Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

články

23. 6. 2021, (Foto: MN)

měsíc v noci, tma / foto Michal Němeček

Pochybnosti Jana Křtitele a pochybnosti naše

Moje osobní zkušenost se zapomenutou baterkou a Božím zjevením.

17. 6. 2021

spojené ruce / -ima-

Pomůžete mi zemřít?

Často zůstávám stát v úžasu nad upřímností pacientů, kteří se na mne takto přímo obrátí. 

14. 6. 2021, (Foto: MN)

věž, rozhledna, vysílač, příroda, obloha / foto Michal Němeček

Konkrétní tipy pro solidní spiritualitu

Rád bych vám svěřil něco, co bych nazval Rady na cestu. Mé zaměstnání je duchovní doprovázení, tedy být na cestě s těmi, kteří usilují o solidní spiritualitu, a na této cestě je doprovázet. Následující rady jsou tedy shrnutím doporučení, která dnes vidím jako nejefektivnější nástroje duchovního života.

12. 6. 2021

sv. Antonín, kostelní vitráž / foto-ima-

Antonín z Padovy - původně augustinián, pak františkán

"Láska činí sladkým i to, co je svou vlastní povahou nepříjemné a nesnesitelné" (Sv. Antonín).

9. 6. 2021

srdce na tričku, dítě / -ima-

Bůh dal člověku „srdce“

Nejvíce lásky zakoušíme, když skutečně milujeme...

4. 6. 2021, Aleš Opatrný

zpověď, kajícník / foto-ima-

Zpovídáte rád?

Zpovídám rád odedávna. Ne, že by hříchy byly nějak zábavné nebo zajímavé. Ale jsem rád, když mohu být druhému člověku nejen naslouchajícím uchem, ale hlavně poslem Božího milosrdenství. Pronést slova rozhřešení a vědět, že se v tu chvíli něco úžasného děje, to je radost a síla. Někdy až k slzám. 

28. 5. 2021, Matthew Kelly

mše, kostel, cedule, text: Každý katolík má býti v neděli a zasvěcený svátek přítomen celé mši svaté. / -ima-

Nudíte se při mši?

Nudili jste se někdy na mši? Jasně, všichni. Nelze nebrat v úvahu rostoucí počet těch, kteří jsou přesvědčeni, že eucharistie - ústřední moment katolicismu je nudný, a zároveň očekávat, že budoucnost bude lepší než minulost. Ale co byste řekli na to, kdybych vám nabídl něco, co zaručí, že se už nikdy nebudete na mši nudit, ledaže byste si to sami přáli?

21. 5. 2021, Alberto Reyes Pías (Foto: MN)

kkostel, ruiny / foto Michal Němeček

Bída církve

V církvi potkáš mnoho dobrého i špatného a budeš muset … bojovat.

17. 5. 2021, papež František, Aleš Opatrný

kroužek výuky náboženství v bytě, děti / -ima-

„Laický“ katecheta - katecheta druhé třídy?

Zamyšlení o (staro)nové službě v církvi - službě laického katechety, kterou ustanovil papež František.

14. 5. 2021, Řehoř Veliký (Foto: MN)

nohy muže s botami, podhled / foto Michal Němeček

Kdo vede druhé, ať se nad ně nevyvyšuje

Ten, kdo vede druhé, ať nepohrdá bližními, a když se k nim sklání, ať neopomíjí upínat svůj zrak k nebi.

7. 5. 2021, (Foto: MP)

Dvojice, stíny, dlažba /  foto Miloš Padevět

Snášet lidi kolem sebe - i to znamená dát za ně svůj život

„Dát svůj život“ znamená i snášet mlčení a grimasy lidí kolem mně a přijímat jejich charakterová omezení. 

30. 4. 2021

dílna / foto ima

Proč nevychovával Ježíše nějaký zbožný farizeus?

Z lidského pohledu by bylo daleko pochopitelnější, kdyby se Ježíšovým otcem stal někdo z duchovní elity izraelského národa, například farizeus či znalec zákona: snáze by mohl připravit svého syna na jeho misi a Ježíšovo působení by mohlo působit méně pochybně.

26. 4. 2021, Elias Vella (Foto: MN)

člověk, muž, kotoul, stojka, krajina, louka / foto Michal Němeček

Bůh tě může angažovat, ať už jsi kdokoli

Mnohdy máme strach, že nás druzí nepřijmou takové, jací jsme.

19. 4. 2021, papež František (Foto: MN)

Vrak auta / foto Michal Němeček

Reforma církve dle ďáblovy strategie

Když nepřítel – ďábel – útočí na církev, snaží se jí především zabránit v modlitbě.

13. 4. 2021, (Foto: MN)

mladá žena sedící v ruinách kostela a hledící do dáli / foto Michal Němeček

Radost je něco víc než jen pocit

Radost jsem necítila...

5. 4. 2021, papež František

tunel, světlo / foto -ima-

Pokračuj navzdory veškerému nezdaru

Takový je Pán: vyznačuje nové stezky na cestách našich porážek. Vždy je možné začít znovu.

1. 4. 2021

pohled na kříž / ima

Každou naši slzu, úzkost i temnotu vzal Ježíš na sebe…

I utrpení je možnost setkat se s Ježíšem - ukřižovaným.

24. 3. 2021, (Foto: MN)

KŘÍŽ, PŘÍRODA, SKUPINA, HOUPAČKA, LIDÉ, STROMY / foto Michal Němeček

Zavřené kostely, zrušené mše...

Zavřené kostely a zrušené mše nás nemohou oddělit od Boží lásky. Existuje ale jeden způsob, jak se to může podařit…

20. 3. 2021, papež František

covid pandemie desinfekce / -ima-

V pandemickém tunelu jsme skončili všichni

Avšak právě v rámci této kalamity je třeba zachytit ona znamení, která se mohou stát pilířem rekonstrukce.

18. 3. 2021

sekera, ruce, práce / -ima-

„Ježíši, proč se nechceš oženit?“

Josef vyčerpaně odložil sekeru a syn, který přitesával kmeny, svou práci také přerušil. Hřbetem ruky si setřel pot z obočí. „Ježíši, proč se nechceš oženit?“ unaveně se zeptal Josef. „Je ti dvacet. S tou rodinou se přátelíme už léta. A starý Eleazar za mnou zase včera byl...“

Sekce: články

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 20.1.

1 Sam 18,6-9; 19,1-7; Mk 3,7-12

Komentář k Mk 3,7-12: I dnes mnozí neduživí a nemocní vyhledávají Kristovu církev. Kéž je to pro nás znakem její pravosti.

Zdroj: Nedělní liturgie

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.

Zjevení Páně (6.1.), K+M+B+

(2. 1. 2022) Slavnost Zjevení Páně (epifanie) připomíná zjevení Boží slávy mezi lidmi. Čtení při mši svaté tento den mluví o zjevení…