papež František | Sekce: Kázání

Advent (cyklus A)
4. neděle adventní - A / Angelus - papež František (Žijme v otevřenosti k Božím překvapením)

Dnes, na čtvrtou a poslední neděli adventní, nám liturgie představuje postavu svatého Josefa (srov. Mt 1,18-24). Je to spravedlivý muž, který se chystá oženit. Můžeme si představit, o čem sní do budoucna: o krásné rodině s milující ženou a mnoha hodnými dětmi a o slušné práci: prosté a dobré sny, sny prostých a dobrých lidí. Náhle však tyto sny narazí na znepokojivé zjištění: Marie, jeho snoubenka, čeká dítě a to dítě není jeho! Co asi cítil Josef? Zděšení, bolest, zmatení, možná i podráždění a zklamání... svět se mu zhroutil! Co může dělat?

Zákon mu dává dvě možnosti. První z nich je udat Marii a přimět ji, aby zaplatila za předpokládanou nevěru. Druhá možnost je tajně zrušit jejich zasnoubení, aniž by Marii vystavil skandálu a těžkým následkům, ale vzít břemeno hanby na sebe. A Josef volí tuto druhou cestu, cestu milosrdenství. A hle, v době krize, právě když o tom všem přemýšlí a hodnotí, Bůh v jeho srdci zažehne nové světlo: ve snu mu oznámí, že Mariino mateřství nepochází ze zrady, ale je dílem Ducha svatého, a dítě, které se narodí, je Spasitel (srov. v. 20-21); Maria bude matkou Mesiáše a on bude jeho opatrovníkem. Po probuzení si Josef uvědomí, že se mu zcela nečekaným způsobem plní největší sen každého zbožného Izraelity - stát se otcem Mesiáše.

K tomu, aby tento sen uskutečnil, nebude stačit patřit k Davidovým potomkům a věrně dodržovat zákon, ale bude muset především důvěřovat Bohu, přijmout Marii a jejího syna úplně jinak, než očekával, než jak by to jinak udělal. Jinými slovy, Josef se bude muset vzdát svých uklidňujících jistot, dokonalých plánů, oprávněných očekávání a otevřít se budoucnosti, kterou je třeba objevit. A tváří v tvář Bohu, který mění plány a žádá o důvěru, Josef odpovídá ano. Josefova odvaha je hrdinská a realizuje se v tichosti: jeho odvaha spočívá v důvěře, důvěřuje, přijímá, je k dispozici, nežádá další záruky.

Bratři a sestry, co nám dnes Josef říká? I my máme své sny a možná o Vánocích o nich více přemýšlíme, mluvíme o nich. Možná litujeme některých zmařených snů a vidíme, že nejlepší očekávání jsou často konfrontována s nečekanými, znepokojivými situacemi. A když se to stane, Josef nám ukazuje cestu: nesmíme se poddat negativním pocitům, jako je hněv a uzavřenost, to je špatná cesta! Naopak, musíme přijímat překvapení, životní nástrahy, dokonce i krize, s upozorněním, že když se člověk ocitne v krizi, nesmí se rozhodovat ukvapeně podle instinktu, ale nechat se tříbit jako Josef, "zvážit všechno" (srov. v. 20) a vycházet ze základního kritéria: Božího milosrdenství. Když člověk prožívá krizi, aniž by se uzavřel do sebe, propadl hněvu a strachu, ale nechává otevřené dveře pro Boha, on pak může zasáhnout. Je odborníkem na proměnu krizí ve sny: ano, Bůh otevírá krize novým perspektivám, které jsme si předtím nedokázali představit, možná ne tak, jak jsme očekávali, ale tak, jak to umí on. A toto jsou, bratři a sestry, Boží obzory: překvapivé, ale nekonečně širší a krásnější než ty naše! Kéž nám Panna Maria pomáhá žít otevřeně vůči Božím překvapením.

Se svolením převzato z webu České sekce Vatican News.
Redakčně upraveno.

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Ex 20,1-17; Žalm 19; 1 Kor 1,22-25
Jan 2,13-25

Jan ve svém evangeliu hned na začátku dává najevo, že Kristus musí zemřít. Evangelista nepostupuje pedagogicky s vysvětlováním jednotlivých pojmů, souvislostí atd. Naopak rozehrává od prvních veršů bohatou symboliku svého vyprávění. Ježíš jako nový chrám, nový oltář, ale i jediná oběť. Už nebude třeba kupovat zástupné zvíře pro smíření za vlastní hřích. To všechno nyní končí. Kristova oběť bude jednou provždy, stále živá. „On ví, co je v člověku,“ proto jeho oběť plně nahradí všechny do té doby přinášené typy obětí.

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

(28. 2. 2024) P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna.…

Fiducia supplicans, neliturgická požehnání a Ratzingerovo rozlišení

(27. 2. 2024) Instrukce, kterou v roce 2000 vydal tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry, rozlišuje modlitby za uzdravení, které…

Oto Mádr, přední český teolog a jeden z nejdéle vězněných kněží u nás (+ 27. 2. 2011)

(26. 2. 2024) Oto Mádr - výrazná osobnost české katolické církve 20. století

Proti komunismu, nacismu a jakékoliv totalitě lze bojovat i jinak než mečem

(25. 2. 2024) V nacistickém kriminále jsem si uvědomil, že mezi Hitlerem a Stalinem je ještě třetí perspektiva, třetí možnost –…

25.2.1950 zemřel komunisty umučený kněz Josef Toufar

(24. 2. 2024) Žádný člověk není bezvýznamnou figurkou na šachovnici Boží.

Händel - výročí narození (* 23. února 1685)

(22. 2. 2024) Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel přinesl přese všechno skvělé plody...

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.