Často bojujeme o volný čas Ježíš nás vyzývá, abychom našli čas, který nás osvobozuje.  - archív citátů

Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus B)
3. neděle velikonoční B / přímluvy

Kristus je náš život a naše vzkříšení. Vzývejme ho a s důvěrou volejme:

Synu živého Boha, ochraňuj svůj lid.

• Kriste, prosíme tě za tvou církev,
obnov ji, aby věrohodně svědčila o tvém vzkříšení.

• Prosíme tě snažně za nemocné, zarmoucené, utlačované a za lidi bez domova,
aby se jim dostalo útěchy a pomoci.

• Prosíme tě za ty, kdo tě neznají a bloudí,
dej, ať tě poznají a radují se z nového života.

• Tys slíbil, že vstaneme k novému životu,
učiň nás hlasateli této radostné zvěsti.

Ty, náš Pane, jsi dostal veškerou moc na nebi i na zemi. A my ti děkujeme, že s důvěrou ti smíme předkládat své prosby. Ty žiješ a vládneš na věky. Amen.

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 7. 2024, Pátek 14. týdne v mezidobí

Oz 14,2-10;

Komentář k Mt 10,16-23: Odpor a pronásledování jsou znamením pravosti. Pokud zažívá církev na některém místě klid, zakouší pronásledování jinde. Tak roste!

Zdroj: Nedělní liturgie

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

(12. 7. 2024) Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

(10. 7. 2024) Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

(4. 7. 2024) svátek 5.7.

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(3. 7. 2024) (*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2024) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Duchovní cvičení v tichu 14. 7. - 21 .7. 2024 podle sv. Ignáce

Duchovní cvičení v tichu 14. 7.  - 21 .7. 2024  podle sv. Ignáce
(1. 7. 2024) Komunita Chemin neuf pořádá 14. 7.  - 21 .7. 2024  ve svém  klášteře v…

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise pro mládež 18-30 let

4. - 9. 8. 2024 Festival Welcome to Paradise  pro mládež 18-30 let
(1. 7. 2024) Festival pro mládež 18-30 let, s mladými z různých zemí světa s překladem do češtiny. Bůh nás, zve abychom s ním vyjeli…