Sekce: Kázání

Velikonoční doba (cyklus A)
3. neděle velikonoční / námět na dětské kázání

Téma: nechápavý postoj učedníků na cestě do Emauz

Téma: nechápavý postoj učedníků na cestě do Emauz

Rekvizita: Kinder vajíčko

Promluva formou rozhovouru dvou dětí:
První: "Nechceš tohle?" (podává mu Kinder vajíčko) "Já jsem to dostal a já vejce nerad..."
Druhý: "Jé, taková dobrota, to mi chceš fakt dát?"
První: "Vždyť jsem ti říkal, že já vejce nerad..."
Druhý: "Ale to není žádné vejce, to je čokoláda s hračkou!!!"
První: "To nemůže být čokoláda, je to moc lehké a jaká hračka by se mohla do něčeho tak malého vejít. Bude pěkně zapatlaná od čokolády. Ne, jestli to máš rád, klidně si to vem..."
Druhý: "To nemůžeš myslit vážně! Ale jestli to opravdu nechceš, tak já si to vezmu. Děkuji!" (Začne vajíčko rozbalovat)
První zůstane a pozoruje, co druhý rozbaluje. Začne se divit a postupně i dávat prvému za pravdu: "To jsem byl ale hloupý. Nelze než souhlasit."

Dát jen na svůj první dojem, neposlouchat zkušené, to často znamená být hloupý. První chlapec mohl zažít tolik radosti se svým Kinder vajíčkem. I my můžeme s Bohem zažít spoustu radosti, když nedáme na svůj první dojem. Tak např. mše svatá je moc dlouhá, ničemu nerozumím, živého Ježíše jsem neviděl... Ale pozor! Ježíš mě neopustí a dá se mi poznat stejně jako učedníkům, kteří šli do Emauz.

Témata: kázání

Čtení z dnešního dne: Sobota 2.7.

1. čtení - Am 9,11-15; Evangelium – Mt 9,14-17

Komentář k Mt 9,14-17: Kristovo poselství vyžaduje stále nový přístup. Není určeno k zakonzervování. Nenechá se uzavřít do starých obalů! Je stále živé…

Zdroj: Nedělní liturgie

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

Svátek sv. Tomáše (3.7.)
(2. 7. 2022) "Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

(27. 6. 2022) Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým…

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková
(25. 6. 2022) 27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit…

Kardinál Beran - pořad k poslechu

Kardinál Beran - pořad k poslechu
(24. 6. 2022) Kardinála Berana hlídala StB celých 14 let. Podcast z řady Hrdinové.

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2022) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2022) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2022) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII.