Forbelský Antonín | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
Slavnost Nejsvětější Trojice (Jan 16,12-15 ) / pro děti

Jetelový list, který má tři lupeny...

Opět slyšíme o Duchu svatém, který dává sílu k pochopení určitých věcí. Jsou věci, které nepochopíme do konce svého života, ale které chceme ve víře přijmout. Dnešní slavnost je pro každého člověka tajemstvím, které se nedá rozumově vysvětlit. Přesto můžeme alespoň trochu poznat podstatu na malém příkladě.

Svatý Patrik, patron Irska,jako malý chlapec byl unesen z Anglie na sousední ostrov Irsko. Po čase se mu podařilo utéci a vrátit se zpět domů. Řekl si, že se svým únoscům pomstí. Jak? Stal se knězem, hodně studoval a potom šel do Irska jako misionář, aby tamější lidi mohli skrze něj poznat Krista a změnili své špatné jednání. Jednou, když nemohli pochopit tajemství o Nejsvětější Trojici, ukázal jim sv. Patrik jetelový list, který měl tři lupeny. Tak jako jsou na jedné stopce tři lupeny tak v Bohu jsou tři Božské osoby. Snad i nám se podaří přijmout ve víře toto tajemství a to, co je na něm to nejkrásnější je to, že všechny tři Božské osoby jsou mezi sebou ve vzájemné pokoji a lásce, spolupráci. Zkusme to v Boží síle také v našem okolí.

Čtení z dnešního dne: Pátek 31. 3.

1. čtení - Jer 20,10-13; Evangelium - Jan 10,31-42

Komentář k Jer 20,10-13: Když i přátelé číhají na můj pád, bude vztah k Hospodinu silnější. Kéž si to uvědomím ve chvílích zoufalství…

Zdroj: Nedělní liturgie

Velikonoce

Velikonoce
(6. 4. 2023) Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.

Květná neděle

Květná neděle
(29. 3. 2023) Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od…

Terezie z Avily - výročí narození

(27. 3. 2023) Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes) Nic ať tě…

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

(25. 3. 2023) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské…

Velikonoce - pracovní listy pro děti

(24. 3. 2023) Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...

Sv. Rebeka Rafqa (svátek 23.3.)

(23. 3. 2023) Rafqa Pietra Choboq Ar-Rayès * 29. 6. 1832 Libanon † 23. 3. 1914 Libanon 

Zvěstování Páně (25.3.)

(22. 3. 2023) Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se…