Bůh je sám v sobě dialogem, sám v sobě společenstvím. - archív citátů

Navigace: Tematické texty O Osobnosti, svatíMikuláš - soubor textů Scénka na mikulášskou besídku

Scénka na mikulášskou besídku


PŘIŠEL K NÁM MIKULÁŠ
====================
/ scénka na mikulášskou besídku /
Marie Holková

OSOBY:

1/ MIKULÁŠ
2/ 1. anděl
3/ 2. anděl
4/ Rarach
5/ Maruška *
6/ Hanička
7/ Vendulka *
8/ Vítek
9/ Marek *
10/ Jenda
* 11/ Andílci

*/ Místo vstupů jednotlivých dětí podle
scénáře je možné vyzvat náhodné děti a jim dát prostor říci modlitbu nebo báseň. /

********************


/ Vejdou dva andělé, cinkají zvonečky. Andělé
mohou dle možností i tančit./
1.anděl: Milé děti!
Právě k vám letí
radostná zpráva.
Dávejte pozor
zleva zprava,
kdo to k vám jde.
Rarach: / který se plíží za anděly, vyskočí dopředu /
Tak já jsem zde.
2.anděl: Zmizni odsud, Rarachu!
Rarach: Před tebou jsem bez strachu.
Tam, kde chci, tam mohu být.
Já přec neruším tvůj klid.
/ vyplázne jazyk na anděla /
1.anděl: Z dalekých výšin
nebeských krás
zaznívá k zemi
přátelský hlas.
Rarach: Ten hlas já přece
tuze dobře znám.
Jenže se s ním
nerad setkávám.
1.anděl: Přichází k vám přítel váš,
svatý biskup Mikuláš.
Rarach: Ale ještě tady není.
Ledacos se brzy změní
na mou pěknou notečku.
Pojď sem, milý chlapečku!

Vítek: Nač si budem spolu hrát?
Rarach: Naučím tě krásně lhát.
Vítek: Ale lhát se přece nemá.
Rarach: Nemá? Jenom když jsou ústa němá.
Chacha!
Vítek: Kdo lže, ten pak také krade.
Rarach: Tomu učím staré, mladé.
Nechceš ke mně do učení?
Vítek: K čemu by mi ta tvá škola byla?
Rarach: Inu, tvá duše protivně bílá by
se v krásně černou proměnila.
Vítek: Tvá barva se mi protiví.
Náš rod byl vždycky poctivý.
I když nejsme bohatí,
poctivost se vyplatí.
Víš, kdo mi to takhle řek?
No přece můj tatínek.
A ten je vždycky prima.
Rarach: Z poctivosti je mi zima. Brrrr!
2.anděl: Zmizni, zmizni Rarachu.
Vždyť jsi celý od prachu.
Zde jsou jenom hodné děti.
Na tvé svody nenaletí.
Rarach: Já se chci jen kamarádit.
Může ti to nějak vadit ?2.anděl: Kdo se se zlem kamarádí,
do pekla si cestu staví.
Děti, chcete ho tu mít?
On by stále rušil klid.
/ Děti z hlediště volají: "Nechceme!" /
Rarach: Já se odsud vyhnat nedám.
Dál si vhodnou kořist hledám.
/ Rozhlíží se kolem./
2.anděl: Pokušitel utéc musí.
Každý z nás ho vyhnat zkusí.
Udělejte svaté znamení.
Před tím prchá jeho vábení.
Takto svatý kříž děláme
/dělá kříž/ a v něm jistou spásu máme.
/ Rarach se svíjí, když nad ním anděl dělá kříž, mohou se připojit i děti v hledišti /
Rarach: Achich, ouvej, to to bolí!
Jako by mě mlátil holí.
To raději utíkám.
Ale kam jen? Kam?
/ Zmateně pobíhá a pak zmizí /
2.anděl: Vidíte sílu znamení kříže?
Když se žehnáte, jste Bohu blíže.
/ Vběhnou malí andílkové a za nimi jde Mikuláš. Mohou zpívat,nebo i přitom tančit /
Andílkové: Už je tady, už je tady,
/zpívají/ přišel dobrý přítel váš.
Už je tady, už je tady
svatý biskup Mikuláš.
On je dobrý, on je svatý,
tak ho přece každý zná.
Nese dárky, pěkné dárky
hodným dětem rozdává.
Mikuláš: Buď na věky Pánu sláva,
který všemu život dává,
Andělé: Chvalme ho na věky. Amen.
Mikuláš: On je vší milosti pramen.
1.anděl: Byl jsi,světče, Bohu milý,
žes mu sloužil ze vší síly.
Celý život jsi mu dal.
Chudým jsi vždy pomáhal.
Mikuláš: I v nebi jsem činný stále.
Svou přímluvou sloužím dále.
Zvláště mám rád hodné děti,
které Boží svátky světí.
Pojď se, ty - dívenko malá.
Chodíš ráda do kostela?
Maruška: Ano, prosím, každou neděli.
Mikuláš: A ukaž nám, jak se umíš modlit.
Maruška: Milý Bože, Otče náš,
ty své věrné děti znáš.
Dej nám, prosím, požehnání,
ať nás anděl zlého chrání.
A přiveď nás do nebe,
ať jsme šťastni u tebe. Amen.

Mikuláš: To bylo pěkné, že ano, děti.
Taková slova do nebe letí,
všem andílkům pro radost.
Vždyť modlitba je velký skvost.
Anděl ji v nebi zapíše.
Kdo má rád Pána Ježíše? ...
/ Děti odpovídají na otázku Mikuláše /
Mikuláš: On vás má také všecky rád.
Dal vám tatínka, maminku,
jistě tvoříte šťastnou rodinku.
Jestlipak jste vždy hodné k nim?
/ Děti odpovídají na otázku Mikuláše /
Mikuláš: Někdy zlobíte, to já vím.
Ale když je odprosíte,
svou vinu tím napravíte.
Kdo chce přednést básničku?
Anebo modlitbu?
Ty děvčátko, pojď sem!
Hanička: Kdybych byla poupátko,
pěkně bych voněla pro Ježíška.
Kdybych byla ptáčátko,
pěkně bych zpívala pro Ježíška.
Ale nejsem poupátko,
nejsem ani ptáčátko.
Jsem jen malé děvčátko pro Ježíška.
/ Marek vběhne na jeviště nepozván, kvapně se ukloní a spustí /Marek: Přiletěl k nám andělíček,
setřásl mi spánek s víček.
Už je ráno, už noc není,
pošlu k nebi pozdravení.
Maminko má, Maria,
řekni za mne Gloria.
Sláva Pánu Ježíši!
Kéž mou prosbu vyslyší.
Ať mou duši skryje v dlani
a od zlého vždy mě chrání. Amen.
/ Vendulka volá a hlásí se jako ve škole/
Vendulka: Prosím, já chci také přednášet!
Andílku Boží, v nebeské výši,
psaníčko tobě do nebe píši.
pozdravuj ode mne Maminku Boží,
ať svého Ježíška do mého srdíčka
jako do jeslí vloží.
Mikuláš: To jsou hezké modlitby.
Jsou jako hořící svíčky,
planoucí jen k Boží chvále.
Jsou jako to pestré kvítí,
které jen barvami svítí.
Kterou modlitbu ty znáš?
Marek: Prosím, tu hlavní - Otčenáš.
Mikuláš: Složil ji Pán, jak dobře víme.
Tu se teď všichni pomodlíme.
/ Všichni společně se pomodlí Otčenáš /
Mikuláš: Potom vám andělé dárky dají.
Zasloužíte si je ? Oni vás znají.


Jenda: Dovol mi , Mikuláši, jen pár vět,
nežli se vrátíš do nebe zpět.
Mikuláš: Jen mluv, hochu, poslouchám.
Jenda: Díky, svatý Mikuláši,
žes navštívil farnost naší.
Za dárky též děkujeme.
Ale víc od tebe chceme.
Mikuláš: Copak ještě bych měl dát?
Vyhovím tvé prosbě rád!
Jenda: Přijmi moji omluvu,
že si troufám něco chtít.
Chceme tvoji přímluvu.
Chceme tě za slovo vzít.
V nebi tvé slovo platí přece
u Ježíše i u matky Marie.
Mikuláš: Své slovo vám mohu dát.
A zač se mám přimlouvat?
Jenda: Aby lidé staří, mladí,
měli se tu vždycky rádi.
A po této pozemské pouti
v blízkosti Boží směli býti.
Spolu s andělskými hlasy
radovat se z Boží krásy.
Mikuláš: Lepší úkol jsi mi nemohs° dát.
Ano, chci se za vás přimlouvat.
Teď se však loučím se všemi.
Buď pokoj Kristův na zemi!
**************************


Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Př 8,22-31; Žalm 8; Řím 5,1-5
Jan 16,12-15

Často se opakuje, že člověk nedokáže proniknout tajemství Boha. Není však třeba chtít všemu rozumět, jako by Bůh byl nějaký stroj. Bůh je především živý, a tak lze nahlédnout jeho život tak, jak vypráví evangelia. Bůh se dává. Nejen člověku, ale především jednotlivé osoby uvnitř Boha se vzájemně činí šťastnými – darují se jedna druhé. Bůh Otec není tatínkem Ježíšovi v lidském pojetí, ale je tím, kdo miluje první. Kristus není Syn ve smyslu potomka, ale je tím, kdo odpovídá na Otcovu lásku. Duch svatý není nějaký jiný potomek Boha Otce, ale je samotnou láskou Otce a Syna. Do tohoto společenství nás Bůh pozval.
Další text k zamyšlení na toto téma:
„Přede mnou můžeš být takový, jaký jsi. Respektuji tvou výjimečnost.“ Nebo lépe: „Můžeš se stát ještě více sám sebou.“
Skutečné společenství podle vzoru Trojice není splynutí ani sloučení. Skutečná láska respektuje odlišnost druhého. Je to, jako by Otec říkal: „Staň se ještě více Synem“, a naopak. Stejně to platí i pro Ducha. Láska nevylučuje odlišnost, naopak: respektuje jedinečnost druhého.
https://www.pastorace.cz/clanky/model-idealniho-souziti-lze-najit-v-bohu?=fm

Zdroj: Nedělní liturgie

Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´)

(16. 6. 2019) Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.

Slavnost Nejsvětější Trojice

(14. 6. 2019) Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh -...

Výběr z letáčků Brněnské tiskové misie k využití např. v kostelích

Výběr z letáčků Brněnské tiskové misie k využití např. v kostelích
(13. 6. 2019) Brzy budou prázdniny a kostely budou otevřeny i pro náhodné kolemjdoucí, trávící v našem okolí třeba dovolenou....

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)
(13. 6. 2019) "Na konci života nevidím nějakou tmu hrobu, anebo pec krematoria. Na mě tam čeká otevřená náruč Boha. Není to hezký...

Duchovní odkaz Tomáše kardinála Špidlíka - 21. října 2019

Duchovní odkaz Tomáše kardinála Špidlíka - 21. října 2019
(12. 6. 2019) Pozvání na mezinárodní konferenci ke 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka, kterou bude pořádat Výbor pro...

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

(11. 6. 2019) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum...

Letnice, Svatodušní svátky...

(9. 6. 2019) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)...

Aleš Opatrný oceněn Universitou Karlovou

Aleš Opatrný oceněn Universitou Karlovou
(7. 6. 2019) Dne 23. května předal prorektor prof. Jan Royt doc. Aleši Opatrnému během slavnostního zakončení akademického roku Te...

YOUCAT Vzpomínkové album: Moje první svaté přijímání

YOUCAT Vzpomínkové album: Moje první svaté přijímání
(7. 6. 2019) Seznamuje malé čtenáře a čtenářky s tím, kdo je Ježíš, co je na jeho příběhu nejdůležitější a jak z toho žije...