Kdyby Bůh byl netečný  vůči našemu utrpení, nepřišel by ... - archív citátů

Navigace: Tematické texty P PánDelší texty Vše kromě Krista - svého Pána - považuji za hnůj, výkaly… (Flp 3,8)

Vše kromě Krista - svého Pána - považuji za hnůj, výkaly… (Flp 3,8)

Kvůli Kristu - svému Pánu - všechno jiné pokládám za hnůj

Apoštol Pavel píše v listě Filipanům:

3,7 Ale v čem jsem (dříve) viděl pro sebe prospěch, to považuji nyní kvůli Kristu za škodu. 3,8 Ano, vůbec všecko to považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Krista Ježíše, svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista 3,9 a byl s ním spojen...

V jiném překladu:

7Cokoli však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. 8A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista! (Fpl 3)

Skybala - přel. „výkaly“, „odpad“, „sračky“

Pavel říká, že vše je pro mě ztráta (brak, hnůj) oproti poznání Krista jako svého Pána (jeho lásky. A spásy…). Ve srovnání s tím jsou jakékoli jiné hodnoty bezvýznamné jako hnůj… Doslova Pavel ale používá řecké slovo SKYBALA. Přel. „výkaly“, „odpad“, „sračky“, či také to co člověk už nechce jíst a hází se psům jako zbytek.

V lékařské terminologii dodnes skybala znamená

Pod pojmem skybala (skybalon ‒ výkal) rozumíme jednotlivé útvary ve střevě, které jsou tvrdé a vznikly zahuštěním stolice, jedná se tzv. spečenou stolici. U dlouhodobé zácpy je možné je nahmatat během pohmatového vyšetření břicha. Nejčastěji v levé jámě kyčelní. Taková tvrdá stolice velmi těžko prochází, či vůbec ne, řitním otvorem. Je v něm zablokovaná, což drážní sliznici rekta a části střeva nad ním, což je esovitá klička. Podrážděná sliznice produkuje hlen, který může být vytlačen společně s částí stolice. Budí to pak dojem průjmu, který označujeme jako paradoxní neboli falešný. Skybala jsou často provázena bolestmi břicha, nadýmáním, křečemi v břiše, nucením na stolici bez efektu, ale také celkovými příznaky, jako je únava, nechutenství, slabost, zvracením. Skybala nevyjdou přirozeně, je potřeba je ze střeva odstranit, např. manuálně, pomocí prstů. Výkon provádí zdravotnický personál. Někdy pomůže klyzma.


Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 50,4-7; Žalm 22; Flp 2,6-11
Mt 26,14 - 27,66

Když se čtou pašije, nejednou vyvstane otázka, zda Nebeský Otec skutečně opustil Ježíše, svého syna. Velké teologické téma má řadu praktických důsledků. Ježíš ve svém lidství neskutečně trpí pro strašlivou bolest způsobenou mučením, ale také jako druhá božská Osoba, která na sebe vzala důsledky lidského hříchu, což znamená oddělení se od Otce. Proto mluvíme o obrovské temnotě, do které Ježíš vstoupil, když na sebe vzal náš hřích. V tomto smyslu prožívá opuštěnost. Ale fakticky Otec prožívá Synovu oběť s velikou bolestí lásky. Otec je u kříže přítomen! Zároveň ale ví, že kříž není poslední krok této cesty. Zázrak vzkříšení je trumf, kterým je i Zlo zaskočeno. Ježíš na kříži cituje slova Žalmu 22, protože tento žalm výstižně zachycuje bolest trpícího, ale také důsledek vysvobození. Nejde tedy spíš o proroctví, které tu naznačil? Toto máme zakusit o Velikonocích!

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…