Nezapomínejte na chudé, milujte je, protože v nich je ukřižovaný Ježíš, - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
1. neděle postní - C / Angelus - papež František (Posedlost mocí zotročuje. Nikdy nedělejte kompromisy se zlem.)

Evangelium dnešní liturgie, první neděle postní, nás zavádí na poušť, kam je Ježíš veden Duchem svatým, aby tam byl čtyřicet dní a byl pokoušen ďáblem (srov. Lk 4,1-13). I Ježíš byl pokoušen ďáblem a provází nás, každého z nás, v našich pokušeních. Poušť symbolizuje boj proti svodům zla, aby se člověk naučil zvolit si skutečnou svobodu. Ježíš totiž zažívá zkušenost pouště těsně před začátkem svého veřejného poslání. Právě v tomto duchovním zápase rozhodujícím způsobem potvrzuje, jakým Mesiášem chce být. Ne nějaký Mesiáš, ale takový: řekl bych, že právě toto je prohlášení Ježíšovy mesiášské identity, Ježíšova mesiášského způsobu. "Já jsem Mesiáš, ale tímto způsobem". Podívejme se tedy blíže na pokušení, proti kterým bojuje.

Ďábel ho dvakrát osloví slovy: "Jsi-li Syn Boží..." (vv. 3.9). Jinými slovy, navrhuje využít jeho postavení: nejprve k uspokojení hmotných potřeb, které pociťuje (srov. v. 3) - hladu -; pak k posílení své moci (srov. v. 6-7); nakonec k získání velkolepého znamení od Boha (srov. v. 9-11). Tři pokušení. Jako by říkal: "Jsi-li Syn Boží, využij toho!". Jak často se nám to stává: "Ale když už jsi v takové situaci, využij toho! Nepropásněte příležitost, šanci", tedy "myslete na vlastní zisk". Je to svůdná nabídka, ale vede vás do otroctví srdce: činí vás posedlými touhou mít, vše redukuje na vlastnictví věcí, moci, slávy. To je jádro pokušení: "jed vášní", v němž se zakořeňuje zlo. Podívejme se do svého nitra a zjistíme, že naše pokušení mají vždy tento vzorec, vždy tento způsob jednání.

Ježíš se však proti přitažlivosti zla staví vítězným způsobem. Jak to dělá? Na pokušení odpovídá Božím slovem, které říká, že nemáme zneužívat Boha, druhé a věci pro sebe, že nemáme zneužívat svého postavení k získání privilegií. Protože pravé štěstí a svoboda nespočívají ve vlastnictví, ale ve sdílení, ne ve využívání druhých, ale v lásce k nim, ne v posedlosti mocí, ale v radosti ze služby.

Bratři a sestry, tato pokušení nás také provázejí na cestě životem. Musíme být ostražití, nebát se - stává se to každému - a dávat si pozor, protože se často prezentují pod zdánlivou formou dobra. Ďábel, který je lstivý, totiž vždy používá klam. Chtěl, aby Ježíš uvěřil, že jeho návrhy jsou užitečné, aby dokázal, že je skutečně Boží Syn.

A rád bych zdůraznil jednu věc. Ježíš se s ďáblem nebaví: Ježíš se s ďáblem nikdy nebaví. Buď ho vyhnal, když uzdravil posedlého, nebo v tomto případě, když musí odpovědět, tak to dělá Božím slovem, nikdy ne svým vlastním slovem. Bratři a sestry, nikdy se nepouštějte do dialogu s ďáblem: je mazanější než my. Nikdy! Držte se Božího slova jako Ježíš a nanejvýš vždy odpovídejte Božím slovem. Tímto způsobem neuděláme chybu.

To s námi dělá ďábel: často přichází "s líbeznýma očima", "s andělskou tváří", dokonce se umí maskovat posvátnými, zdánlivě náboženskými motivy! Pokud podlehneme jeho lichotkám, nakonec ospravedlníme svou faleš tím, že ji budeme maskovat za dobré úmysly. Kolikrát jsme například slyšeli toto: "Dělal jsem sice nestandardní obchody, ale pomáhal jsem chudým"; "Zneužil jsem své role - jako politik, jako vládce, jako kněz, jako biskup - ale také k dobrému"; " Podléhal jsem svým pudům, ale nakonec jsem nikomu neublížil", tato ospravedlnění a tak dále, jedno za druhým. Prosím: se zlem, bez kompromisů! S ďáblem žádný dialog! Nesmíme vést dialog s pokušením, nesmíme upadnout do onoho spánku svědomí, který nás nutí říkat: "Ale vždyť to není nic vážného, vždyť to tak dělají všichni"! Podívejme se na Ježíše, který se nesnaží dohodnout, neuzavírá dohody se zlem. Proti ďáblovi staví Boží slovo, které je silnější než ďábel, a tak vítězí nad pokušením.

Kéž je pro nás tato postní doba také dobou pouště. Udělejme si čas na ztišení a modlitbu - trocha nám prospěje - a v tomto čase se zastavme a podívejme se na to, co se nám hýbe v srdci, na naši vnitřní pravdu, na to, co víme, že nelze ospravedlnit. Získejme vnitřní projasnění a postavme se v modlitbě před Boží slovo, aby se v nás mohl odehrát prospěšný boj proti zlu, které nás zotročuje, boj za svobodu.

Prosme Pannu Marii, aby nás provázela postní pouští a pomáhala nám na cestě obrácení.

Se svolením převzato
webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Iz 55,6-9; Žalm ŽALM 145; Flp 1,20c-24.27a
Mt 20,1-16

Na první poslech se jeví jednání hospodáře jako nespravedlivé. Dělníci pracující celý den dostali stejně jako ti, kteří pracovali hodinu. Ale oni přijali tuto pracovní smlouvu a hospodář jim dal smluvenou mzdu. Tedy nejde o nespravedlnost, ale o velkorysost k těm, kteří práci nenašli! Evangelista navázal na příběh o bohatém mládenci, který Ježíše oslovil, protože toužil být dokonalý před Bohem. Ale neuměl nebo nechtěl svému úsilí dát všechno. Bůh je mnohem flexibilnější, hledá, jak nejlépe využít situaci a dosáhnout cíle i přes mnohé potíže. A dokáže jednání ohodnotit nejen ve vztahu k odpracovanému úkolu, ale k situaci člověka. Pokud se na text díváme z našeho pohledu, stojí za otázku, zda jsme připraveni vstoupit do Boží služby kdykoli. A podobně, nakolik sami dokážeme vnímat svět perspektivou dobra pro druhé. Poslední zamyšlení se může týkat těch, kteří třeba léta necítili žádné povolání pro Boha. Pán nás ale někdy osloví až na úplném konci např. školy, rodičovství, práce nebo i života. Nemávneme rukou s tím, že „nyní“ to už nemá cenu?

Zdroj: Nedělní liturgie

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2023) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23. 9. 2023) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další…

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2023) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2023) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2023) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023

Setkání zdravotníků Pod Petřínem 7. 10. 2023
(18. 9. 2023) "Zdravotník v síti vztahů" / Kostel sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1…