři pracovat na pole. František najednou zaslechl z dálky své jméno. Otočil se a uviděl, jak k němu běží Klára.

František běží Kláře naproti

FRANTIŠEK
Nesměla jsi přijít, ale já jsem to věděl.Věděl jsem, že nám přijdeš pomoci.

KLÁRA
Poslechni mne Františku, ode dneška chci žít, jak žiješ ty a tvoji bratři. Prosím tě, neposílej mne pryč. Už netoužím po tom, aby mne druzí chápali, chci chápat já. Netoužím po tom, abych byla milovaná, chci milovat já. Prosím, prosím, pomoz mi najít tu pravou radost!

FRANTIŠEK
Kláro!

Klára poklekne a František ji ustřihne proud vlasů

FRANTIŠEK
Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje.

Píseň


1. VARIANTA: VÁNOČNÍ

VYPRAVĚČ 1
Bylo pár dní před vánocemi. František sedí stranou od ostatních a listuje v Bibli. Zdálky ho pozoruje bratr Leo a přemýšlí, co se to s jeho přítelem v poslední době děje.

LEO
Copak, Františku, nechceš mi prozradit, nad čím stále hloubáš? Zdá se mi, jakoby ses na něco chystal.

FRANTIŠEK
Ty, bratře Leo, ona je to všechno taková hloupost.

LEO
No tak, ven s tím.

FRANTIŠEK
Už mnoho dní přemýšlím nad písmem svatým.

LEO
To jsem si všiml. A pořád pročítáš stejný příběh. A navíc je tu zima, ty prochladneš a ještě si přivodíš smrt.

František vstane a položí Leovi ruku na rameno.

FRANTIŠEK
Příteli, Pán nám posílá zimu a chlad, abychom měli jasnou hlavu.

LEO
No vidíš, a ty tu přemýšlíš nad nějakými hloupostmi.

FRANTIŠEK
Dobře, všechno ti povím, ale nesmíš to nikomu prozradit.

LEO
To ti mohu klidně slíbit,Františku.

FRANTIŠEK
Leo, dovol nám vystavět betlémskou stáj v Greccii.

LEO
Betlémskou stáj tady? Co sis to vymyslel?

FRANTIŠEK
Ano, postavíme ji v lese vedle kaple. Bude tam Maria, Josef, Jezulátko a zvířátka, bude to stejně krásné jako před léty v Betlémě.

VYPRAVĚČ 2
Přichází bratr Mateo, který vše vyslechl a tajemství je tedy vyzrazeno. Při večerní modlitbě nikdo nemohl najít správnou přímluvu a ani se soustředit. V jejich hlavách se honily zcela jiné myšlenky. Všichni mluvili jen o jesličkách.

VYPRAVĚČ 1
Nebylo v klášteře člověka,který by neznal Františkovo tajemství. Museli mu ale slíbit, že se nic nedozví lidé ve vesnici.František chtěl všechny lidi překvapit. V příštích dnech se mniši potili, přestože venku mrzlo. Řezali, sbíjeli kousky dřev dohromady. Stáj pomalu vyrůstala.

Mniši staví Betlém a různě spolu promlouvají

FRANTIŠEK
Ne tak nádhernou,Ježíš se nenarodil v paláci.

MATEO
Tak nějak jsem si představoval betlemskou stáj, ale my jsme chudí a nemáme ani osla, ani vola, a kdo bude představovat Pannu Marii? A kde teprve seženeme dítě?


FRANTIŠEK
Pohovořím si s Giovanim a s jeho ženou. Oni budou spolu se svým synem představovat svatou rodinu.

LEO
Já jsem včera mluvil s Velitou, s tím sedlákem,slíbil, že vola a osla přivede.

Do jeskyňky přijde Josef s Marií a Ježíškem, potom všichni ostatní

Píseň: "Večer nad krajem "

VYPRAVĚČ 2
Konečně nadešel dlouho očekávaný večer. František má obavu,jestlipak přijde k nim alespoň pár lidí. V dálce se začínají objevovat jednotlivá světýlka.

LEO
Podívej Františku, lidé se vydávají na cestu. Ze všech domů přicházejí.

FRANTIŠEK
To je krása, jako o skutečné svaté noci.

DÍTĚ
Podívejte se, tady leží Ježíšek v jesličkách, honem se pojďte podívat! Jů, to je krása! To je přece betlémská stáj.

František poklekne a začne zpívat: "Sláva na výsostech Bohu..."

KONEC2. VARIANTA: CESTA DO ŘÍMA

VYPRAVĚČ 1
František poznává, že má stále více nepřátel a také těch, kteří nechápou jeho způsob život. Rozhoduje se se svými spolubratry odejít do Říma ke Svatému otci, aby on potvrdil jejich řeholi.

VYPRAVĚČ 2
Nedaleko za Assisi dostihne na koni skupinku řeholníků Pavel, Františkův přítel z doby křižáckých výprav.

PAVEL
Františku, poslouchej mne jako přítele, ty se musíš vrátit do Assisi.

FRANTIŠEK
Ne. Musím jít, abych věděl, co jsem dělal špatně.

PAVEL
Co jsi udělal špatně? To se nemusíš namáhat jít do Říma, to ti můžu s jistotou říci i já.Všechno jsi udělal špatně. Všechno co jsi dělal, rozumíš? Odešel jsi z výpravy, pamatuješ se? Opustil jsi své přátele a od toho okamžiku jsi se choval jako blázen, aby jsi zakryl svoji slabost a nebo jsi se chtěl stát králem chudých.

BERNARDO
Pavle, tak nemluv, to je závist.

PAVEL
Mlč, mám k tomu své důvody. On měl vždy všechno, bohatství, vážnost, dokonce i Boha. Není to tak jednoduché, jak si myslíš.

FRANTIŠEK Když je to tak, jak ty říkáš, tak jedině Svatý otec mi může říci, kdo jsem udělal chybu.
VYPRAVĚČ 1
František pokračoval dále se svými bratřími na cestě do Říma. Pavel je nepozorovaně doprovázel na koni. V Římě se s ním opět setkali.

PAVEL
Podívejte se na sebe, vy hrdinové Assisi. Špinaví, bledí, děti z ulice. V tomto stavu chcete přijít před papeže? Tak tedy hodně štěstí, přátelé.

FRANTIŠEK
Pavle, ta jediný nám můžeš pomoci. Ty víš, co mám říci.

PAVEL
Františku, vraťte se. Mám dost peněz na to, aby vás všechny dopravil domů.

FRANTIŠEK
Pavle pomoz mi, chci jít k papeži.

PAVEL
Nedělej si naději, a když, tak pouze za mých podmínek.

FRANTIŠEK
Ano, samozřejmě.

VYPRAVĚČ 1
Pavel, protože byl ve vysokých službách a dovedl se pohybovat mezi hodnostáři, sepsal řeč pro Františka.

PAVEL
Přečti to tak, jak je to napsané bez toho , aby jsi tam něco vyměnil. Rozuměl jsi? A po podřízení se autoritě se vrátíš zpět. Postaral jsem se o koně, které vás dovezou do Assisi. Když budeme doma, udělám vše pro to, abych tě smířil s městem. To ti slibuji.

FRANTIŠEK
Pavle, proč to všechno děláš?

PAVEL
Protože s vaší jednoduchostí by jste skončili na hranici jako kacíři. A kromě toho nechci mít na svědomí mučedníky.

UVADĚČ
Poutníci z Assisi, chtějí Vaší svatosti prokázat svoji oddanost. Jejich vůdce je František, celkem jednoduché požehnání, aby se vyhovělo biskupovi.

PAPEŽ
Žádal jsi o povolení mluvit s námi. Tedy mluv! Mluv!

FRANTIŠEK
Bůh, přepásal mne a ustanovil k neposkvrněnému životu. Podívejte se na ptáky, nesejí, nedělají si zásoby a náš otec je přece živí. Kdo z vás by mohl k svému životu přidat jednu chvíli, i kdyby se jakkoli o to usiloval. Proč se staráte o oblékání. Podívejte se na polní lilie, nešijí, nepředou,a přeci i Šalamoun nebyl tak ustrojen, jako jedna z nich. Jak malou víru máte, když se ptáte, co budem jíst, co budeme pít, co si oblečem? To je to, o co usilují pohané, ať si na všechny tyto věci myslí oni, hledejte především království Boží a jeho spravedlnost ze všech sil a všechno ostatní vám bude dáno.

VYPRAVĚČ 2
Kardinálové, kteří byli v blízkosti papeže se dali do křiku, protože to vše, co František řekl, bylo proti nim a proti jejich způsobu života.
VYPRAVĚČ 1
Stráž odvedla Františka i jeho druhy. Když potkali u dveří Pavla a ptali se, zda patří také k nim, on sám řekl že ano. Za chvíli si Svatý otec uvědomil vše, co František řekl a nechal jej znovu přivést.

FRANTIŠEK
Jednoho dne jsem začal přemýšlet, že i my bychom byli šťastni, kdyby jsme se mohli spokojit s tím, co potřebujeme jako ptáčci. Kdybychom i my žili tak, jako oni žijí. To je to, proč jsme v Římě, abyste nám poradil.

PAPEŽ
Nevím, jakou radu bych ti mohl nabídnout, můj milovaný synu. To Bůh ti dá ten nejcennější dar, aby jsi se k němu přiblížil prostřednictvím jeho tvorů. Co ještě ode mne chceš?

FRANTIŠEK
Chudí lidé nás chápou, ale ostatní, možná se mýlíme.... Právě proto chceme, abyste nám řekli, zda je možné žít Svatý otče podle učení evangelia? Chceme, abyste nám ukázal na naše chyby.

PAPEŽ
Můj drahý synu, chyby se odpustí, ale ty nedovol, aby vás opustila vaše chudoba. Vy jste nás svou chudobou zahanbili. Jdi ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, nes jeho světlo. Bůh buď s tebou. V tvých rukách. V tvých nohách.

VYPRAVĚČ 2
Po cestě od Říma jde skupina bratří a jeden z nich drží v rukou novou řeholi. Kráčí v tichosti. Jen uvnitř ta úžasná nenápadná radost, která spojuje s Bohem.

KONEC


Související texty k tématu:

Frrantišek z Assisi
- Texty O svatém Františkovi
- Texty OD svatého Františka
- Františkáni
- Chodoba

Čtení z dnešního dne: Sobota 18. 5.

1. čtení - Sk 28,16-20.30-31; Evangelium - Jan 21,20-25

Komentář k Jan 21,20-25: Písemné svědectví evangelia zde nechává prostor pro tušení mnoha jiných věcí, které Ježíš vykonal. Očekávaný Duch pravdy ať vede svou církev, která o Něm svědčí!

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky... datum

(19. 5. 2024) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Josef kardinál Beran († 17. 5. 1969 Řím)

Josef kardinál Beran († 17. 5. 1969 Řím)
(15. 5. 2024) * 29. prosinec 1888 Plzeň / † 17. květen 1969 Řím

Svatý Jan Nepomucký (svátek 16. 5.)

(14. 5. 2024) Jan Nepomucký - v černých vodách času naše hvězda...

´Pobožný lenoch´sv. Izidor (svátek 15.května)

(14. 5. 2024) Svatý Izidor rolník (1080-1130)

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(13. 5. 2024) Ježíš, Boží Syn, se stal člověkem v rodině. Základem dobré rodiny je dobré manželství.

Svatý Pankrác (svátek 12.5.)

(11. 5. 2024) Svatý Pankrác zemřel mučednickou smrtí pro Krista, když mu bylo pouhých čtrnáct let. Stalo se tak 12. května roku 304

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(10. 5. 2024) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…