Jestliže mě miluješ, nemysli na svou pastvu Co znamená Ježíšovo trojí: „Miluješ mě?“ - archív citátů

Navigace: Tematické texty O Osobnosti, svatíVáclav Václav, kníže - krátký životopis

Václav, kníže - krátký životopis

Svatý Václav, český národní patron, jehož jméno znamená "více slavný", se podle tradice se narodil kolem roku 907 na Stochově u Libušína jako nejstarší syn vévody Vratislava a Drahomíry. Měl dva bratry (Boleslava a Spytihněva, jenž zemřel mlád) a čtyři sestry. Jako jeden z mála v té době se naučil číst a psát, znal i řecky.

V r. 924 se ujal vlády, dal přenést ostatky své babičky sv. Ludmily z Tetína do kostela sv. Jiří. Projevil se jako rozvážný panovník, který založil svou politiku na další christianizaci země. Aby si zachoval svrchovanost, podřídil se saskému vévodovi Jindřichu I. Ptáčníkovi, čímž omezil ambice bavorského vévody Arnulfa na české území. Jindřich mu za to daroval relikvii: rámě sv. Víta. Sv. Václava zavraždil jeho bratr Boleslav ve Staré Boleslavi, kde byl účasten svátku sv. Kosmy a Damiána (28. IX. 929 nebo 935).

Bratrovrah Boleslav však došel zakrátko obrácení, dal Václavovy ostatky 1. 3. 932 přestěhovat do chrámu sv. Víta. Václav byl jako světec ctěn již v 10. stol. v Čechách a v 11. stol. na Rusi, na Balkáně, v Sasku i Římě. Ve 13. stol. vznikl svatováclavský chorál. První kostel mu byl zasvěcen už v roce 972 v Proseku u Prahy. Na začátku 14. století mu byl zasvěcen jeden z oltářů v bazilice sv. Petra ve Vatikánu a od roku 1670 je jeho svátek v celocírkevním kalendáři.

Korunovační klenoty českých králů jsou bulou papeže Klimenta VI. (6. 5. 1346) prohlášeny majetkem světce a českým panovníkům se pouze propůjčovaly. Sv. Václav byl oslavován i v četných kázáních Mistra Jana Husa.

Svatý Václav proslul nejen svou vzdělaností a státnickou moudrostí, ale zejména svou zbožností a lidumilností: známé je jeho kácení šibenic, propouštění vězňů a vykupování otroků. Stal se symbolem české státnosti.


Čtení z dnešního dne: Středa 19. 6. 2024, Středa 11. týdne v mezidobí

2 Král 2,1.6-14;

Komentář k Mt 6,1-6.16-18: Můj vztah k Bohu je maximálně intimní a důvěrný. Právě ve skrytosti se mohu připravit na společné slavení s celou církví! Pocta vzdávaná veřejně pak bude upřímnější.

Zdroj: Nedělní liturgie

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2024) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(16. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2024) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2024) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2024) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2024) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

Noc kostelů - datum

Noc kostelů - datum
(4. 6. 2024) Základní informace o Noci kostelů.