Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
3. neděle velikonoční B / přímluvy

Kristus je náš život a naše vzkříšení. Vzývejme ho a s důvěrou volejme:

Synu živého Boha, ochraňuj svůj lid.

• Kriste, prosíme tě za tvou církev,
obnov ji, aby věrohodně svědčila o tvém vzkříšení.

• Prosíme tě snažně za nemocné, zarmoucené, utlačované a za lidi bez domova,
aby se jim dostalo útěchy a pomoci.

• Prosíme tě za ty, kdo tě neznají a bloudí,
dej, ať tě poznají a radují se z nového života.

• Tys slíbil, že vstaneme k novému životu,
učiň nás hlasateli této radostné zvěsti.

Ty, náš Pane, jsi dostal veškerou moc na nebi i na zemi. A my ti děkujeme, že s důvěrou ti smíme předkládat své prosby. Ty žiješ a vládneš na věky. Amen.

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Sobota 2.7.

1. čtení - Am 9,11-15; Evangelium – Mt 9,14-17

Komentář k Mt 9,14-17: Kristovo poselství vyžaduje stále nový přístup. Není určeno k zakonzervování. Nenechá se uzavřít do starých obalů! Je stále živé…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2022) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2022) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2022) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII.