Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
6. neděle postní - Květná neděle B / přímluvy

Jen jeden má ve svých rukou veškerou moc, náš Pán, vítěz nad smrtí. K němu se proto obraťme:

Milé sestry a bratři! Jen jeden má ve svých rukou veškerou moc, náš Pán, vítěz nad smrtí. K němu se proto obraťme:

• Ty jsi ten dobrý pastýř, který dal svůj život za každého z nás: posilni postoj ryzí lásky u všech pastýřů církve.

• Tobě je dána veškerá moc na nebi i na zemi: ty sám veď rozhodnutí politických představitelů.

• Ty ses ponížil, abys nás povýšil: ujmi se všech těch, kdo jsou ponižováni.

• Tys zachoval věrnost Otci i za cenu zesměšnění:
posilni ty, kteří se stydí za svou víru.

• Tys dokázal povzbuzovat svým slovem: daruj slovo útěchy těm, kdo vedou naše společenství.

Náš Pane, ty vládneš s dobrotou a trpělivostí. Ujmi se nás a veď nás stále k Otci. Ty, který žiješ a kraluješ na věky. Amen.

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.