Víra nám pomáhá přijímat i porážky a utrpení s vědomím, že zlo nemá a nebude mít poslední slovo. - archív citátů

Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Postní doba (cyklus B)
6. neděle postní - Květná neděle B / přímluvy

Jen jeden má ve svých rukou veškerou moc, náš Pán, vítěz nad smrtí. K němu se proto obraťme:

Milé sestry a bratři! Jen jeden má ve svých rukou veškerou moc, náš Pán, vítěz nad smrtí. K němu se proto obraťme:

• Ty jsi ten dobrý pastýř, který dal svůj život za každého z nás: posilni postoj ryzí lásky u všech pastýřů církve.

• Tobě je dána veškerá moc na nebi i na zemi: ty sám veď rozhodnutí politických představitelů.

• Ty ses ponížil, abys nás povýšil: ujmi se všech těch, kdo jsou ponižováni.

• Tys zachoval věrnost Otci i za cenu zesměšnění:
posilni ty, kteří se stydí za svou víru.

• Tys dokázal povzbuzovat svým slovem: daruj slovo útěchy těm, kdo vedou naše společenství.

Náš Pane, ty vládneš s dobrotou a trpělivostí. Ujmi se nás a veď nás stále k Otci. Ty, který žiješ a kraluješ na věky. Amen.

Čtení z dnešního dne: Úterý 30. 11., svátek sv. Ondřeje

Řím 10,9-18; Žl 19; ; Mt 4,18-22

Komentář k Mt 4,18-22: Ondřej a Petr byli rodní bratři. Chci dnes prosit za jednotu církve a děkovat za to, že srdečné lidské vztahy napomáhají šíření evangelia. Ono se nešíří „samo“, ale právě s naší pomocí.

Zdroj: Nedělní liturgie

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2021) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů
(19. 11. 2021) Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období advent 2021 – Ježíše Krista Krále 2022.…

Litanie ke Kristu Králi

(19. 11. 2021) Kriste, Králi králů, Kriste, Králi nad životem i smrtí... (odkaz na vojtechkodet.cz)