Pravý ekumenismus oceňuje projevy Ducha, kdekoliv se vyskytnou. (Tomáš Špidlík) - archív citátů

Navigace: Tematické texty P Příběhy ke katecheziO lásce Milovaný pes a záchrana

Milovaný pes a záchrana


"Tenhle příběh." začal vyprávět dr. K. M., "se mi stal za války. Bylo mi tehdy deset let a při jednom rozhoukání sirén, které oznamovaly začátek náletu, jsem se dostal do sklepa nějakého domu v ulici, kde jsem dosud nikdy nebyl. Doma mi říkali, abych se vždycky schoval, kdyby začal nálet, a já se tedy poslušně schovával. Ve sklepě byl pěkný zmatek, lidé se tam mačkali kolem kufrů a balíků, v nichž měli majetek, někdo si přinesl i peřiny.

Krčil jsem se a bál. Byl jsem vůbec dost plaché dítě a teď, v neznámém temném sklepě s neznámými lidmi jsem si připadal nesmírně opuštěný.

Vzduch se venku třásl výbuchy, sirénami, křikem, všechno doléhalo do sklepení jakoby z jiného světa, z jakéhosi pekelného světa. A tehdy jsem si všiml, že Ajax není se mnou. Ajax byl můj pes a já ho - není to silné slovo - miloval jsem ho.

Oba rodiče byli zavření v německých věznicích a já vyrůstal u strýce na předměstí, strýc byl nádražák a často nebýval doma. Napadlo ho zřejmě, že když mi dá psa, dá mi přítele. A já, osamělé a úzkostné dítě, jsem se k Ajaxovi upnul.

Byl to ještě mladý vlčák, odrostlejší štěně, které mělo za sebou zřejmě také zlé zkušenosti, strýc jej nalezl jednou na nádraží, vyhublého a plného strupů po krutém zacházení. Sebral jej tehdy z poničeného vagonu, ve němž si Ajax udělal doupě, a odvedl ho domů, krmil ho z toho mála, co jsme měli sami, a dal ho do pořádku. Smál se mi, že jsem jako mladý psík, s Ajaxem dvojče.

Opravdu, tehdy asi nešlo najít mě a nenajít zároveň Ajaxe, provázel mě, kamkoli jsem se hnul. Sedával před školou a čekal, až vyjdu ze vrat.

Když se rozhoukaly sirény a když jsem se, poslušný strýcovy rady, běžel ukrýt do prvního sklepa, byl ještě se mnou, následoval mě, jenže pak mi ve zmatku zmizel a já teď seděl ve tmě sám.

Poblikávaly tu svíčky, bál jsem se. Kdosi přinesl do sklepa gramofon na kliku a pár lidí se tu roztančilo, jako by chtěli tu hrůzu nahoře přehlušit či odehnat tím, že si jí nebudou všímat. Cípaté stíny tančících postav se svíjely na zdech a mně to nepřipadalo vůbec veselé, naopak. Ten swing z gramofonu, prosakující do výbuchů, působil strašidelně.

Myslel jsem na Ajaxe. Nemohl jsem si pomoci, musel jsem ho jít hledat. Sunul jsem se ke dveřím. "Kampak,

chlapče, kampak?" U dveří do sklepení seděl veliký stařec a držel v náručí staré kuchyňské hodiny - lidé při poplachu kolikrát v bytě popadli bez rozmýšlení nějakou věc a běželi s ní dolů.

Vysvětlil jsem mu, kam mířím, on mě ale uchopil kostnatou rukou a zakázal mi vyjít, jenže já se mu vysmekl a utekl ven, vylétl jsem po schodech před dům, byl tam dým, plameny a já běžel a volal Ajaxe. Jako v horečce jsem pádil ulicemi a volal ho, volal!

A pak jsem ho uviděl, choulil se u ohořelé zdi a díval se snad vyděšeněji než já. Co to ti lidé, ti moudří obři, dělají? ptaly se jeho oči, ptaly se hořce. Objal jsem ho a tiskl k sobě. A v tu chvíli jsem zaslechl ohlušivou ránu. Bylo to dost blízko. Bomba dopadla na dům, v němž jsem se prve skrýval, na dům, ze kterého jsem vyběhl hledat Ajaxe.

Dům se zřítil a rozdrtil i sklepení. Vidíte tenhle obojek, co visí tady na věšáku? Je to obojek po Ajaxovi, a druhým dědictvím, co po něm mám, je můj vlastní život. Kdybych byl tehdy nevyběhl do hořící ulice... Kdybych býval Ajaxe neměl tolik rád, kdybych ho neměl rád... " Se svolením zpracováno podle knihy:
Andělské vteřiny, Eduard Martin,

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství
www.kna.czwww.ikarmel.cz
Redakčně upraveno

 

 

"Příběhy pomáhají s katechezí"
Příběhy ke katechezi“ vznikly z potřeby rychle a účinně najít vhodný příběh k určitému tématu, který chceme sdělit druhým. Povídky jsou sesbírány v rámci Arcidiecézního katechetického střediska v Praze. Ve spolupráci s webovým portálem Pastorace.cz mohou sloužit širokému spektru uživatelů. Všechny povídky jsou zveřejněny s laskavým svolením vydavatelů. Rozdělení: dle témat / seznam jednotlivých příběhů.

Čtení z dnešního dne: Sobota

1 Sam 9,1-4.17-19; 10,1a; Mk 2,13-17

Komentář k 1 Sam 9,1-4.17-19; 10,1a: Ustanovení prvního krále Saula: konečné vysvobození z moci nepřátel však dokoná až Pomazaný, Mesiáš, Kristus.

Zdroj: Nedělní liturgie

Knižní tip: S Bohem v Rusku - Walter Ciszek

Knižní tip: S Bohem v Rusku - Walter Ciszek
(15. 1. 2020) Walter Ciszek se narodil v rodině polských emigrantů. Po vstupu k jezuitům se přihlásil k misijní práci…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2020) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2020) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině…

15.1.2008 zemřel jeden z českých předních biblistů Profesor Jan Heller

(12. 1. 2020) Když se přiblíží stáří, sil ubývá. Co bude dál? Někdo ulpí na tom, co uplývá. To rozmnožuje bolest. Někomu je však dáno…

Přímluvy na základě aktuálního dění

(11. 1. 2020) Web Pastorace.cz nabízí ke stažení "Modlitbu věřících", tedy přímluvy pro každou nedělní mši, koncipované na…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2020) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(9. 1. 2020) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.

Sekta Sinčchondži - varování

(6. 1. 2020) Toto hnutí provádí intenzivní nábor a cílí také na mladé věřící, obzvláště pak děvčata. Členové sekty ztratí svoji…

Jiří Reinsberg - výročí úmrtí (+ 6. 1. 2004)

(6. 1. 2020) 6. 1. 2004 zemřel výrazný, legendární a vyhledávaný farář u Panny Marie před Týnem na pražském Staroměstském náměstí a…