Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Scarano Angelo | Sekce: Kázání

Slavnosti a svátky s jednotným čtením
Slavnost Matky Boží, Panny Marie/ přímluvy

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Bratři a sestry, náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus se stal člověkem, aby nám lidem daroval nový život. Volejme tedy s důvěrou:
Pane, smiluj se!


1. Aby církev přinášela Boží slovo do všech končin země, prosme Pána.

Aby lidé hledali trvalé dobro a nedávali se strhnout zlem, prosme Pána.

2. Aby si Kristus volil biskupy a kněze ze všech národů ve stále větší míře, prosme Pána.

Aby se pastýři církve snažili porozumět potřebám dnešní doby, prosme Pána.

3. Aby v rodinách rostla vzájemná láska i pozornost k cizím lidem, prosme Pána.

Aby Boží Syn narozený v Betlémě upevňoval v rodinách a jejích dětech vzájemnou lásku, prosme Pána.

4. Aby naše společenství žilo radostným životem dětí Božích, prosme Pána.

Aby nemocní dosáhli zdraví, opuštění našli pozorné bližní a ti, kdo strádají, nalezli úlevu, prosme Pána.

Nebeský Otče, přijmi naše prosby a naplň náš život pokorou, láskou i odhodlanou vírou, abychom po vzoru Panny Marie měli celý život na mysli i v srdci Kristovu oběť. Neboť on žije a kraluje na věky věků. Amen.

Témata: kázání

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Pátek 12. 8.

1. čtení - Ez 16,1-15.60.63; Evangelium – Mt 19,3-12

Komentář k Mt 19,3-12: Věrnost v manželství je obrazem věrnosti Boha k člověku. I v tom máme být jeho obrazem. A on také trpí, když vidí naše mnohé nevěry a nestálost…

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…