Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

papež František | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
3. neděle velikonoční - A / papež František - Regina coeli (Papež o učednících z Emauz)

Na třetí neděli velikonoční vypráví evangelium o setkání vzkříšeného Ježíše s učedníky z Emauz (srov. Lk 24,13-35). Jedná se o dva učedníky, kteří se smířeni s Mistrovou smrtí rozhodli o Velikonocích opustit Jeruzalém a vrátit se domů. Možná byli trochu nesví, protože slyšeli ženy, které přicházely od hrobu a říkaly, že viděli Ježíše, a takto odcházejí. A jak tak smutně kráčejí a mluví o tom, co se stalo, Ježíš jde vedle nich, ale oni ho nepoznávají. Ptá se jich, proč jsou tak smutní, a oni mu říkají: "Ale vždyť ty sám jsi byl v Jeruzalémě! Copak nevíš, co se tam v těchto dnech stalo?" (v. 18). A Ježíš odpovídá: "Co?" (v. 19). A oni mu vyprávějí celý příběh a Ježíš je k tomu ještě ponouká. Pak jim za chůze pomáhá znovu přečíst fakta jiným způsobem, ve světle proroctví, Božího slova, všeho, co bylo oznámeno izraelskému lidu. Opětovné čtení: to s nimi Ježíš dělá, pomáhá jim znovu číst. Zastavme se u tohoto aspektu.

I pro nás je důležité znovu číst spolu s Ježíšem naši historii: historii našeho života, určitého období, našich dnů, se zklamáními i nadějemi. Na druhou stranu se i my, stejně jako ti učedníci, můžeme ocitnout ztraceni tváří v tvář událostem, sami a nejistí, s tolika otázkami a starostmi, zklamáními, tolika věcmi... Dnešní evangelium nás vybízí, abychom Ježíši všechno řekli, upřímně, beze strachu, že bychom ho znepokojili: On naslouchá; beze strachu, že řekneme něco špatného, aniž bychom se tedy styděli za svůj boj o porozumění. Ježíš má radost, když se mu otevřeme; jen tak nás může vzít za ruku, doprovázet nás a znovu roznítit naše srdce (srov. v. 32). Pak jsme i my, podobně jako učedníci z Emauz, povoláni trávit s ním čas, aby s námi, až přijde večer, zůstal (srov. v. 29).

Existuje dobrý způsob, jak to udělat, a dnes bych vám ho rád navrhl: spočívá v tom, že každý večer věnujete čas krátkému zpytování svědomí. Otázka zní: "Co se ve mně dnes dělo?". Jde o to, znovu si s Ježíšem přečíst den: otevřít mu své srdce, přinést mu lidi, rozhodnutí, obavy, pády a naděje, všechny věci, které se staly; postupně se naučit dívat se na věci jinýma očima, jeho očima, a ne jen našima. Můžeme tak znovu prožít zkušenost oněch dvou učedníků. Tváří v tvář Kristově lásce se i to, co se zdá být únavné a neúspěšné, může ukázat v jiném světle: kříž, který je těžké přijmout, volba odpuštění tváří v tvář urážce, neuskutečněná pomsta, námaha v práci, upřímnost, která něco stojí, zkoušky rodinného života se nám mohou jevit v novém světle, ve světle Vzkříšeného Ukřižovaného, který umí z každého pádu udělat krok vpřed. K tomu je však důležité odstranit naše obranné mechanismy: nechat si čas a prostor pro Ježíše, nic před ním neskrývat, odnést k němu své trápení, nechat se zranit jeho pravdou, nechat své srdce rozechvět dechem jeho slova.

Můžeme začít už dnes, věnovat večer chvilku modlitby, během níž se sami sebe zeptáme: Jaký byl můj den? Jaké to byly radosti, jaké smutky, nuda, jaký to byl den, co se stalo? Jaké byly perly dne, možná skryté, za které je třeba poděkovat? Byla v tom, co jsem udělal, nějaká láska? A jaké pády, smutky, pochybnosti a obavy mám přinést Ježíši, aby mi otevřel nové cesty, pozvedl mě a povzbudil? Maria, Panno moudrá, pomoz nám rozpoznat Ježíše, který kráčí s námi, a každý den našeho života před ním znovu číst - to je to slovo - znovu číst.

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.