Myslíš si,  že ten, kdo pro tebe tak trpěl, tě opustí?  - archív citátů

Navigace: Tematické texty D DiskuseUkončené diskuze TEROR A VÍRA (K UDÁLOSTEM PO 11.9.01 V USA) (19.09.01)

TEROR A VÍRA (K UDÁLOSTEM PO 11.9.01 V USA) (19.09.01)

Jak podle vás souvisejí otázky terorismu v USA s vírou a náboženstvím? Jaký je váš postoj k pohledům, které uvádějí J. Skoblík a A. Opatrný? (na www.pastorace.cz/teror)
autor: správce webu
ODPOVĚDĚT


Odpovědi(46):
ROBERTOVI (10.01.02)
autor: Honza Žídek
Milý Roberte, z Tebe by jeden fakt dostal psotník. Pan Opatrný o voze - a Ty o koze. A bohužel jako sledovateli Vaší diskuze se mi zdá, že mimo jsi opravdu Ty. Problém bych viděl spíše v tom, že pan Opatrný možná věří něčemu, co Tobě nezdá, ale věří tomu klidně - kdežto Ty věříš svým věcem, ale tak nějak nervózně, všechno Tě popuzuje, dráždí, ... Tohle znám jako jeden z příznaků fanatismu. Nejvíce nelogický mě přišla Tvoje věta "Prostě se mi to zazdálo úsměvné, že mě někdo z pozic ortodoxního křesťanství říká, že jsem uzavřen do svého světa" - přece uzavřenost není dána tím, ČEMU věříš, ale JAK tomu věříš. A podle Tvých a pana Opatrného odpovědí se mi jeví celkem zřejmé, že uzavřený jsi Ty a ne on. Ortodoxní křes ťan znamená (pokud to nepřeložíme jako pravoslavný), že věří tomu, co učí katolická církev, ale nic to neříká o tom, že musí mít klapky na očích a musí být tak vyplašený, jako jsi ty. Měj se hezky

DALšÍ KOMENTÁŘ (19.12.01)
autor: Robert Pribina
Dostali jsem se do absolutně typického stavu pro tento druh diskusí. Moje konkrétní odkazy na konkrétní body, články a teze křesťanské věrouky jsou do omrzení stejně odráženy vágními prohlášeními, že není jasné, co to je peklo, kdo tam půjde, ale že to existovat MUSÍ, alespoň jako možnost. Adolf Hitler do pekla nešel prostě proto, že peklo neexistuje, ale zato důkladný očistec ho nemine. Ale jestliže ani podle vaší "víry" nešel do pekla, pak už to znamená pouze to, že do pekla může jít už jen zlý nevěřící. A panteista? A já? Jestliže ten, kdo zabije, není praktikující křesťan, pak to znamená, že spousta vysokých církevních hodnostářů minulosti nebyli křesťany? (Předpokládám, že zabít znamená i dát příslušný příkaz.) Nabízí se další otázka: jsou vraždící islámští teroristi muslimy? Jestli ne, tak co jsou? Nevěřící?

BIŘMOVÁNÍ (18.12.01)
autor: Irena
Já si myslím, že je to u každého asi dost individuální - nebo by možná mělo být. Stejně jako když jdou děti poprvé ke sv. přijímání, každý dospívá jindy... Nevím, jestli je rozumné striktně stanovovat nějakou hranici.

PANU PRIBINOVI (17.12.01)
autor: Michal Opatrný
Měl jsem na mysli to, že katolická církev nikdy nedeklarovala, že se např. Hitler do pekla dostal. Pokud se vyjadřuje k stavu určité osoby po její smrti, tak jedině pozitivně, tzn. konstatováním, že tento určitý člověk je spasen = svatořečení. To že věčné peklo v nauce zůstává je něco jiného, zůstane zde vždy alespoň jako možnost. Nikdo nikdy neřekl že tam alespoň někdo je. Navíc podle katolické i obecně křesťanské nauky musí jednou dosjít stvoření završení v Kristu, a potom by mělo být definitivně zničeno zlo. V tu chvíli myslím,že bude konec i s peklem. K pojmu "praktikující křesťan". Pokud někdo zabije 4000 lidí není to praktikující křesťan, protože praktikující křesťan žije své křesťanství i mimo kostel, ne jen v kostele. To je špatný výklad tohoto pojmu. Pokud přistupuje v kostel ke svátostem, řekněme konkrétně k eucharistii, zavazuje ho to, aby také podle toho jednal. Vždyť Tělo a Krev Kristovu přijímá proto, aby mohl dobře žít své křesťanství ve světě.

PANU OPATRNÉMU (12.12.01)
autor: Robert Pribina
Doporučené knihy se pokusím sehnat. Díky. -Všechno, co říkáte zní moc pěkně, ale to že dogmata, pod jejichž vlivem se vraždilo a která, jak jsem uvedl, jsou velmi podobná i v islámu, se nezměnila, to je fakt. Zrušte dogma o věčném pekle, a bude to. Mimochodem, články 1034 a 1035 katechismu mluví dost jasně. O tom, kdo jde do pekla, a co to je ("věčný oheň"). Praktikující křesťan přece podle vaší "víry" ve věčném pekle skončit nemůže, i kdyby zabil 4000 lidí, nebo ano? Vaše myšlenky jsou sympatické, ale realita současného katolicismu je trošku někde jinde. -Bůh se nemusí nikomu z ničeho zodpovídat. Bůh nastavil zákony, a když je někdo nedodržuje, zaplatí za to on sám, ne Bůh. -Co se týče NZ, tak je tam taky Zjevení sv. Jana. Ale do toho už se pouštět nebudu... Zdravím

PANU PRIBINOVI (11.12.01)
autor: Michal Opatrný
Vážený Roberte, myslím že emoce nejsou na místě. Bohužel musím říci, že jste mě vůbec nepochopil. Já jsem přece vůbec nemluvil o dogmatech, ale o mé/naší víře. Pokud jste četl Bibli, což předpokládám, a konkrétně Nový zákon, viděl jste tam něco o tom, že Duch svatý vede křesťany k tomu, aby zabíjeli ve jménu své ho Boha? Myslím že se tam spíš píše o něčem zcela opačném. Pokud si to někdo nevzal v historii k srdci je to trochhu jiný problém, a myslím že všichni víme, že se od takového jednání církev už distancovala a vyjádřila nad ním lítost. Navíc věřím, že ten, kdo takto jednal, se z toho musel před Bohem zodpovídat. Stejně tak jako musel Bůh vysvětlit jemu, proč dopustil na zemi takovou nespravedlnost. To je ve zkratce názor italského teologa R. Cantalammesy na utrpení. Mám bohužel pocit, že jse si pozorně nepřečetl můj předešlý příspěvek. Doufal jsem, že se budem bavit na trochu jiné úrovni. Prosil jsem vás, a snažím se vám vysvětlit, abyste se pokusil dívat na naši víru pozitivně, ne primárně negativně. Podotýkám na víru ne na dogmata. Co se jich týče, vřela vám doporučuji knihu německého biskupa a kardinála Waltra Kaspera Dogma pod Božím slovem. S pozdravem

PANU OPATRNÉMU (11.12.01)
autor: Robert Pribina
Teď jste tomu, myslím, nasadil korunu. Tak problém mám primárně já? Ne, ne, vážený pane, vzpomeňte si na to, jakým způsobem v minulosti církev zacházela s gnostiky, třeba Katary. To nelze kritizovat? Není to spíš tak, že vy máte problém s vírou lidí jako jsem já? Tak vaše dogma o tom, že církev je řízena Duchem Svatým nelze kritizovat? Dogma nazýváte vírou? Víra je věřit v Boha, který je dobrý a který miluje všechny lidi, ne to, že věřím, že zabíjet bezvěrce, jinověrce nebo upalovat gnostiky je služba Aláhovi nebo Hospodinovi řízená Duchem Svatým. Problém je na vaší straně, v tom, že vy jste uzavřeni do svých dogmat, v kterých se musíte pohybovat, ať se vám to líbí nebo ne.

ROBERTOVI (10.12.01)
autor: Michal Opatrný
Pokud pišete že "Řízením ducha Svatého se dá zdůvodnit ledacos" ukázal jste možná na celé jádro problémů o kterých se tu diskutuje. Ten problém je myslím někde u vás, nevím proč nebo kvůli čemu, ale vy máte, jednoduše řečeno, problém s tím čemu my věříme. Když totiž vyčítáte katolíkům důvěru v působení Ducha svatého, kritizujte tak něco, co prakticky kritizovat nejde. Protože pokud bychom působení Ducha Svatéh nebrali vážně, tak bychom nevěřili. Vždyť věřit v něco, znamená, že určitou událost, nebo princip, atp. beru jako fakt, i když si ho nemůžu ověřit. Chápu že naše víra může být brána jako uzavřenost, ale pokusme se rozlišovat. dám příklad podle vašeho příkladu: Já osobně věřím, že Bůh chce abychom se věnovali spíše vědě, než nějkakým alternativám. Pokud se však tento postoj vyhrotí tím, že alternativy jsou od satana, je to projev uzavřenosti. Abychom se však nevzdálili od tématu diskuse, což se už více méně stalo, navrhu věnovat se podnětu o té pauze na kávu.

PANU OPATRNÉMU (07.12.01)
autor: Robert Pribina
Prostě se mi to zazdálo úsměvné, že mě někdo z pozic ortodoxního křesťanství říká, že jsem uzavřen do svého světa. Jistě máte jiný názor, ale zdá se mi to úsměvné pořád. Jsem z vesnice a katolíků mám kolem sebe hodně od narození a mohl bych vykládat o tom, kdo je uzavřen do svého světa. Pro většinu katolíků je např. veškerá alternativní medicína a věci s ní spojené "od Satana". Nebo si vezměte postoj Kardinála Vlka ke cvičení jógy ke na slovenských školách. To nejsou projevy uzavřenosti? A není to v souladu s katechismem? Co se týče papeže, názorů věřících a ducha Svatého, to je další velký problém. Řízením ducha Svatého se dá totiž zdůvodnit ledacos.

ROBERTOVI (07.12.01)
autor: Michal Opatrný
Vážený Roberte, dost dobře nechápu proč se posmíváte katolíkům pro jejich katechismus a kvůli papežovi? Pokusím se o malé vysvětlení. Katolíkům není, co se orientace ve víře týče, k dispozici jen katechismus, ale také jeho zdroje. Ty můžem rozdělit na primární, tj Bible; a sekundární tj. církevní dokumenty, které vykládají tradici započatou v Bibli. Mezi ně patří spisy jenotlivých papežů, ale také dokumety koncilů, tj. texty, které schválili všichni biskupové z celého světa. Jak jistě víte katolická církev má mnoho členů, a to znamená mnoho různých povah, intelektů atp. Někomu z nich tak třeba stačí katechismus, jako určitý sumář, jiní ale jsou "ad fontes" a studují jak Bibli tak církevní dokumenty. A právě proto se prosím na katechismus dívejte shovívavěji. Co se týká papeže, jde o téma na samostatnou diskusi. Snad ve zkratce se dá říci, že situace kolem papežství není vůbec ta kstrašná jaké je většinové povědomí. Jednoduše řečeno, papež může vyhlási jen to, čemu věří členové církve, protože věříme, že členové církeve jsou ve své víře podporováni Duchem svatým, a proto se jejich víra nemůže nějakým zásadním způsobem mýlit. Papež jen deklaruje tuto víru.

OPĚT NOLTEMU (06.12.01)
autor: Robert Pribina
Vážený, já tvrdím, že jsem absolutně přesvědčenm o tom, že neexistuje věčné peklo a že muslim nemá před Bohem žádné výhody jenom proto, že je muslim a křesťan nemá před Bohem žádné výhody jenom proto, že je křesťan. Nebo si snad myslíte, že teroristi, kteří zničili WTC nebudou za svůj čin potrestáni? Jestliže máte na toto konkrétní téma jiný názor, tak ho prosím sdělte. A pokud nechcete věřit mému absolutnímu přesvědčení, nemusíte, já vás za to nebudu natahovat na skřipec. Co se týče mých konrétnějších kosmologických názorů, nikomu je vnucuju a všimněte si, že vám je ani nepředkládám. Já jsem uzavřen do svého světa??? Haha, a co katolíci, kteří mají svůj katechismus? A papeže, který je prý zástupcem Boha na zemi?

PRO: GHOU (06.12.01)
autor: Robert Pribina
To jste naťukl zajímavý problém. Jestliže se stane něco takového, jako 11. září, významného ale hrozného, stane se to s božím přitakáním?

OPET PRO PANA PRIBINU (04.12.01)
autor: Nolte
Slucujete-li viru s fanatismem, budte prosim presnejsi...Fanatismus je NEKDY TAKE potlacovana pochybnost...Pokud budete rikat lidem, ze se absolutne myli, pokud nebudete mit potrebu NE PRESVEDCOVAT, ale SDELOVAT ostatnim NECO co vite, budete nekriticky a neobjektivni. Sam uzavren do sveho sveta ABSOLUTNIHO PRESVEDCENI o spravnosti svych nazoru a nekdy i pochyb. Fanatici se skutecne absolutne nemyli...

HEH (04.12.01)
autor: Ghou
Kde byl vas buh behem atentatu? Vzal si coffee break?

PRO: NOLTE (04.12.01)
autor: Robert Pribina
Absolutně se mýlíte. Jak známo z psychologie - fanatismus je potlačovaná pochybnost. Ten, kdo ví, nemá žádnou potřebu přesvědčovat ostatní o svých názorech. Taky proto, že ví, že všichni prostě nemůžou mít stejné názory. Jednak proto, že každý jsme jiný, a potom - co by to bylo za svět? Ať si každý věří, čemu chce, pokud není předmětem jeho víry to, že ty ostatní je potřeba obrátit na tu jeho víru, a to za každou cenu.

PRO PANA ROBERTA PRIBINU (04.12.01)
autor: Nolte
Vira umoznuje verit vecem, ktere neodpovidaji skutecnosti. Pokud budete ABSOLUTNE presvedcen o sve pravde nebudete daleko od toho aby jste ji zacal vnucovat druhym. Premyslejte neomezene a pochybujte.

KLONOVANI LIDI (03.12.01)
autor: Eva
ma lidsky klon dusi a co se s klonem stane po smrti?

KDO JDE DO PEKLA... (03.12.01)
autor: Robert Pribina
Katolocký katechismus: 1034 Ježíš často mluví o "pekle", o neuhasitelném ohni", 1725 vyhrazeném tomu, kdo až do konce života odmítá uvěřit a obrátit se, a kde mohou zahynout jak duše, tak tělo. 1726 Ježíš ohlašuje přísnými slovy, že: "pošle své anděly, ti vyberou z jeho království ... každého, kdo se dopustí nepravostí a hodí je do ohnivé pece" (Mt 13,41-42), a že vynese rozsudek: "Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně!" (Mt 25,41).

ROBERTOVI (29.11.01)
autor: Michal Opatrný
Citace z katechismu je správná, a neviděl bych v ní problém. Problém je Roberte v tom, že jste pozampoměl, že církev nikdy nedeklarovala, kdo jsou ti co do toho pekla sestupují. Říká jen že ti, kdo jsou ve smrtelném hříchu, ale neodvažuje se hodnotit, kdo se toho hříchu dopustil a kdo ne. To je na svědomí každého věřícícho

MILÝ HONZO (23.11.01)
autor: Robert Pribina
Tys asi pozapomněl na to, že diskuse je o věčném pekle. To co ty popisuješ, je solidní model "obyčejného" "očistce". Ten jsme ovšem už mnozí v životě vícekrát zažili. Církev peklo popisovala (a dodnes popisuje, vždyt si přečti tu citaci z katechismu) jako jakousi instituci speciálně Bohem vytvořenou pro ty, kteří "jsou proti nám". O tom je řeč, ne o tom, že si někdo z vlastní hlouposti přivodí utrpení.

NYNÍ K VĚCI (23.11.01)
autor: Honza Žídek
Roberte, oprosťme se tedy od diskuze o "absolutním přesvědčení, že mám pravdu" a přistupme k diskuzi o obsahu. Mně osobně taky Tebou kritizované pojetí pekla nesedí, tedy jako "utrpení, kterému Bůh VYSTAVUJE lidi". Navrhuji jinou - nevím, jestli máš děti nebo jestli jsi kdy zažil s někým jiným situaci, kdy jsi naprosto přesně věděl, že někdo si sám způsobuje utrpení - nemyslím masochismus! spíše utrpení jako důsledek např. jeho rozhodnutí pro drogy nebo neochoty někomu odpustit apod. Pak, nechtěje zasáhnout do jeho svobodné vůle, ses musel dívat na to, jak on si to utrpení způsobuje a dobrovolně v něm setrvává, i když tím zároveň trpí. Když tuto zkušenost dotáhneš do absolutna, tak máš pojetí pekla jako druhou stranu svobody nerozhodnout se pro Boha. Při tomto pojetí Bůh nikoho utrpení nevystavuje. Je to pro Tebe akceptovatelné? (I já DOUFÁM, že peklo bude prázdné, i když kdo ví...) Doporučuji k přečtení tenkou knížku Great Divorce (česky vyšlo Velký rozvod) by C.S.Lewis - tam je tento model rozpracovaný formou beletrie, je to fakt čtivé. Jinak díky za e-mailovou notifikaci, už jsem myslel, žes tu diskuzi zabalil.

ODPOVĚDI_2 (23.11.01)
autor: Robert Pribina
Honzo - připouštím, že jsem ve svých komentářích použil značnou nadsázku. Přesto trvám na svém ABSOLUTNÍM přesvědčení, že mám pravdu, kterou ti ovšem nevnucuju (nemám na to žádnou organizaci a mít nebudu). Sleduj následující úvahy: 1. Bůh je absolutně dobrý (to z definice) 2. Ježíš Kristus byl boží posel, a tedy hlasatel náboženství lásky a absolutního dobra. Z toho vyplývá, že Ježíš nemohl učit o věčném pekle, protože vystavit někoho věčnému utrpení, to se naprosto neslučuje s absolutní dobrotivostí Boha. Každé utrpení musí být dočasné, protože jinak ztrácí smysl. Vytavit někoho věčnému utrpení je sadismem, zvráceností a nijak se s dobrotivostí Boha neslučuje. Utrpení má smysl jenom jako zkouška, cesta poznání nebo nápravy. Ale to musí být vždycky dočasné. Nabízí se i další hlediska. Proč by Bůh duši, kterou sám vytvoří vystavoval věčnému utrpení? Proč by ji raději nezničil, kdyby se mu nelíbila? Dovede si někdo z vás představit, co znamená trpět "na věky věků"? Součástí lásky je odpuštění, ale na to jste vy, pravověrní křesťané, bohužel, poněkud pozapomněli...

ODPOVĚDI (23.11.01)
autor: Robert Pribina
Pane Opatrný, poslední větou vašeho komentáře jsem zcela uspokojen. Právě to jsem chtěl, aby bylo pochopeno. Že se vedou na téma "věčného zatracení" otevřené odborné diskuse je pěkná věc, nicméně v katol. katechismu se to zatím neodrazilo ("1035 Církev ve svém učení potvrzuje existenci pekla i jeho věčnost. Duše těch, kteří umírají ve stavu smrtelného hříchu, sestupují ihned do pekla, kde snášejí pekelné tresty, "věčný oheň"). A jestli se taková diskuse vedla i v minulosti, tak po dlouhá staletí se to nijak v praxi církve neprojevovalo.

ROBERTOVI (06.11.01)
autor: Honza Žídek
Tak tedy znova - rozpor v Tvých komentářích spočívá v tom, že děláš přesně to, co podsouváš (ať už právem nebo ne, o tom nyní nediskutuji) katolické církvi: deklaruješ svůj patent na pravdu. Příklady: "Každý člověk ví, že žádné věčné peklo není, jen někteří předstírají, že to nevědí." - to je zajímavé, že víš, co *každý* člověk ví - to se nazývá bohorovnost... "I ty to víš, jen se zatím nedokážeš dostatečně otevřít - ani univerzu (tj. Bohu) ani sám sobě." - je krásné, jak mě znáš lépe než se znám já... "Naléhejte na Vatikán, aby změnil věrouku a uvedl ji do souladu s pravým Kristovým učením" - tedy *Ty* víš, jaké je *pravé* Kristovo učení. Dále: "Rozdíl mezi námi dvěma je ten, že já ti nic nevnucuju a nikomu z vás - katolíků." - nevšiml jsem si, že bych něco vnucoval... Domnívám se, že dokud neztratíš podstatný kus ze své skálopevné jistoty (když mně bylo dvacet, tak jsem taky všechno "věděl" stejně jistě tak jako Ty, i když teda to bylo na trochu jiné lodi), tak nemá cenu s Tebou polemizovat o *obsahu* Tvých tvrzení. Zdravím a měj se.

ROBERTOVI (06.11.01)
autor: Michal Opatrný
Važený Roberte, pokud by jste byl opravdu seznámen se současnou katolickou teologií, nikdy byste nemohl použít formulaci "dogma o věčném pekle". V odborných teologických kruzích se vede na toto téma dodnes diskuse. Ovšem teologové se dnes táží, zda reálně existuje možnost zatracení, tzn stav bez Boží přítomnosti. Termín peklo je do jisté míry překonaný. Z této diskuse zatím vyplývá, že tzv. "zatracení", musí exsistovat alespoň jako možnost, ovšem jak píše H. U.v. Balthasar, křesťan má žít v naději že peklo zůstane prázdné. Seznamte se prosím s jeho knihou o eschatologických otázkách "Síla křesťnaské naděje" a s knihami J. Razingera "Úvod do křesťanství" a "Eschatologie". Potom zjistíte, že křesťné hlásají něco jiného než si myslíte. Nicméně s vámi musím souhlasit, že názory o hrůzách pekla a o tom že tam příjdou skoro všichni, mohou vést k činům, kterými si "věřící" snaží nebe zajistit.

TERORISMUS S VÍROU? (30.10.01)
autor: Doris
- souvisí asi tak, jako tma se světlem - otázka by měla být formulována přesněji

HONZOVI (29.10.01)
autor: Robert Pribina
V mém komentáři nic rozporuplného není. Přiznám se, že já sám vyznávám zcela jinou kosmologii než jakou podává katolický katechismus. Ale můj komenář se soustředil na dvě teze, a hlavně pak na dogma věčného pekla. Revizi těchto tezí jsem měl na mysli, když jsem říkal: "naléhejte na Vatikán". V tom není nic rozporuplného. Každý člověk ví, že žádné věčné peklo není, jen někteří předstírají, že to nevědí. I ty to víš, jen se zatím nedokážeš dostatečně otevřít - ani univerzu (tj. Bohu) ani sám sobě. Rozdíl mezi námi dvěma je ten, že já ti nic nevnucuju a nikomu z vás - katolíků. Ale vy, bohužel, lidem jako jsem já už 1800 let pořád něco vnucujete. Dnes např. zakazujete jógu na školách, vnucujete ostatním svůj pohled na homoSexualitu, na onanii, na antikoncepci atd. atd. Ale škoda mluvit...

PRO ROBERTA (22.10.01)
autor: Honza Žídek
Milý Roberte, Tvoje věta "Naléhejte na Vatikán, aby změnil věrouku a uvedl ji do souladu s pravým Kristovým učením! (je vyloženo třeba v díle Paula Bruntona)" je velmi veselá. Stavíš se proti dogmatismu jakéhokoli druhu a přitom jednoznačně víš, které části svého učení má katolická církev změnit a dokládáš to - kupodivu - nikoli fundamentalisticky z Bible, ale fundamentalisticky z knih jakéhosi člověka vykladače nebo z Tvých vlastních názorů. Bez ohledu na to, jestli Bible má nebo nemá pravdu, tak se domnívám, že to co tvrdíš je vevnitř rozporné. Doporučuji si to ještě trochu promyslet. Měj se pěkně.

PRO ROBERTA - O VÝZNAMU VÍRY (22.10.01)
autor: Marcel
Ve Vašich příspěvcích zastáváte názor, že prý nezáleží na tom, čemu kdo věří, ale jen na tom, co činí. Určitě záleží na tom, co člověk činí, ale právě na to má rozhodující vliv víra, tedy čemu a v co člověk věří. Dám Vám takový malý příklad: pokud budete někde v místnosti, a někdo Vám oznámí, že tam za minutu exploduje bomba, a Vy tomu uvěříte, asi budete rychle utíkat, zatímco pokud tomu neuvěříte, budete asi klidně v té místnosti dál; tedy Vaše jednání bude zcela opačné podle toho čemu zde ve skutečnosti věříte... Podobně budu v praxi jednat jinak, pokud věřím tomu, že mě Bůh ve svém Synu zdarma (a bez mojí zásluhy) vykoupil obětí na kříži a tím s ním mohu mít osobní vztah (biblická zpráva), nebo tomu, že se k Bohu musí každý dopracovat vlastním úsilím (islám i všechna ostatní nebiblická náboženství dobrých skutků).

ROBERTOVI (12.10.01)
autor: Mirek Kálal
Nechci patřit k takovým křesťanům, kteří říkají jednoznačně, že kdo není ortodoxní křesťan bude zavržen. A ani katolická církev to neříká(viz II. Vatikánský koncil, dokument o jiných náboženstvích.) a nikdy neřekla, že je někdo určitě v pekle. Církev pouze oslavuje ty, kteří jsou v nebi(svatořečení). Dokonce ani o nevěřících netvrdí, že budou jistě zavrženi. Nesouhlasím s tím, že by se Bible měla brát nějak jinak než ji berou křesťané. Bible byla napsána židovskou obcí, a Nový zákon prvotní křesťanskou církví. Je to svědectví o Bohu, které je pro křesťany směrodatné.Právě když se křesťané neřídili evangeliem, tehdy bylo násilí a spory...A cesta, kterou ukazuje Kristus svým životem je nejjistější cestou do nebe.

MIRKOVI (12.10.01)
autor: Robert Pribina
Milý Mirku, to cos předvedl dokazuje, že vy ortodoxní křesťani si můžete opravdu s ortodoxními muslimy podat ruce. Tak peklo existuje, protože je o tom zmínka v Bibli? A přemýšlet vlastní hlavou potřeba není? 1. Bůh bude posílat do věčného "ohně pekelného" duši, kterou sám ze sebe vytvoří? 2. Bible je soubor rozmanitých textů různých autorů. Jejich přesný původ už není možné dnes dohlédnout. Vy ortodoxní křesťani věříte, že je to slovo Boží úplně stejně jako muslimové věří, že je slovo Boží Korán. Připusťe tedy, že je to jen záležitost vaší soukromé víry, a připusťe, že Bůh nebude posílat do pekla někoho jenom proto, že věří něčemu jinému než vy. Opakuju, co už jsem řekl: 1. zrušte tezi o věčném pekle 2. zrušte tezi o tom, že ti, kteří věří něčemu jinému, jdou do pekla. Přispějete tak k tomu, aby se svět stal lepším. Protože pak už zbude jenom jedno náboženství odsuzující jinověrce a bezvěrce a to islám. Když zůstane sám, bude ztrácet půdu po d nohama a nakonec se změní k lepšímu i on.

PRO ROBERTA PRIBINU (12.10.01)
autor: Mirek Kálal
Nesouhlasím s tvým přesvědčením, že neexistuje peklo, protože v Písmu svatém je o něm na více místech řeč a sám Pán Ježíš o něm mluví. Katolíci, ale i většina protestantů věří, že peklo existuje. Vždyť bez Pána Ježíše Krista a Jeho oběti na kříži nikdo nemůže spatřit Boží tvář. Souhlasím s tím, že každý bude souzen nejen podle víry, ale i podle skutků-jak říká apoštol Jakub:Víra bez skutků je mrtvá. Papež, ani jiný biskup nemůže změnit věrouku podle libosti. Katolická věrouka je postavena na svědectví Písma svatého a není s ním v rozporu.

JE TO PROBLÉM BLUDAŘSKÉHO NÁBOžENSTVÍ (11.10.01)
autor: Robert Pribina
Pan Jiří Skoblík říká, že nikdo nerozumí muslimovi tak dobře jako křesťan (rozuměj: ortodoxní). Jak přesné! Problém islámského terorismu je problémem špatně interpretované víry v Boha, je to důsledek bludařského náboženství. Oficiální křesťanství (na rozdíl od křesťanství gnostického) má skutečně s islámem v jeho dnešní podobě hodně společného. Je to problém toho, že: 1. se lidem lže, že existuje věčné peklo (které není) 2. se lidem lže, že ti, co vyznávají naši víru, jsou vyvolení a budou spasení, kdežto ti "druzí" jsou zatracení a skončí v pekle. Když člověk věří, že ten či onen skončí stejně v pekle, nemá s ním slitování. Je potřeba si uvědomit a lidem to říct, že: 1. žádné věčné peklo neexistuje 2. před tváří Boha jsou si všichni rovni, včetně ateistů, člověk je posuzován váhradně podle svých činů a ne podle příslušnosti k té či oné víře. Vzpomeňte si na křížové výpravy a hony na čarodějnice a kacíře a zeptejte se sami sebe, jestli se to nedělo právě díky zmíněným bludným věroučným tezím. Chcete změnit svět k lepšímu? Naléhejte na Vatikán, aby změnil věrouku a uvedl ji do souladu s pravým Kristovým učením! (je vyloženo třeba v díle Paula Bruntona) Kdo máš uši k slyšení, slyš...

PRO PAVLU K. (10.10.01)
autor: Vaclav L.
Včera jsem viděl na vlastní oči a byla tam reportáž o Afganistánu a hlavně o Talibanu.A jestli teda takový režim existuje ještě na této planetě tak jakýkoliv útok na tuto společnost pár tísíců lidí není u mě pomsta ale pokus toto zřízení svrhnout.Mám kamarády muslimy a to co se stalo sami neschvalují.Islám je tady a vždy tady bude a nic proti lidem tohoto vyznání nemám.Ale pokud je víra zneužita k činům tohoto charakteru nesmí se nikdo divit že následuje odplata.Teď se už jenom modlit aby to odneslo co nejmíň lidí který za nic nemůžou.Hezky se to v klidu píše v klidu od počítače a vědět přitom že někde se težce umírá.Ale co když nám terorismus přeroste přes hlavu a už nebudem v klidu psát a sedět za klávesníci.Takže je třeba utnout tomuto zlu kořeny a potom zabránit tomu aby se tyto věci už neopakovali.Takže si myslim že nejde o pomstichtivost.Hezky den preji.

KRESTANE (09.10.01)
autor: skeeve
jen par poznamek k tematu: 1. pokud USA jsou krestanske, utok vyvolava pro americany zasadni otazky - proc nekdo zautocil? je spravne po prikladu Boha Otce, ktery obetoval Syna, odpustit a snazit se napravit pomilene bratry (muslimy..)? 2. analyza duvodu - jsou USA natolik krestanske, ze se snazi sirit predevsim Kristovo kralovstvi a poselstvi (laska, pomoc, ..), nebo siri predevsim svou moc (politickou, ekonomickou)? 3. Ladin to ve svem projevu stavi jako boj muslimu (ve jmenu Boha) proti rozpinave a pokrytecke USA, neni na tom neco? 4. rozhodne vyse uvedene neomlouva samotny utok, ale kdyz uz se to stalo, co s tim USA a svet udelaji? podle meho pochopeni bible mel Izrael jedinecnou ulohu, a to ukazovat okolnim narodum, kdo a jaky je Buh. Zklamali vsak, tak vzniklo krestanstvi. Nema nahodou USA podobne postaveni jako kdysi Izrael? 5. howg

ZNIČIT UBL! (08.10.01)
autor: Nekřesťan
bin Ladina nutno fyzicky zničit, nebo zničí on nás. Muslimové nejsou o nic horší než křestani. Křestani, styďte se za to, co děláte v Sev. Irsku!

JAK KRESTANE V U.S.A. VNIMAJI SITUACI (29.09.01)
autor: M + D. Novotnych
Nez se rozepiseme o predeslanem tematu, dovolte nam, abychom se kratce predstavili. Jsme manzele zijici nekolik mesicu v Buffalu. Toto mesto se nachazi ve statu New York. Manzel zde studuje filosofii a tak mame mnoho prilezitosti poznavat studenty a hovorit s vericimi mladymi lidmi, s farniky a s dalsimi krestany o dramatickych udalostech. Pro vsechny Americany plati, ze maji velmi silny smysl pro spravedlnost. Projev prezidenta Bushe vystihuje vnimani situace temer vsech obyvatel U.S., krestany nevyjimaje - viz. dopis biskupu: http://www.nccbuscc.org/comm/archives/2001/01-166a.htm . Ano, muzeme rici, ze krestane zde podporuji prezidenta a zasahy proti terorismu, ktere vnimaji jako spravedlivou odvetu, potrestani vsech, kteri podporuji terorismus, nebo jsou teroristy. Drtiva vetsina lidi zasadne rozlisuje mezi teroristy a muslimy. Cirkevni autority se snazi sirit lasku k muslimum a uctu k islamu. Zatim jsme neslyseli modlitby a slova odpusteni adresovane teroristum, kteri spachali tak hrozny cin. Domnivame se, ze duvod je prosty a totiz, ze rana je prilis cerstva. Akt odpusteni asi bude muset nejprve vychazet od lidi, kteri prisli o sve nejblizsi a to je z lidskeho hlediska temer nemozne. Lide zde mluvi o zdeseni, hnevu a rozhorceni, soku, utrpeni, pomoci, modlitbach. Nemluvi o strachu. Oni se totiz neboji svetoveho konfliktu, ktery by mohl nastat. Duveruji vlade a svemu prezidentovi a modli se za ne. Vetsina si je vedoma toho, ze pokud se zlo nezastavi s rozhodnou silu v pocatku, bude to mit strasne nasledky pro cely svet. Magdalena a Daniel Dominik Novotnych

POTRESTANI PACHATELU NENI POMSTA (25.09.01)
autor: Daniel D. Novotny
Existuje dulezite rozliseni mezi osobnimi postoji a politickym postupem. Souhlasim s tim, ze nas Jezis Kristus vyzyva k odpusteni a modlitbe za nepratele - tj. i za teroristy a ty, kteri je podporuji! Odpusteni je ale primarne zalezitost osobnich postoju (a Bozi milosti). Politicky postup musi byt veden spravedlnosti. V pripade valecnych operaci jde o to, aby zde byla nadeje na uspech, nedoslo k ohrozeni civilistu a zasah byl primereny (viz pojem "spravedliva valka" v katolicke moralni tradici). Jsem presvedcen, ze Spojene staty zatim postupuji moudre, tj. moralne. To neznamena, ze na meziosobni rovine je vse v poradku, mozna, ze neni (nevim o tom, ze by se Americane hromadne modlili za Osama bin Ladena, tak jako se modli k Bohu, aby pomohl v teto "valce"). Poznamka: Islamska skola z niz vychazi podporovatele terorismu se ridi principem: nejprve ovladneme islamsky svet (uvedomme si, ze unosy letadel se deji i na linkach islamskych zemi!) a potom tem zbytek. Budme proto obrovsky vdecni Spojenym statum, ze s pomoci dalsich zemi vzali na sebe brime obrany civilizace svobody a lidskych prav proti utlaku a nasili. Nejedna se o zadnou pomstu, jak se casto preklada oficialni vyraz "retaliation", ale o odplatu ve smyslu spravedliveho trestu, jaky spolecnost uklada zlocinci (a jeho spolupachatelum) za jeho cin.

ODPUšTĚNÍ VERSUS OBRANA?. (24.09.01)
autor: D. Hibsch
Nevím vskutku co zde my křesťané řešíme. V katolickém katechizmu je přeci právo na obranu definováno a není tedy o čem přemýšlet. Pokud v této chvíli naše bohužel téměř "postkřesťanská" společnost zaváhá dát důrazně najevo, že tento způsob arogance a pýchy je nepřípustný, je pro orientální povahy znamením slabosti a pokyn k zahájení další ofenzivy. Nebránit se, znamená spolupodílet se na zlu, které protivník šíři. Tak se zatraceně vzpamatujme. Jen pro ilustraci dva verše z Koránu. Sůra 4 (ženy) verš 90 /88 Proč jste utvořili dvě skupiny různého mínění vzhledem k pokrytcům (všichni váhající a oporující učení Muhammada), zatímco sám Bůh je zavrhl za to, co provedli?. Chcete vést cestou správnou ty, jimž dal Bůh zbloudit?. Jestliže Bůh dal někomu zbloudit, ty pro něj cestu nenalezneš!. verš 91/89 a přáli by si (všichni váhající a oporující učení Muhammada), abyste se stali nevěřícími (nemuslimy) jako oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele , dokud se nevystěhují na stezku Boží (dokud se nestanou muslimy)!. A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete!. A neberte si z nich ani přátele a pomocníky. D.Hibsch

ODPOVĚĎ (24.09.01)
autor: Kouda
Bůh se po většině v Evropě vytratil do kostelních lavic, za mořem je zase jméno Boží spojeno téměř se vším, ale není to znát z činů..."Fanatismus"je víra bez rozumu - slepé poslouchání jaké jsme jako národ prožili v předchozích stoletích, Kde vidím možnost nápravy? Myslím,že správnou odpovědí je postoj papežův.Je třeba rovnat a uzdravovat,oživovat zaniklé vztahy. Spravedlnost je nutná, ale máme právo si ji vzít do rukou ?Trpíme za hřích těch, kteří dodávají zbraně do celého světa...

UPŘÍMNOST A ZBABĚLOST (22.09.01)
autor: Pavel z Jihlavy
Četl jsem a slyšel bezpočet reakcí a názorů z různých úhlů pohledu na tuto tragickou událost novodobých dějin. Chtěl bych přidat ještě jeden se kterým jsem se dosud nikde nesetkal. Bohužel nenávist mezi některými skupinami lidí i lidmi jednotlivými je stará jako lidstvo samo a vede až k touze připravit o život druhého člověka třeba jen proto, že jinak smýšlí.Dělal jsem si velké naděje na usmíření mezi národy vzhledem k pádu komunismu v Evropě, mírovým aktivitám vyspělých zemí a v neposlední řadě ekumenické aktivity našeho Svatého otce. Bohužel marně! Ale hlavně odsuzuji jakýkoli útok vedený ze zálohy a bez varování, což považuji za zákeřnost a zbabělost nejhrubšího zrna. A právě lidem, kteří jsou takového jednání schpni, je potřeba dát nekompromisně najevo, že budou za své jednání potrestáni. I když se názory na vojenské aktivity USA různí, nelze jim upřít to, že nepřítel byl vždy včas varován (jakož i nyní) a mohl a může svým jednáním napadení zabránit. Tuto šanci oběti tohoto a podobných ohavných činů neměly. Je pravda, že máme jako křesťané odpouštět. Ano, jsem také tohoto názoru, ale bojím se, že odpuštění je v očích těchto teroristů považováno za slabost a výzvu k dalším masakrům. Mimochodem - pro platné odpuštění hříchů při svátosti smíření je také lítost nad spáchanými nepravostmi a předsevzetí dále v hříšném jednání nepokračovat. Našli bychom na straně teroristů alespoň náznak???

RE> POMSTA-ODPUšTĚNÍ-SPRAVEDLNOST-DOMLUV (22.09.01)
autor: Bedřich N.
to>> Jiří Čepl... Mluvíte o Balkánu a o vraždění ze strany USA. Víte, nejsem "věřící v USA", ale pamatuji si, že americkému zásahu předcházela dosti krutá genocida stran (polo)vojenských jednotek, páchaná na civilním obyvatelstvu (podřezávání dětí, žen, hromadné a kruté znásilňování, vyřezávání dětí z těl těhotných žen, upalování apod.). Pak američané zasáhli. A to primárně proti vojenským cílům. Nikdy proti obyvatelstvu. V tom je to přei jen jiné. též si nepřeji plošnou americkou vojenskou odezvu, ale nelze přeci "odpouštět" tak, že se nebude zasahovat proti vraždění nevinných.

POMSTA-ODPUšTĚNÍ-SPRAVEDLNOST-DOMLUVA (22.09.01)
autor: Jiří Čepl
Samozřejmě mne události v Ametrice šokovaly. Velkým utrpením museli projít hlavně ti, co byli v letadlech a věděli o svém blízkém konci i jeho způsobu. V současných událostech si však více uvědomuji "dvojí metr" na řešení světových událostí. Když se nechutným způsobem vraždilo a zabíjelo - ne válčilo- v bývalé Jugoslávii, místo ochrany nevinných jsme slyšeli jen řeči o nastolení míru a to právě ze strany USA. Vyslané jednotky OSN tam byli v podstatě jen proto, aby se neřeklo, že jsme nic neudělali.Tam se ovšem jednalo je o "pár chudých". Jakmile se všeak někdo dotkl právě těch bohatých, na mírová jednání nebude pravděpodobně čas ani nálada, ale půjdeme jim to vrátit. Dost mi to připomíná evangelium o pořádání hostin pro chudé nebo pro bohaté.

SPOLEČNOST SE MUSI BRANIT (21.09.01)
autor: Bedřich N.
Jsem tez presvedcem, ze mame vyzyvat k odpusteni a smireni a branit mstivemu jednani, jak pise Pavla K. Ale myslim si, ze ukolem spolecnosti je branit ji tez pred zlocinem, tak jako je v malem meritku ukolem policie a soudu. Kazda spolecnost se brani pred zlodeji, vrahy a podvodniky. Proti zlu je treba vystupovat a ne necinne prihlizet. Nebo si snad Pavla K. mysli, ze (v nasem meritku) muzeme "odpustit" vrahum, zlodejum, znasilnovacum a tunelarum a nechat je volne behat po ulicich nasich mest a vesnic? Je to asi jinak. Je treba se branit, ale ne mstit...

VSICHNI LITUJI AMERIKU? (20.09.01)
autor: Petr B.
Pavla pise, ze vsichni lituji Ameriku. Vsichni ne. Nemyslim si, ze by bylo dobre litovat nejakou neosobni Ameriku, ale nutne je litovat obeti teroristickych utoku - at jsou to Americane, Afghanci, Izraelci, Srbove. Je prece jedno, jakou reci mluvi a kde ziji. Pavla vyzyva, abychom se modlili za obeti americkeho teroru: ja rikam, modleme se za vsechny obeti jakehokoliv teroru. A s tim usmirenim a odpustenim: kdyz ja si myslim, ze na to musi byt dva - jeden ktery, odpousti, ale taky ten druhy, ktery o odpusteni pozada. A oba musi mit k odpusteni velkou silu a odvahu. Pavla si mysli, ze Americany ted nevede touha po spravedlivem trestu, ktery ve svem dusledku prinasi svetlo miru, ale pomstychtivost, ktera vyvola ohen nasili. Takove obavy ma vice lidi. Prosim, zahrnte do svych modliteb take prosbu, aby "Buh pomohl vsem lidem odolavat pokuseni nenavisti a nasili a zavazat se k sireni spravedlnosti a miru", jak o tom pisou evropsti biskupove.

JE STRASNE, JAK LIDE MSTIVE REAGUJI (20.09.01)
autor: Pavla K.
Po mnoha uvahach jsem se rozhodla reagovat na dochazejici zpravy o soucasnem deni. Je strasne, jak lide reaguji pomstychtive nadavaji muslimum. Mam nekolik zahranicnich kamaradu a znamych a mam o ne docela strach. A dalsi vec je: Vsichni lituji Ameriku a neuvedomuji si, ze chystana americka pomsta zasahne zivot mnoha Afghancu, Pakistancu, Indu, Irancu, Tadziku a dalsich. A proto mam jednu prosbu, modleme se za budouci a jiz soucasne obeti americke pomsty. Cely Afghanistan trpi uz ted. Dale nechapu, jak muze Daniel Hermann schvalovat pomstychtivy cin Americanu, na ktery se chystaji. Mame prece vyzyvat k usmireni a odpusteni. O tom ale zatim nepadlo slovo. Bojime se Americanu, ze by se taky jejich pomsta mohla tykat i nas, kdybysme malo narikali a malo litovali a malo kondolovali. Je to vlastne pochlebovani. Proto modleme se za obeti americkeho teroru. Rada budu i nadale diskutovat na toto tema, bude li nejaky zajemce, ale mam trochu vyhranene nazory. Zdravi
Aktuálně:


* Postní doba
(od 13.2 do Velikonoc)
- modlitba
- pokání
- obrácení
- smíření
- odpuštění
- zpověď
- půst
- askeze
- skutky lásky
- křížové cesty


Info mailem:
vyplňte svůj e-mail a klikněte na tlačítko.


Více info zde


Témata: Diskuse

Čtení z dnešního dne: Úterý 5. 12.

1. čtení - Iz 11,1-10; Evangelium - Lk 10,21-24

Komentář k Iz 11,1-10: Popsaný soulad můžeme závidět. Ve světě, kde je člověk člověku spíš vlkem! Ano, tato harmonie je skutečným cílem, ke kterému i já mám přispět.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Mikuláš - materiály pro děti

Svatý Mikuláš - materiály pro děti
(5. 12. 2023) Podklady pro práci s dětmi: vyprávění s obrázky / katecheze / rébusy, luštěnky, bludiště / omalovánky / vyrábění,…

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(5. 12. 2023) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Filmana

Filmana
(4. 12. 2023) V Česku a na Slovensku startuje první streamovací služba s křesťanskými filmy,

Obklopen příslušníky STB žehnal městu Vodňany: P. Tomáš Beránek († 3. prosince 1954, Brno, vězeňská nemocnice)

Obklopen příslušníky STB žehnal městu Vodňany: P. Tomáš Beránek († 3. prosince 1954, Brno, vězeňská nemocnice)
(2. 12. 2023) Aktivní a oblíbený kněz P. Beránek zasadil na Vodňansku hluboké kořeny víry a po únoru 1948 se neohroženě stavěl i za…

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

František Xaverský 3.12.

(1. 12. 2023) Světácký mladý muž v Paříži – pak misionář. V šestačtyřiceti letech zemřel u bran Číny...

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2023) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…