Vylej před Bohem své srdce "Lidé, doufejte v Boha v každé době, před ním vylejte své srdce, - archív citátů

Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
06. neděle v mezidobí B / přímluvy

Náš Bůh se Mojžíšovi zjevil jako „milosrdný a plný slitování“. Prosme ho tedy:

• Ať všichni ti, kteří kvůli nemoci se nemohou plně zúčastnit života ve společnosti, zakoušejí lidskou vnímavost a laskavost.

• Ať všichni lidé, kteří z určitých důvodů stojí na okraji společnosti, nachází přátele.

• Ať všichni ti, kteří se dostali do těžkých ekonomických situací, najdou solidaritu a pomoc.

• Ať malomocní v zemích třetího světa dostávají kvalitní a včasnou lékařskou péči.

• Ať jsme my všichni vnímaví ke každé podobě diskriminace a ať nalézáme cesty k účinné pomoci lidem pohrdaným.

Náš Otče, skrze Ježíše Krista tvé království ovlivnilo životy mnoha lidí. Kéž jsme taky účinnými nástroji tvé moci a něžnosti – všude tam, kde vládne utrpení, beznaděje, zoufalství. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Úterý 24.5.

Sk 16,22-34; Jan 16,5-11

Komentář k Sk 16,22-34: I u nás v době pronásledování docházelo k podobným situacím. Nebýt věznění, o Kristu by se mnozí nedozvěděli.

Zdroj: Nedělní liturgie

Letnice, Svatodušní svátky...

(29. 5. 2022) O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes)…

Sestra Maria Restituta Kafková – dobře zpracovaný dokument k poslechu

Sestra Maria Restituta Kafková – dobře zpracovaný dokument k poslechu
(24. 5. 2022) Gestapo si pro ni přišlo na operační sál. Smrt našla pod gilotinou. Řeholnice Marie Restituta Kafková…

26. KVĚTNA - SV. FILIP NERI

(24. 5. 2022) Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství…

Svatodušní novéna

(23. 5. 2022) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k…

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků
(22. 5. 2022) Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha…

Nanebevstoupení Páně

(22. 5. 2022) Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" -…

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

(22. 5. 2022) Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...