Otec doprovází naše kroky.  Není chladným, odtažitým a netečným pozorovatelem,  - archív citátů

Navigace: Tematické texty P PánDelší texty Vše kromě Krista - svého Pána - považuji za hnůj, výkaly… (Flp 3,8)

Vše kromě Krista - svého Pána - považuji za hnůj, výkaly… (Flp 3,8)

Kvůli Kristu - svému Pánu - všechno jiné pokládám za hnůj

Apoštol Pavel píše v listě Filipanům:

3,7 Ale v čem jsem (dříve) viděl pro sebe prospěch, to považuji nyní kvůli Kristu za škodu. 3,8 Ano, vůbec všecko to považuji za škodu ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Krista Ježíše, svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista 3,9 a byl s ním spojen...

V jiném překladu:

7Cokoli však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. 8A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista! (Fpl 3)

Skybala - přel. „výkaly“, „odpad“, „sračky“

Pavel říká, že vše je pro mě ztráta (brak, hnůj) oproti poznání Krista jako svého Pána (jeho lásky. A spásy…). Ve srovnání s tím jsou jakékoli jiné hodnoty bezvýznamné jako hnůj… Doslova Pavel ale používá řecké slovo SKYBALA. Přel. „výkaly“, „odpad“, „sračky“, či také to co člověk už nechce jíst a hází se psům jako zbytek.

V lékařské terminologii dodnes skybala znamená

Pod pojmem skybala (skybalon ‒ výkal) rozumíme jednotlivé útvary ve střevě, které jsou tvrdé a vznikly zahuštěním stolice, jedná se tzv. spečenou stolici. U dlouhodobé zácpy je možné je nahmatat během pohmatového vyšetření břicha. Nejčastěji v levé jámě kyčelní. Taková tvrdá stolice velmi těžko prochází, či vůbec ne, řitním otvorem. Je v něm zablokovaná, což drážní sliznici rekta a části střeva nad ním, což je esovitá klička. Podrážděná sliznice produkuje hlen, který může být vytlačen společně s částí stolice. Budí to pak dojem průjmu, který označujeme jako paradoxní neboli falešný. Skybala jsou často provázena bolestmi břicha, nadýmáním, křečemi v břiše, nucením na stolici bez efektu, ale také celkovými příznaky, jako je únava, nechutenství, slabost, zvracením. Skybala nevyjdou přirozeně, je potřeba je ze střeva odstranit, např. manuálně, pomocí prstů. Výkon provádí zdravotnický personál. Někdy pomůže klyzma.


Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 1. 12.

1. čtení - Iz 26,1-6; a Žl 118; Evangelium - Mt 7,21.24-27

Komentář k Mt 7,21.24-27: Ježíš se zřejmě nebude ptát na mé projevy zbožnosti, ale na to, jak jsem se svým životem naložil. Stále mi dopřává čas „zlepšit základy“.

Zdroj: Nedělní liturgie

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(1. 12. 2022) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2022) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2022) Datum 1. adventní neděle...

Za papežem do Lisabonu!

Za papežem do Lisabonu!
(22. 11. 2022) Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého…

C. S. Lewis

(21. 11. 2022) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)