Plníme své poslání a žijeme smysluplný život, když zhodnocujeme to, co vytvořili ti, kdo tu byli před námi, - archív citátů

Navigace: Tematické texty P Příběhy ke katecheziO lásce Milovaný pes a záchrana

Milovaný pes a záchrana


"Tenhle příběh." začal vyprávět dr. K. M., "se mi stal za války. Bylo mi tehdy deset let a při jednom rozhoukání sirén, které oznamovaly začátek náletu, jsem se dostal do sklepa nějakého domu v ulici, kde jsem dosud nikdy nebyl. Doma mi říkali, abych se vždycky schoval, kdyby začal nálet, a já se tedy poslušně schovával. Ve sklepě byl pěkný zmatek, lidé se tam mačkali kolem kufrů a balíků, v nichž měli majetek, někdo si přinesl i peřiny.

Krčil jsem se a bál. Byl jsem vůbec dost plaché dítě a teď, v neznámém temném sklepě s neznámými lidmi jsem si připadal nesmírně opuštěný.

Vzduch se venku třásl výbuchy, sirénami, křikem, všechno doléhalo do sklepení jakoby z jiného světa, z jakéhosi pekelného světa. A tehdy jsem si všiml, že Ajax není se mnou. Ajax byl můj pes a já ho - není to silné slovo - miloval jsem ho.

Oba rodiče byli zavření v německých věznicích a já vyrůstal u strýce na předměstí, strýc byl nádražák a často nebýval doma. Napadlo ho zřejmě, že když mi dá psa, dá mi přítele. A já, osamělé a úzkostné dítě, jsem se k Ajaxovi upnul.

Byl to ještě mladý vlčák, odrostlejší štěně, které mělo za sebou zřejmě také zlé zkušenosti, strýc jej nalezl jednou na nádraží, vyhublého a plného strupů po krutém zacházení. Sebral jej tehdy z poničeného vagonu, ve němž si Ajax udělal doupě, a odvedl ho domů, krmil ho z toho mála, co jsme měli sami, a dal ho do pořádku. Smál se mi, že jsem jako mladý psík, s Ajaxem dvojče.

Opravdu, tehdy asi nešlo najít mě a nenajít zároveň Ajaxe, provázel mě, kamkoli jsem se hnul. Sedával před školou a čekal, až vyjdu ze vrat.

Když se rozhoukaly sirény a když jsem se, poslušný strýcovy rady, běžel ukrýt do prvního sklepa, byl ještě se mnou, následoval mě, jenže pak mi ve zmatku zmizel a já teď seděl ve tmě sám.

Poblikávaly tu svíčky, bál jsem se. Kdosi přinesl do sklepa gramofon na kliku a pár lidí se tu roztančilo, jako by chtěli tu hrůzu nahoře přehlušit či odehnat tím, že si jí nebudou všímat. Cípaté stíny tančících postav se svíjely na zdech a mně to nepřipadalo vůbec veselé, naopak. Ten swing z gramofonu, prosakující do výbuchů, působil strašidelně.

Myslel jsem na Ajaxe. Nemohl jsem si pomoci, musel jsem ho jít hledat. Sunul jsem se ke dveřím. "Kampak,

chlapče, kampak?" U dveří do sklepení seděl veliký stařec a držel v náručí staré kuchyňské hodiny - lidé při poplachu kolikrát v bytě popadli bez rozmýšlení nějakou věc a běželi s ní dolů.

Vysvětlil jsem mu, kam mířím, on mě ale uchopil kostnatou rukou a zakázal mi vyjít, jenže já se mu vysmekl a utekl ven, vylétl jsem po schodech před dům, byl tam dým, plameny a já běžel a volal Ajaxe. Jako v horečce jsem pádil ulicemi a volal ho, volal!

A pak jsem ho uviděl, choulil se u ohořelé zdi a díval se snad vyděšeněji než já. Co to ti lidé, ti moudří obři, dělají? ptaly se jeho oči, ptaly se hořce. Objal jsem ho a tiskl k sobě. A v tu chvíli jsem zaslechl ohlušivou ránu. Bylo to dost blízko. Bomba dopadla na dům, v němž jsem se prve skrýval, na dům, ze kterého jsem vyběhl hledat Ajaxe.

Dům se zřítil a rozdrtil i sklepení. Vidíte tenhle obojek, co visí tady na věšáku? Je to obojek po Ajaxovi, a druhým dědictvím, co po něm mám, je můj vlastní život. Kdybych byl tehdy nevyběhl do hořící ulice... Kdybych býval Ajaxe neměl tolik rád, kdybych ho neměl rád... " Se svolením zpracováno podle knihy:
Andělské vteřiny, Eduard Martin,

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství
www.kna.czwww.ikarmel.cz
Redakčně upraveno

 

 

"Příběhy pomáhají s katechezí"
Příběhy ke katechezi“ vznikly z potřeby rychle a účinně najít vhodný příběh k určitému tématu, který chceme sdělit druhým. Povídky jsou sesbírány v rámci Arcidiecézního katechetického střediska v Praze. Ve spolupráci s webovým portálem Pastorace.cz mohou sloužit širokému spektru uživatelů. Všechny povídky jsou zveřejněny s laskavým svolením vydavatelů. Rozdělení: dle témat / seznam jednotlivých příběhů.

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 27.6.

Gn 16,1-12.15-16; Mt 7,21-29

Komentář k Mt 7,21-29: Opravdu, nebudu tázán na počet a frekvenci projevů zbožnosti. Ale na to konkrétní, co jsem vyvodil z Jeho slov. Stále znovu žasnu nad jadrností jeho učení!

Zdroj: Nedělní liturgie

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

(28. 6. 2019) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto...

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2019) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým...

DOPORUČUJEME k přečtení: Radost z Boha (Marek Orko Vácha)

DOPORUČUJEME k přečtení: Radost z Boha (Marek Orko Vácha)
(26. 6. 2019) Příručka pro biřmovance, jak přežít v drsném světě. Letmé nahlédnutí do hlubin pokladů katolické církve – tak...

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2019) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit...

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2019) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen...

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2019) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

Eucharistie: videoseriál "Víra do kapsy"

Eucharistie: videoseriál "Víra do kapsy"
(19. 6. 2019) Kdo je pro tebe eucharistický Kristus? Tuto nevšední otázku jsme položili našim hostům v květnovém magazínu Víra do...

Knižní tip: Život Jana Nepomuka Neumanna od Jamese J. Galvina

Knižní tip: Život Jana Nepomuka Neumanna od Jamese J. Galvina
(19. 6. 2019) Životopisný příběh misionáře Jana Nepomuka Neumanna nám přibližuje nelehkou situaci v Severní Americe v první polovině...

Vzácné Bible v Kutné Hoře - od čtvrtka 20. do neděle 23. června 2019

Vzácné Bible v Kutné Hoře - od čtvrtka 20. do neděle 23. června 2019
(18. 6. 2019) Bible. Kniha knih, nejvíce vydávaná a čtená kniha světa. Bible a knihtisk patří již stovky let neodmyslitelně...