Navigace: Tematické texty L LáskaTexty v němčině Různé

Různé

Die Erfahrung lehrt uns, da die Liebe nicht darin besteht, da man einander ansieht, sondern da man in die gleiche Richtung blickt.
Zkušenost nás učí, že láska nespočívá v tom, že na sebe vzájemně hledíme, ale v tom, že náš pohled jde steným směrem.
(Antoine de Saint-Exupery)

+
Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig.
Du bist zeitlebens für das das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für die Rose verantwortlich.
(Antoine de Saint-Exupery)
/Der Kleine Prinz/

+

Hunger nach Liebe ist schlimmer als Hunger nach Brot.
(Mutter Teresa von Kalkutta)

+

Blumen blühen durch die Sonne, Menschen durch die Liebe.
(Heinz Schütte)

+

Die Sehnsucht vergrö ert die Liebe.
(Maria Theresia Radloff)

+

Die Lüge im Christen ist die, da er sich Christ nennt und dennoch der Liebe nicht glaubt.
(Heinrich Spaemann)

+

Gott liebt uns nicht, weil wir existieren, sondern wir existieren, weil er uns seit Ewigkeit lieben wollte.
(Hans Urs von Balthasar)

+

Die Liebe macht keine abgegrenzten Teile, sie gibt alles. Sie ist das Freie und Befreiende. Empeangen kann sie allein das Vertrauen, nicht der Anspruch.
(Heinrich Spaemann)

+

Liebe macht in aller Knechtschaft frei.
(Theo Mechtenberg)
Z každého otroctví vysvobozuje láska.
(Theo Mechtenberg)

+

Verschenke deine Liebe durch Zuhören, Verstehen, Nahesein.
Daruj svou lásku dál skrze naslouchání, porozumění a skrze své přebývání v blízkosti.
(Agnes Jäger)

+

Ohne Liebe sind wir uns selbst zur Last, durch die Liebe tragen wir einander.
(Augustinus)

+

Ein Quentchen Frömmigkeit ist mehr wert als zehn Zenter Gelehrsamkeit, ein Tropfen wahrer Liebe edler als ein ganzes Meer von Wissenschaft.
(Franz von Assisi)

+

Einen Menschen lieben hei t zu ihm sagen: Du, du wirst nicht sterben.
(Gabriel Marcel)

+

Das Herz gibt allem, was der Mensch sieht und hört und wei , die Farbe.
(J.H. Pestalozzi)

+

Herr, la du uns deine bergende Liebe erfahren. Gib uns Mut, gerade dann nicht zu verzweifeln, wenn wir meinen, du seist nicht da.
(Christof Hensel)

+

Wie sü ist alles erste Kennenlernen! Du lebst so lange nur, als du entdeckst. Doch sei getrost: unedndlich ist der Text, und seine Melodie gesetzt - aus Sternen.
(Christian Morgenstern)

+

Es ist die Liebe anderer Menschen, die uns das Leben schenckt.
(Christian Hecht)

+

Unsere Herzen sollen offene Herbergen sein und die Mitmenschen mit ihren Sorgen aufnehmen. Viele Mitmenschen suchen Zuflucht, suchen Rat, geistige Unterkunft, suchen Liebe und beistand. Wir Christen sollen wie Christus die Güte und Menschenfreundlichkeit schenken, die er in seinem Kommen kundtut...
(Alios Wagner)


Témata: Láska

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 20,1-17; Žalm 19; 1 Kor 1,22-25
Jan 2,13-25

Jan ve svém evangeliu hned na začátku dává najevo, že Kristus musí zemřít. Evangelista nepostupuje pedagogicky s vysvětlováním jednotlivých pojmů, souvislostí atd. Naopak rozehrává od prvních veršů bohatou symboliku svého vyprávění. Ježíš jako nový chrám, nový oltář, ale i jediná oběť. Už nebude třeba kupovat zástupné zvíře pro smíření za vlastní hřích. To všechno nyní končí. Kristova oběť bude jednou provždy, stále živá. „On ví, co je v člověku,“ proto jeho oběť plně nahradí všechny do té doby přinášené typy obětí.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2024) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.