Dříve než vstoupíš do zaslíbené země, musíš přejít přes Rudé moře a poušť. (Don Bosco) - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus B)
21. neděle v mezidobí ? B / přímluvy

Bratři a sestry, slova Páně, která jsme slyšeli, jsou Duch a život. [1] Odpovězme na ně společnými prosbami:

 1. Vylévej Ducha Svatého na Církev, aby porozuměla tvým plánům a uváděla je do života. [2]
 2. Pomáhej papeži Františkovi být dnešním Petrem, který tě vyznává a je věrný. [3]
 3. Doveď křesťany k překonání všech rozdělení, ať mohou společně slavit eucharistii. [4]
 4. Chraň věřící žijící mezi nevěřícími, ať nevymění živého Boha za nablýskané modly. [5]
 5. Dej vědět všem, kdo od tebe odešli, že s nimi stále počítáš. [6]
 6. Podchyť mnohé pokřtěné, ať nezůstanou pouhými jmény v matrikách. [7]
 7. Ukazuj manželům, že v tvých rukou je klíč k šťastnému manželství. [8]
 8. Nedovol, aby znepokojivé zprávy, bezduché fráze a klam přehlušily tvá slova věčného života. [9]
 9. Buď jistotou každému, kdo je nucen dosavadní jistoty opustit a jít neznámo kam. [10]
 10. Provázej všechny, kdo se z prázdnin a dovolených vracejí ke svým povinnostem.
 11. Kéž se u nás doma, na pracovištích i ve farním společenství koná veliké tajemství tvé lásky. [11]
 12. Daruj zemřelým život, radost a pokoj převyšující každé pomyšlení. [12]

 

Pane Ježíši Kriste, uvěřili jsme a poznali, že ty jsi Boží Svatý,

proto ti bez obav předkládáme veškeré své prosby. [13]

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

________________________

[] Srov. Jan 6,63.

[2] Srov. tamtéž.

[3] Srov. Jan 6,68-69.

[4] Srov. tamtéž, 60. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Unitatis redintegratio, dekret o ekumenismu, čl. 4. Viz Katechismus katolické církve, čl. 1336.

[5] Srov. Joz 24,1-2a.15-17.

[6] Srov. Jan 6,60-66.

[7] Srov. tamtéž, 64-65.

[8] Srov. Ef 5,21-32.

[9] Srov. Jan 6,68.

[0] Srov. tamtéž; Ž 34,9a (odpověď na responsoriální žalm).

[11] Srov. Ef 5,32.

[12] Srov. Flp 4,7. Viz vstupní modlitba.

[13] Srov. Jan 6,69; Ž 34,16.18. 

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek Zelený čtvrtek

1 Kor 11,23-26; Jan 13,1-15

Komentář k 1 Kor 11,23-26: Chci svým životem docenit dar Kristova Těla tak, abych se proměňoval v to, co jím a piji?

Zdroj: Nedělní liturgie

Velký pátek

(9. 4. 2020) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)

Na Velký pátek - křížová cesta s papežem (online)
(9. 4. 2020) Na Velký pátek večer  v 21.00 proběhne v Římě křížová cesta s papežem Františkem, která bude přenášena televizí…

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Velikonoční obřady v pražské katedrále
(9. 4. 2020) Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace
(8. 4. 2020) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s…

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!
(8. 4. 2020) Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)

Zelený čtvrtek

(7. 4. 2020) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)
(6. 4. 2020) Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2020) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

(1. 4. 2020) Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po…

Varování před sektou Shincheonji

Jde o nové náboženské hnutí z Jižní Koreje. Církve po celém světě proti němu varují.

Důvodem je sektářská povaha, manipulativní praktiky, snahu o utajování, zásadní odklon od křesťanského učení apod.

Její členové zpravidla postupně opouštějí rodiny a omezují veškeré kontakty s vnějším světem.

Více informací:

www.scjinfo.cz