papež František | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
1. neděle postní - C / Angelus - papež František (Posedlost mocí zotročuje. Nikdy nedělejte kompromisy se zlem.)

Evangelium dnešní liturgie, první neděle postní, nás zavádí na poušť, kam je Ježíš veden Duchem svatým, aby tam byl čtyřicet dní a byl pokoušen ďáblem (srov. Lk 4,1-13). I Ježíš byl pokoušen ďáblem a provází nás, každého z nás, v našich pokušeních. Poušť symbolizuje boj proti svodům zla, aby se člověk naučil zvolit si skutečnou svobodu. Ježíš totiž zažívá zkušenost pouště těsně před začátkem svého veřejného poslání. Právě v tomto duchovním zápase rozhodujícím způsobem potvrzuje, jakým Mesiášem chce být. Ne nějaký Mesiáš, ale takový: řekl bych, že právě toto je prohlášení Ježíšovy mesiášské identity, Ježíšova mesiášského způsobu. "Já jsem Mesiáš, ale tímto způsobem". Podívejme se tedy blíže na pokušení, proti kterým bojuje.

Ďábel ho dvakrát osloví slovy: "Jsi-li Syn Boží..." (vv. 3.9). Jinými slovy, navrhuje využít jeho postavení: nejprve k uspokojení hmotných potřeb, které pociťuje (srov. v. 3) - hladu -; pak k posílení své moci (srov. v. 6-7); nakonec k získání velkolepého znamení od Boha (srov. v. 9-11). Tři pokušení. Jako by říkal: "Jsi-li Syn Boží, využij toho!". Jak často se nám to stává: "Ale když už jsi v takové situaci, využij toho! Nepropásněte příležitost, šanci", tedy "myslete na vlastní zisk". Je to svůdná nabídka, ale vede vás do otroctví srdce: činí vás posedlými touhou mít, vše redukuje na vlastnictví věcí, moci, slávy. To je jádro pokušení: "jed vášní", v němž se zakořeňuje zlo. Podívejme se do svého nitra a zjistíme, že naše pokušení mají vždy tento vzorec, vždy tento způsob jednání.

Ježíš se však proti přitažlivosti zla staví vítězným způsobem. Jak to dělá? Na pokušení odpovídá Božím slovem, které říká, že nemáme zneužívat Boha, druhé a věci pro sebe, že nemáme zneužívat svého postavení k získání privilegií. Protože pravé štěstí a svoboda nespočívají ve vlastnictví, ale ve sdílení, ne ve využívání druhých, ale v lásce k nim, ne v posedlosti mocí, ale v radosti ze služby.

Bratři a sestry, tato pokušení nás také provázejí na cestě životem. Musíme být ostražití, nebát se - stává se to každému - a dávat si pozor, protože se často prezentují pod zdánlivou formou dobra. Ďábel, který je lstivý, totiž vždy používá klam. Chtěl, aby Ježíš uvěřil, že jeho návrhy jsou užitečné, aby dokázal, že je skutečně Boží Syn.

A rád bych zdůraznil jednu věc. Ježíš se s ďáblem nebaví: Ježíš se s ďáblem nikdy nebaví. Buď ho vyhnal, když uzdravil posedlého, nebo v tomto případě, když musí odpovědět, tak to dělá Božím slovem, nikdy ne svým vlastním slovem. Bratři a sestry, nikdy se nepouštějte do dialogu s ďáblem: je mazanější než my. Nikdy! Držte se Božího slova jako Ježíš a nanejvýš vždy odpovídejte Božím slovem. Tímto způsobem neuděláme chybu.

To s námi dělá ďábel: často přichází "s líbeznýma očima", "s andělskou tváří", dokonce se umí maskovat posvátnými, zdánlivě náboženskými motivy! Pokud podlehneme jeho lichotkám, nakonec ospravedlníme svou faleš tím, že ji budeme maskovat za dobré úmysly. Kolikrát jsme například slyšeli toto: "Dělal jsem sice nestandardní obchody, ale pomáhal jsem chudým"; "Zneužil jsem své role - jako politik, jako vládce, jako kněz, jako biskup - ale také k dobrému"; " Podléhal jsem svým pudům, ale nakonec jsem nikomu neublížil", tato ospravedlnění a tak dále, jedno za druhým. Prosím: se zlem, bez kompromisů! S ďáblem žádný dialog! Nesmíme vést dialog s pokušením, nesmíme upadnout do onoho spánku svědomí, který nás nutí říkat: "Ale vždyť to není nic vážného, vždyť to tak dělají všichni"! Podívejme se na Ježíše, který se nesnaží dohodnout, neuzavírá dohody se zlem. Proti ďáblovi staví Boží slovo, které je silnější než ďábel, a tak vítězí nad pokušením.

Kéž je pro nás tato postní doba také dobou pouště. Udělejme si čas na ztišení a modlitbu - trocha nám prospěje - a v tomto čase se zastavme a podívejme se na to, co se nám hýbe v srdci, na naši vnitřní pravdu, na to, co víme, že nelze ospravedlnit. Získejme vnitřní projasnění a postavme se v modlitbě před Boží slovo, aby se v nás mohl odehrát prospěšný boj proti zlu, které nás zotročuje, boj za svobodu.

Prosme Pannu Marii, aby nás provázela postní pouští a pomáhala nám na cestě obrácení.

Se svolením převzato
webu České sekce Radio Vaticana
Redakčně upraveno

Čtení z dnešního dne: Sobota 28. 1. - Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

1. čtení a mezizpěv - Žid 11,1-2.8-19; Lk 1,69-70.71-72.73-75; Evangelium – Lk 1 nebo Mk 4,35-41

Komentář k Žid 11,1-2.8-19: Kéž ve své víře neustrnu, kéž ji více prohlubuji. I tím, že se nechám vést Bohem do míst a situací, do kterých se mi nechce. Když se zpětně ohlédnu, vidím, že On byl se mnou.

Zdroj: Nedělní liturgie

Byl odsouzen k smrti zastřelením, byl deportován na Sibiř... Fjodor Michajlovič Dostojevskij

(27. 1. 2023) Říká-li se, že člověk v životě neumírá jen jednou, pak to obzvlášť platí pro život ruského spisovatele Dostojevského,…

Den památky obětí holocaustu 27.1.

(26. 1. 2023) Holokaust - holocaust - šoa - genocida - znamená systematické pronásledování vyvražďování Židů za Druhé světové války.…

Obrácení svatého Pavla (svátek 25.1.)

(24. 1. 2023) Pavlovo setkání s Kristem na cestě do Damašku způsobilo v jeho životě doslova revoluční obrat. Kristus se stal smyslem…

František Saleský (svátek 24.1)

(23. 1. 2023) Učitel duchovního života pro všední život, Učitel církve, patron novinářů a spisovatelů.

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie / DNEŠNÍ VÝROČÍ

(21. 1. 2023) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned…

Online kurz Dějiny evropské kultury na UK

Online kurz Dějiny evropské kultury na UK
(18. 1. 2023) Chcete na Univerzitě Karlově studovat Dějiny evropské kultury? Přihlašte se do 19. února 2023. 

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2023) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.