Celé Boží bytí naslouchá i tomu nejtižšímu zašeptání naší duše, - archív citátů

Navigace: Tematické texty P Příběhy ke katecheziO lásce Král a sedlák- cokoli jste učinili...

Král a sedlák- cokoli jste učinili...


Kdo obstojí při posledním soudu?
Kdo s láskou pomáhá těm, kdo pomoc potřebují. Ježíš říká: „Cokoliv jste učinili jednomu z mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“

______________________


Tato příhoda se odehrála kdysi dávno ve španělském království:

Jednoho dne se král Richard vypravil na lov. Zastihla ho bouřka a on se při ní ocitl uprostřed lesa docela sám. Když nastal večer, vydal se na zpáteční cestu ke královskému paláci, ale zabloudil. Celou noc musel strávit venku. Soužil ho hlad a zima a marně hledal cestu v nekonečném lese.

Úplně promočený a vyčerpaný zahlédl konečně časně ráno osamělý selský dvůr. Zaklepal na dveře, pak ještě jednou, ale nikdo neotevíral. Zoufalý král se pokusil dveře otevřít. Nebyly zavřené, a tak vešel.

Tu vyskočil od kuchyňského stolu sedlák a rozkřikl se na něj: „Ty drzý lumpe, ty tu chceš něco ukrást, co?! Koukej se klidit, nebo na tebe pošlu psy!“

Král žebrá a prosí, ale sedlák je tím zuřivější. Nakonec uhodil krále do tváře a přirazil mu dveře před nosem. Král se však díky pomoci jiných lidí, které potkal, dostal zase domů.

Za tři dny si nechal sedláka zavolat do královského paláce. Sedlák si pomyslil: „Proč musím ke králi? Přece jsem nic neudělal! Vždyť ho ani neznám.“

Ve velkém sále musel docela sám předstoupit před shromážděná knížata říše. Král byl v slavnostním odění, v ruce žezlo, na hlavě korunu.

Dlouho se díval na třesoucího se sedláka a mlčel. Pak řekl: „Poznáváš mě?“

Sedlák byl tím vším a těmi slovy tak ohromený, že brzy nato zemřel.

Tato slova uslyšíme na posledním soudu i my: „Poznáváš mě? Byl jsem hladový, byl jsem nemocný, byl jsem cizincem.“

Doufejme, že nikomu z nás nebude muset Kristus Král říci: „Jdi ode mne do věčného ohně! Cokoliv jsi neučinil jednomu z těchto nepatrných, ani mně jsi neučinil" (Mt 25, 41.45) 


 

Se svolením zpracováno podle knihy:
Příběhy psané životem, Pierre Lefevre,
kterou vydalo nakladatelství Portál.
Redakčně upraveno

 

Související texty k tématu:

 

"Příběhy pomáhají s katechezí"
Příběhy ke katechezi“ vznikly z potřeby rychle a účinně najít vhodný příběh k určitému tématu, který chceme sdělit druhým. Povídky jsou sesbírány v rámci Arcidiecézního katechetického střediska v Praze. Ve spolupráci s webovým portálem Pastorace.cz mohou sloužit širokému spektru uživatelů. Všechny povídky jsou zveřejněny s laskavým svolením vydavatelů. Rozdělení: dle témat / seznam jednotlivých příběhů.

Čtení z dnešního dne: Pondělí

2 Sam 5,1-7.10; Mk 3,22-30

Komentář k 2 Sam 5,1-7.10: Davidovo kralování trvalo celou generaci. Dokázal se přenést i přes vlastní selhání. Hospodin byl totiž s ním i s jeho lidem…

Zdroj: Nedělní liturgie

Byl odsouzen k smrti zastřelením, byl deportován na Sibiř... Fjodor Michajlovič Dostojevskij

(27. 1. 2020) Říká-li se, že člověk v životě neumírá jen jednou, pak to obzvlášť platí pro život ruského spisovatele Dostojevského,…

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2020) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Obrácení svatého Pavla (svátek 25.1.)

(24. 1. 2020) Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem…

František Saleský (svátek 24.1)

(23. 1. 2020) Učitel duchovního života pro všední život, Učitel církve, patron novinářů a spisovatelů.

21.1.2014 zemřel P. Karel Fořt - ´Otec Karel z RFE´

(21. 1. 2020) Dlouholetý oblíbený redaktor náboženského vysílání Radia Svobodná Evropa.

Hudba spojuje

(19. 1. 2020) Jako místo setkání pro všechny křesťany různých církví na Praze 6 a jejich přátele vznikl kulturní projekt Koncert…

Knižní tip: S Bohem v Rusku - Walter Ciszek

Knižní tip: S Bohem v Rusku - Walter Ciszek
(15. 1. 2020) Walter Ciszek se narodil v rodině polských emigrantů. Po vstupu k jezuitům se přihlásil k misijní práci…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2020) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2020) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině…