Víra nám pomáhá přijímat i porážky a utrpení s vědomím, že zlo nemá a nebude mít poslední slovo. - archív citátů

Forbelský Antonín | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
4. neděle postní /Lk 15,1-3.11-32/

Evangelium dnešní neděle nám předkládá velice krásný příběh o marnotratném synu. Jistě jej dobře známe, ale přesto stojí za to se k němu vracet a vnímat jeho hloubku a konkrétnost pro každého z nás. Někdy se nazývá toto podobenství "O milujícím Otci". Syn odešel, odvrátil se od otce, u kterého měl všechno. A protože si to dobře pamatoval, vrátil se opět domů a litoval své chyby. Je to velké povzbuzení pro nás. Při každém pochybení, hříchu si můžeme vzpomenout na Otce, který nás nikdy nemůže opustit. Pouze my utíkáme. On však čeká a vyhlíží.

Máme tedy možnost v této době obnovit rozhodnutí pravidelné svátosti smíření. Ne pouze z důvodu, abych "to" měl zase za sebou, ale - tak jako u marnotratného syna - abych mohl prožít radost, že mne Otec očekává a nepřestává milovat. A to je pokaždé i pro mne důvod k oslavě!

Související texty k tématu:

Čtení z dnešního dne: Úterý 30. 11., svátek sv. Ondřeje

Řím 10,9-18; Žl 19; ; Mt 4,18-22

Komentář k Mt 4,18-22: Ondřej a Petr byli rodní bratři. Chci dnes prosit za jednotu církve a děkovat za to, že srdečné lidské vztahy napomáhají šíření evangelia. Ono se nešíří „samo“, ale právě s naší pomocí.

Zdroj: Nedělní liturgie

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2021) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2021) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2021 – Ježíše Krista Krále 2022.…

Litanie ke Kristu Králi

(19. 11. 2021) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)