Myslíš si,  že ten, kdo pro tebe tak trpěl, tě opustí?  - archív citátů

Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
06. neděle v mezidobí B / přímluvy

Náš Bůh se Mojžíšovi zjevil jako „milosrdný a plný slitování“. Prosme ho tedy:

• Ať všichni ti, kteří kvůli nemoci se nemohou plně zúčastnit života ve společnosti, zakoušejí lidskou vnímavost a laskavost.

• Ať všichni lidé, kteří z určitých důvodů stojí na okraji společnosti, nachází přátele.

• Ať všichni ti, kteří se dostali do těžkých ekonomických situací, najdou solidaritu a pomoc.

• Ať malomocní v zemích třetího světa dostávají kvalitní a včasnou lékařskou péči.

• Ať jsme my všichni vnímaví ke každé podobě diskriminace a ať nalézáme cesty k účinné pomoci lidem pohrdaným.

Náš Otče, skrze Ježíše Krista tvé království ovlivnilo životy mnoha lidí. Kéž jsme taky účinnými nástroji tvé moci a něžnosti – všude tam, kde vládne utrpení, beznaděje, zoufalství. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Středa 6. 12.

1. čtení - Iz 25,6-10a; Evangelium - Mt 15,29-37

Komentář k Iz 25,6-10a: Obraz Hospodina jako hostitele a toho, který setře slzy. Nepokřivil jsem tento obraz svými falešnými představami? Dokážu se těšit z jeho příslibu a zprostředkovat tuto útěchu druhým?

Zdroj: Nedělní liturgie

Svatý Mikuláš - materiály pro děti

Svatý Mikuláš - materiály pro děti
(5. 12. 2023) Podklady pro práci s dětmi: vyprávění s obrázky / katecheze / rébusy, luštěnky, bludiště / omalovánky / vyrábění,…

Drazí seminaristé, existuje pro vás jediné řešení

Drazí seminaristé, existuje pro vás jediné řešení
(5. 12. 2023) Pěstujte pevný, živý a autentický osobní vztah s Ježíšem. Píše ve svém poselství papež František francouzským…

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(5. 12. 2023) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Filmana

Filmana
(4. 12. 2023) V Česku a na Slovensku startuje první streamovací služba s křesťanskými filmy,

Obklopen příslušníky STB žehnal městu Vodňany: P. Tomáš Beránek († 3. prosince 1954, Brno, vězeňská nemocnice)

Obklopen příslušníky STB žehnal městu Vodňany: P. Tomáš Beránek († 3. prosince 1954, Brno, vězeňská nemocnice)
(2. 12. 2023) Aktivní a oblíbený kněz P. Beránek zasadil na Vodňansku hluboké kořeny víry a po únoru 1948 se neohroženě stavěl i za…

Advent

Advent
(2. 12. 2023) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

František Xaverský 3.12.

(1. 12. 2023) Světácký mladý muž v Paříži – pak misionář. V šestačtyřiceti letech zemřel u bran Číny...