Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi v životě nedostává. - archív citátů

Forbelský Antonín | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
4. neděle postní /Lk 15,1-3.11-32/

Evangelium dnešní neděle nám předkládá velice krásný příběh o marnotratném synu. Jistě jej dobře známe, ale přesto stojí za to se k němu vracet a vnímat jeho hloubku a konkrétnost pro každého z nás. Někdy se nazývá toto podobenství "O milujícím Otci". Syn odešel, odvrátil se od otce, u kterého měl všechno. A protože si to dobře pamatoval, vrátil se opět domů a litoval své chyby. Je to velké povzbuzení pro nás. Při každém pochybení, hříchu si můžeme vzpomenout na Otce, který nás nikdy nemůže opustit. Pouze my utíkáme. On však čeká a vyhlíží.

Máme tedy možnost v této době obnovit rozhodnutí pravidelné svátosti smíření. Ne pouze z důvodu, abych "to" měl zase za sebou, ale - tak jako u marnotratného syna - abych mohl prožít radost, že mne Otec očekává a nepřestává milovat. A to je pokaždé i pro mne důvod k oslavě!

Související texty k tématu:

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Středa 16. 6.

2 Kor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18

Komentář k Mt 6,1-6.16-18: Můj vztah k Bohu ať je co nejintimnější a nejdůvěrnější. Právě ve skrytosti se mohu připravit na společné slavení s celou církví. Pocta vzdávaná veřejně pak bude upřímnější.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2021) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2021) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

5. června -´Světový den životního prostředí´

(3. 6. 2021) Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "Světový den životního…