papež František | Sekce: Kázání

Advent (cyklus A)
4. neděle adventní - A / Angelus - papež František (Žijme v otevřenosti k Božím překvapením)

Dnes, na čtvrtou a poslední neděli adventní, nám liturgie představuje postavu svatého Josefa (srov. Mt 1,18-24). Je to spravedlivý muž, který se chystá oženit. Můžeme si představit, o čem sní do budoucna: o krásné rodině s milující ženou a mnoha hodnými dětmi a o slušné práci: prosté a dobré sny, sny prostých a dobrých lidí. Náhle však tyto sny narazí na znepokojivé zjištění: Marie, jeho snoubenka, čeká dítě a to dítě není jeho! Co asi cítil Josef? Zděšení, bolest, zmatení, možná i podráždění a zklamání... svět se mu zhroutil! Co může dělat?

Zákon mu dává dvě možnosti. První z nich je udat Marii a přimět ji, aby zaplatila za předpokládanou nevěru. Druhá možnost je tajně zrušit jejich zasnoubení, aniž by Marii vystavil skandálu a těžkým následkům, ale vzít břemeno hanby na sebe. A Josef volí tuto druhou cestu, cestu milosrdenství. A hle, v době krize, právě když o tom všem přemýšlí a hodnotí, Bůh v jeho srdci zažehne nové světlo: ve snu mu oznámí, že Mariino mateřství nepochází ze zrady, ale je dílem Ducha svatého, a dítě, které se narodí, je Spasitel (srov. v. 20-21); Maria bude matkou Mesiáše a on bude jeho opatrovníkem. Po probuzení si Josef uvědomí, že se mu zcela nečekaným způsobem plní největší sen každého zbožného Izraelity - stát se otcem Mesiáše.

K tomu, aby tento sen uskutečnil, nebude stačit patřit k Davidovým potomkům a věrně dodržovat zákon, ale bude muset především důvěřovat Bohu, přijmout Marii a jejího syna úplně jinak, než očekával, než jak by to jinak udělal. Jinými slovy, Josef se bude muset vzdát svých uklidňujících jistot, dokonalých plánů, oprávněných očekávání a otevřít se budoucnosti, kterou je třeba objevit. A tváří v tvář Bohu, který mění plány a žádá o důvěru, Josef odpovídá ano. Josefova odvaha je hrdinská a realizuje se v tichosti: jeho odvaha spočívá v důvěře, důvěřuje, přijímá, je k dispozici, nežádá další záruky.

Bratři a sestry, co nám dnes Josef říká? I my máme své sny a možná o Vánocích o nich více přemýšlíme, mluvíme o nich. Možná litujeme některých zmařených snů a vidíme, že nejlepší očekávání jsou často konfrontována s nečekanými, znepokojivými situacemi. A když se to stane, Josef nám ukazuje cestu: nesmíme se poddat negativním pocitům, jako je hněv a uzavřenost, to je špatná cesta! Naopak, musíme přijímat překvapení, životní nástrahy, dokonce i krize, s upozorněním, že když se člověk ocitne v krizi, nesmí se rozhodovat ukvapeně podle instinktu, ale nechat se tříbit jako Josef, "zvážit všechno" (srov. v. 20) a vycházet ze základního kritéria: Božího milosrdenství. Když člověk prožívá krizi, aniž by se uzavřel do sebe, propadl hněvu a strachu, ale nechává otevřené dveře pro Boha, on pak může zasáhnout. Je odborníkem na proměnu krizí ve sny: ano, Bůh otevírá krize novým perspektivám, které jsme si předtím nedokázali představit, možná ne tak, jak jsme očekávali, ale tak, jak to umí on. A toto jsou, bratři a sestry, Boží obzory: překvapivé, ale nekonečně širší a krásnější než ty naše! Kéž nám Panna Maria pomáhá žít otevřeně vůči Božím překvapením.

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Pátek 24.3.

1. čtení – Mdr 2,1a.12-22; Žl 34; Evangelium – Jan 7,1-2.10.25-30

Komentář k Jan 7,1-2.10.25-30: Náš Pán se v tu dobu pohyboval nepoznán mezi těmi, kdo mu ukládali o život. I dnes je možná nepoznán kritiky, kterým překáží jeho přímost.

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

(18. 3. 2023) Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží…

Svatý Josef (svátek 19.3.)

(17. 3. 2023) Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se…

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!

Internet - dobrý sluha i zlý pán. Doporučujeme k přečtení!
(16. 3. 2023) Doporučujeme k přečtení knížku: S mobilem do Božího království? 25 úvah o tom, proč je internet dobrý sluha…

Den sv. Patrika (17.3)

(16. 3. 2023) Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má…