Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi v životě nedostává. - archív citátů

Krbec Jan | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus C)
5. NEDĚLE POSTNÍ - C / PŘÍMLUVY

Bůh nám ve svém milovaném Synu zjevuje svou lásku a odpuštěním hříchů umožňuje nový začátek.

 

Bůh nám ve svém milovaném Synu zjevuje svou lásku a odpuštěním hříchů umožňuje nový začátek. [1] S vděčností a důvěrou tedy prosme: Pane, smiluj se.

 

  1. Milostivý Bože, nechť v tomto postním čase zakusí každé z tvých dětí uzdravující moc tvého odpuštění a láskyplné péče.
  2. Svěřujeme ti čekatele křtu, katechumenky a katechumeny: kéž nechají za sebou dřívější život a křtem pevně zakotví v Kristu a v jeho církvi. [2]
  3. Skrze svou církev se ujímej lidí chudých a obtížených těžkou prací, pomáhej jim k právu, vlévej radost a naději na změnu. [3]
  4. Kéž mocní tohoto světa porozumějí, jak ošidné je spoléhat se na čistě lidské prostředky a svoji moc zakládat na vojsku a zbraních. [4]
  5. Buď oporou odsouzeným a vězněným, ať mají sílu a vůli vykročit vstříc lepšímu životu.
  6. Povzbuzuj také ty, kdo se provinili proti manželskému slibu, ať svoji vinu uznají, chtějí ji napravit a dojdou odpuštění od těch, jimž nejvíce ublížili.
  7. Prosíme i za sebe navzájem, abychom se nikdy nesmířili s vlastním hříchem, zato k pokleskům bližních byli shovívaví a nikdy je kvůli nim neodsuzovali. [5]
  8. Všem svým věrným dej dosáhnout vítězné nebeské odměny, k níž jsi nás povolal v Kristu Ježíši. [6]

 

Bože nekonečně laskavý a slitovný,

uč nás bdít, radovat se a děkovat, že s námi činíš

nové, veliké věci [7] a osvobozuj nás od všeho,

co nám v tom může bránit.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

 


 

[1] Viz Jan 8,1-11.

[2] Srov. Iz 43,18n; Flp 3,13.

[3] Viz vstupní antifona Iudica me Deus (Zjednej mi právo, Bože): Ž 43,1-2. Srov. Ž 126,3.4.5-6. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes, čl. 1.

[4] Srov. Iz 43,17.

[5] Viz Jan 8,2-11.

[6] Srov. Flp 3,14. Viz Český ekumenický překlad.

[7] Srov. Ž 126,1-3; Iz 43,18n.

 

 

 

 

Mediálně spolupracujeme.

Čtení z dnešního dne: Středa 16. 6.

2 Kor 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18

Komentář k Mt 6,1-6.16-18: Můj vztah k Bohu ať je co nejintimnější a nejdůvěrnější. Právě ve skrytosti se mohu připravit na společné slavení s celou církví. Pocta vzdávaná veřejně pak bude upřímnější.

Zdroj: Nedělní liturgie

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)
(15. 6. 2021) Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými…

On-line večerní seminář a exercicie s P. ELIASEM VELLOU OFM

(14. 6. 2021) Úterý 29. 6. 2021 až  pátek 2. 7. 2021 v Koclířově jako duchovní  příprava na slavnost našich otců víry…

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

(11. 6. 2021) Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve…

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost
(11. 6. 2021) Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto…

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo

Manželka, matka, pak i řeholnice - Marie Laurencie Longo
(8. 6. 2021) Zakladatelka sester kapucínek bude blahořečena 9. října 2021 v italské Neapoli.

Aleluja dětí :-)

Aleluja dětí :-)
(6. 6. 2021) Ve velikonoční době natočily děti z farnosti Stodůlky video na hudbu z Händelova Mesiáše a známého  aleluja.…

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

(4. 6. 2021) Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S…

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

(4. 6. 2021) Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…

5. června -´Světový den životního prostředí´

(3. 6. 2021) Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "Světový den životního…