Adorace, klanění,  projev víry a důvěry je tichým přebýváním v Ježíšově přítomnosti, - archív citátů

Forbelský Antonín | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
3. neděle postní /Lk 13,1-9/

V tomto týdnu začíná jarní období a my můžeme pozorovat mnohé zázraky, které nám dávají pochopit velikost Tvůrce. Tak, jako roste malá sněženka nebo později kvete jabloň nebo třešeň a na podzim přináší plody, stejně každý člověk, každý z nás je povolán k tomu, aby rostl ve víře, v poznání Ježíše Krista a ve vztahu k druhým.

Každé roční období je důležité pro růst rostlin v přírodě. Stejně tak pro mne každé období, zvláště pak i doba postní, má velký význam. Společně se snažíme růst - zesilovat a posilovat naši vůli k tomu, aby byla pevná a odolala všemu tomu, co nám ztěžuje cestu k Dobru, k Bohu.

On je ke každému z nás milosrdný tak, jako hospodář v evangeliu k fíkovníku. Dává mu ještě šanci. Chtějme i my tuto šanci - postní dobu využít ke konkrétnímu růstu.
Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Úterý 13. 4.

Sk 4,32-37; Jan 3,7b-15

Komentář k Sk 4,32-37: Jistě se ani my neuzavíráme do sebe. Uvědomuji si, že kouzlo společného vlastnictví spočívalo v tom, že vše bylo dobrovolné. Jakékoli napodobení – bez Boha – v dějinách neuspělo.

Zdroj: Nedělní liturgie

Händel: i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(13. 4. 2021) (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) Po prodělané mrtvici se dostal na pokraj zhroucení, a ochrnula i jeho…

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery
(12. 4. 2021) 13. dubna 1950 přepadla komunistická Státní bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého…

Druhá neděle velikonoční - svátek Božího milosrdenství

(6. 4. 2021) Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan…

Bílá sobota

(1. 4. 2021) Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den…

Velikonoční triduum den po dni (papež František)

Velikonoční triduum den po dni (papež František)
(1. 4. 2021) I v současné pandemii je Kristův kříž jako maják a znamení naděje, která neklame. (z webu velikonoce.vira.cz)

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.
(1. 4. 2021) V předvečer slavnosti Božího milosrdenství se Jan Pavel II. vrátil do Otcova domu

Velký pátek

(31. 3. 2021) Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.

Velikonoce

Velikonoce
(31. 3. 2021) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Zelený čtvrtek

(30. 3. 2021) Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?