Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
05. neděle v mezidobí B / Přímluvy

K našemu Pánu Ježíši Kristu, lékaři těla i ducha, se obraťme se svými prosbami:

• V našich městech je mnoho bezdomovců, kteří hledají teplo domova a lidských vztahů. Za ně prosíme:

• Mnozí naši přátelé a známí usilovně hledají smysl života. Za jejich otevřenost a ochotu přijmout Ježíše prosíme:

• Kolem nás žije mnoho nemocných. Za jejich uzdravení a posílení ve víře prosíme:

• Někteří lidé se zapletli do okultních záležitostí a teď trpí sužováni vlivy zla. Za jejich osvobození od moci zla prosíme:

• Výsledky voleb v Palestině vyvolaly ve světě zneklidnění a nejistotu. Za mír na Blízkém východě prosíme:

• Často nevíme, jak pomoci lidem v nouzi. Prosme za to, aby nás Pán obdařil svým slovem útěchy a účinným soucitem:

Ty, Pane, nás vyslyšíš ještě úžasnějším způsobem, než si dokážeme představit. Za to ti děkujeme už teď. Ty žiješ a vládneš nyní i navěky. Amen.

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Sobota

Ez 37,21-28; Jan 11,45-56

Komentář k Ez 37,21-28: Mnohé modly a bůžci jsou i dnes na překážku sjednocení. Sjednocení člověka s Bohem, ale i na překážku sjednocení v církvi! Dokážu rozlišit a odložit nepodstatné? Je ve mně touha být Jeho lidem?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Jak žít všední život v karanténě?

(1. 4. 2020) Jak bychom měli toto období karantény nejlépe prožívat? Poraďte prosím.

Jak si udržet svou víru, když se s ostatními nevidím?

(1. 4. 2020) Jak žít svou víru, když si s ostatními věřícími nemůžu být nablízku? Vždyť na společném slavení liturgie stojí identita…

Je současná pandemie výzvou?!

(1. 4. 2020) Mnohdy slyšíme, že nynější koronakrize je i výzva. Jakou výzvou by mohla být pro nás křesťany? 

Náhražky eucharistie a zpovědi?

(1. 4. 2020) Nemůžu nyní v karanténě přistupovat ke svátostem. Musím se vzdát mše svaté – eucharistie, ale i zpovědi. Lze…

Květná neděle

Květná neděle
(1. 4. 2020) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.
(1. 4. 2020) V předvečer slavnosti Božího milosrdenství se Jan Pavel II. vrátil do Otcova domu

Text modlitby papeže Františka v období pandemie

Text modlitby papeže Františka v období pandemie
(31. 3. 2020) Přinášíme vám text modlitby, která proběhla v pátek 27. 3. 2020 při příležitosti mimořádného požehnání Urbi et…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz