Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
21. neděle v mezidobí ? B / přímluvy

Bratři a sestry, slova Páně, která jsme slyšeli, jsou Duch a život. [1] Odpovězme na ně společnými prosbami:

 1. Vylévej Ducha Svatého na Církev, aby porozuměla tvým plánům a uváděla je do života. [2]
 2. Pomáhej papeži Františkovi být dnešním Petrem, který tě vyznává a je věrný. [3]
 3. Doveď křesťany k překonání všech rozdělení, ať mohou společně slavit eucharistii. [4]
 4. Chraň věřící žijící mezi nevěřícími, ať nevymění živého Boha za nablýskané modly. [5]
 5. Dej vědět všem, kdo od tebe odešli, že s nimi stále počítáš. [6]
 6. Podchyť mnohé pokřtěné, ať nezůstanou pouhými jmény v matrikách. [7]
 7. Ukazuj manželům, že v tvých rukou je klíč k šťastnému manželství. [8]
 8. Nedovol, aby znepokojivé zprávy, bezduché fráze a klam přehlušily tvá slova věčného života. [9]
 9. Buď jistotou každému, kdo je nucen dosavadní jistoty opustit a jít neznámo kam. [10]
 10. Provázej všechny, kdo se z prázdnin a dovolených vracejí ke svým povinnostem.
 11. Kéž se u nás doma, na pracovištích i ve farním společenství koná veliké tajemství tvé lásky. [11]
 12. Daruj zemřelým život, radost a pokoj převyšující každé pomyšlení. [12]

 

Pane Ježíši Kriste, uvěřili jsme a poznali, že ty jsi Boží Svatý,

proto ti bez obav předkládáme veškeré své prosby. [13]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

________________________

[] Srov. Jan 6,63.

[2] Srov. tamtéž.

[3] Srov. Jan 6,68-69.

[4] Srov. tamtéž, 60. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Unitatis redintegratio, dekret o ekumenismu, čl. 4. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1336.

[5] Srov. Joz 24,1-2a.15-17.

[6] Srov. Jan 6,60-66.

[7] Srov. tamtéž, 64-65.

[8] Srov. Ef 5,21-32.

[9] Srov. Jan 6,68.

[0] Srov. tamtéž; Ž 34,9a (odpověď na responsoriální žalm).

[11] Srov. Ef 5,32.

[12] Srov. Flp 4,7. Viz vstupní modlitba.

[13] Srov. Jan 6,69; Ž 34,16.18. 

Čtení z dnešního dne: Sobota 25.9.

Zach 2,5-9.14-15a; Jer 31; Lk 9,43b-45

Komentář k Zach 2,5-9.14-15a: Příslib velikosti a slávy Jeruzaléma jako města bez hradeb mohu vztahovat na církev, která nemá hranice. Nebudujeme však sami obranné příkopy?

Zdroj: Nedělní liturgie

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás
(24. 9. 2021) Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

(23. 9. 2021) Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další…

Sv. Padre Pio (23.9.)

Sv. Padre Pio (23.9.)
(22. 9. 2021) Otec Pio z Pietrelciny (1887 - 1968) je jednou z nejvýraznějších světeckých postav 20. století. Po celých padesát let…

Sobota pro ženy 16.10.2021 v Praze Dejvicích

(21. 9. 2021) Jedná se o program s dlouholetou tradicí. Původně to byla duchovně-vzdělávací setkání pro manželky, v současnosti jsou…

21.9. sv. Matouš

(20. 9. 2021) Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2021) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam,…

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2021) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů
(16. 9. 2021) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)