Vylej před Bohem své srdce "Lidé, doufejte v Boha v každé době, před ním vylejte své srdce, - archív citátů

Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
05. neděle v mezidobí B / Přímluvy

K našemu Pánu Ježíši Kristu, lékaři těla i ducha, se obraťme se svými prosbami:

• V našich městech je mnoho bezdomovců, kteří hledají teplo domova a lidských vztahů. Za ně prosíme:

• Mnozí naši přátelé a známí usilovně hledají smysl života. Za jejich otevřenost a ochotu přijmout Ježíše prosíme:

• Kolem nás žije mnoho nemocných. Za jejich uzdravení a posílení ve víře prosíme:

• Někteří lidé se zapletli do okultních záležitostí a teď trpí sužováni vlivy zla. Za jejich osvobození od moci zla prosíme:

• Výsledky voleb v Palestině vyvolaly ve světě zneklidnění a nejistotu. Za mír na Blízkém východě prosíme:

• Často nevíme, jak pomoci lidem v nouzi. Prosme za to, aby nás Pán obdařil svým slovem útěchy a účinným soucitem:

Ty, Pane, nás vyslyšíš ještě úžasnějším způsobem, než si dokážeme představit. Za to ti děkujeme už teď. Ty žiješ a vládneš nyní i navěky. Amen.

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Úterý 24.5.

Sk 16,22-34; Jan 16,5-11

Komentář k Sk 16,22-34: I u nás v době pronásledování docházelo k podobným situacím. Nebýt věznění, o Kristu by se mnozí nedozvěděli.

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(29. 5. 2022) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Sestra Maria Restituta Kafková – dobře zpracovaný dokument k poslechu

Sestra Maria Restituta Kafková – dobře zpracovaný dokument k poslechu
(24. 5. 2022) Gestapo si pro ni přišlo na operační sál. Smrt našla pod gilotinou. Řeholnice Marie Restituta Kafková…

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2022) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Svatodušní novéna

(23. 5. 2022) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(22. 5. 2022) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(22. 5. 2022) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2022) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...