Neexistují překážky,  které by láska našeho Spasitele nedokázala překonat. - archív citátů

Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
3. neděle postní B/ přímluvy

Po vzoru Kristově se i my obraťme k Otci s naléhavým voláním a vroucí prosbou:

1. Za katechumeny, aby Bůh otevřel jejich srdce svému slovu a daroval jim nový život.


2. Za trpící v Iráku, aby Bůh setřel každou slzu a daroval nový začátek.


3. Za Izrael, aby poznal plnost Božího požehnání.


4. Za naše příbuzné a přátele, kteří hledají Krista, aby je Bůh osvítil svým Duchem.


5. Za nás zde přítomné, abychom měli odvahu darovat svůj život ve službě druhým.


Děkujeme ti, Otče, že nás slyšíš a obdarováváš daleko štědřeji, než si dokážeme představit. Tobě patří náš dík. Ty žiješ a vládneš na věky. Amen.

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 8. 12., Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

1. čtení - Gn 3,9-15.20; Evangelium - Ef 1,3-6.11-12 nebo Lk 1,26-38

Komentář k Lk 1,26-38: Celý advent mohu prožít ve vděčnosti té, která svým souhlasem umožnila příchod Pána. Starozákonní úpění se mění v červánky naděje. Dokážu tuto naději předat svému okolí?Zdroj: Nedělní liturgie

Ježíš se rodí na svět i skrze nás

Ježíš se rodí na svět i skrze nás
(6. 12. 2022) Obrácení znamená začít žít jako Maria. Je tak uchvácena a  přemožena životem, který roste v jejím těle, že si…

Polarizace není katolická, snažme se o harmonii

(1. 12. 2022) Polarizace není katolická. Katolík nemůže myslet „buď-nebo“ a vše redukovat na polarizaci. 

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(1. 12. 2022) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2022) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2022) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2022) První systematický apoštol médií ve XX. století