Bůh nestojí na ničí straně, nýbrž používá svůj lid, aby zachránil jeho nepřátele. - archív citátů

Navigace: Tematické texty L LáskaTexty v němčině Různé

Různé

Die Erfahrung lehrt uns, da die Liebe nicht darin besteht, da man einander ansieht, sondern da man in die gleiche Richtung blickt.
Zkušenost nás učí, že láska nespočívá v tom, že na sebe vzájemně hledíme, ale v tom, že náš pohled jde steným směrem.
(Antoine de Saint-Exupery)

+
Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig.
Du bist zeitlebens für das das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für die Rose verantwortlich.
(Antoine de Saint-Exupery)
/Der Kleine Prinz/

+

Hunger nach Liebe ist schlimmer als Hunger nach Brot.
(Mutter Teresa von Kalkutta)

+

Blumen blühen durch die Sonne, Menschen durch die Liebe.
(Heinz Schütte)

+

Die Sehnsucht vergrö ert die Liebe.
(Maria Theresia Radloff)

+

Die Lüge im Christen ist die, da er sich Christ nennt und dennoch der Liebe nicht glaubt.
(Heinrich Spaemann)

+

Gott liebt uns nicht, weil wir existieren, sondern wir existieren, weil er uns seit Ewigkeit lieben wollte.
(Hans Urs von Balthasar)

+

Die Liebe macht keine abgegrenzten Teile, sie gibt alles. Sie ist das Freie und Befreiende. Empeangen kann sie allein das Vertrauen, nicht der Anspruch.
(Heinrich Spaemann)

+

Liebe macht in aller Knechtschaft frei.
(Theo Mechtenberg)
Z každého otroctví vysvobozuje láska.
(Theo Mechtenberg)

+

Verschenke deine Liebe durch Zuhören, Verstehen, Nahesein.
Daruj svou lásku dál skrze naslouchání, porozumění a skrze své přebývání v blízkosti.
(Agnes Jäger)

+

Ohne Liebe sind wir uns selbst zur Last, durch die Liebe tragen wir einander.
(Augustinus)

+

Ein Quentchen Frömmigkeit ist mehr wert als zehn Zenter Gelehrsamkeit, ein Tropfen wahrer Liebe edler als ein ganzes Meer von Wissenschaft.
(Franz von Assisi)

+

Einen Menschen lieben hei t zu ihm sagen: Du, du wirst nicht sterben.
(Gabriel Marcel)

+

Das Herz gibt allem, was der Mensch sieht und hört und wei , die Farbe.
(J.H. Pestalozzi)

+

Herr, la du uns deine bergende Liebe erfahren. Gib uns Mut, gerade dann nicht zu verzweifeln, wenn wir meinen, du seist nicht da.
(Christof Hensel)

+

Wie sü ist alles erste Kennenlernen! Du lebst so lange nur, als du entdeckst. Doch sei getrost: unedndlich ist der Text, und seine Melodie gesetzt - aus Sternen.
(Christian Morgenstern)

+

Es ist die Liebe anderer Menschen, die uns das Leben schenckt.
(Christian Hecht)

+

Unsere Herzen sollen offene Herbergen sein und die Mitmenschen mit ihren Sorgen aufnehmen. Viele Mitmenschen suchen Zuflucht, suchen Rat, geistige Unterkunft, suchen Liebe und beistand. Wir Christen sollen wie Christus die Güte und Menschenfreundlichkeit schenken, die er in seinem Kommen kundtut...
(Alios Wagner)


Témata: Láska

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 62,1-5 ; Žalm 96; 1 Kor 12,4-11
Jan 2,1-11

Svatba – vysněná událost i obávaný krok. Okamžik, který proměňuje lidský život, protože člověk vstupuje do závazku. Nese mnoho jistot, je životodárný, ale přináší také nemalé starosti. Je radostí, startem nové fáze vlastního života. Svatba předpokládá rodinu, vztah, osobní a intimní společenství. A právě do těchto souvislostí vložil Ježíš podle svatého Jana začátek svého vystoupení. Jako by chtěl ukázat, že jako svatba spojuje a zavazuje, tak příchod Syna člověka dává možnost vstoupit na novou cestu. Něco zcela nového, závazného, ale především životodárného právě tady začíná.

Zdroj: Nedělní liturgie

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.

Zjevení Páně (6.1.), K+M+B+

(2. 1. 2022) Slavnost Zjevení Páně (epifanie) připomíná zjevení Boží slávy mezi lidmi. Čtení při mši svaté tento den mluví o zjevení…