Upadl jsi, nebo upadla? Ale vždy jsi milován a milována a Bůh ti důvěřuje! - archív citátů

Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
05. neděle v mezidobí B / Přímluvy

K našemu Pánu Ježíši Kristu, lékaři těla i ducha, se obraťme se svými prosbami:

• V našich městech je mnoho bezdomovců, kteří hledají teplo domova a lidských vztahů. Za ně prosíme:

• Mnozí naši přátelé a známí usilovně hledají smysl života. Za jejich otevřenost a ochotu přijmout Ježíše prosíme:

• Kolem nás žije mnoho nemocných. Za jejich uzdravení a posílení ve víře prosíme:

• Někteří lidé se zapletli do okultních záležitostí a teď trpí sužováni vlivy zla. Za jejich osvobození od moci zla prosíme:

• Výsledky voleb v Palestině vyvolaly ve světě zneklidnění a nejistotu. Za mír na Blízkém východě prosíme:

• Často nevíme, jak pomoci lidem v nouzi. Prosme za to, aby nás Pán obdařil svým slovem útěchy a účinným soucitem:

Ty, Pane, nás vyslyšíš ještě úžasnějším způsobem, než si dokážeme představit. Za to ti děkujeme už teď. Ty žiješ a vládneš nyní i navěky. Amen.

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Pátek 2. 6.

1. čtení - Sir 44,1.9-13; Evangelium - Mk 11,11-25

Komentář k Mk 11,11-25: Pokud si někdy připadám jako neplodný fíkovník, musí mě mrzet, že můj Pán ode mě něco očekává… V modlitbě mohu prosit o svou „plodnost“.

Zdroj: Nedělní liturgie

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

(31. 5. 2023) Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(29. 5. 2023) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Noc kostelů

Noc kostelů
(29. 5. 2023) Základní informace o Noci kostelů.

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
(28. 5. 2023) Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum…

Jedenáct let v domácím vězení v Olomouci / k poslechu

Jedenáct let v domácím vězení v Olomouci / k poslechu
(26. 5. 2023) Jedenáct let držel komunistický režim v domácím vězení olomouckého biskupa Josefa Matochu. 

Svatodušní novéna

(25. 5. 2023) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…