Myslíš si,  že ten, kdo pro tebe tak trpěl, tě opustí?  - archív citátů

Forbelský Antonín | Sekce: Kázání

Období během roku (cyklus C)
Slavnost Nejsvětější Trojice (Jan 16,12-15 ) / pro děti

Jetelový list, který má tři lupeny...

Opět slyšíme o Duchu svatém, který dává sílu k pochopení určitých věcí. Jsou věci, které nepochopíme do konce svého života, ale které chceme ve víře přijmout. Dnešní slavnost je pro každého člověka tajemstvím, které se nedá rozumově vysvětlit. Přesto můžeme alespoň trochu poznat podstatu na malém příkladě.

Svatý Patrik, patron Irska,jako malý chlapec byl unesen z Anglie na sousední ostrov Irsko. Po čase se mu podařilo utéci a vrátit se zpět domů. Řekl si, že se svým únoscům pomstí. Jak? Stal se knězem, hodně studoval a potom šel do Irska jako misionář, aby tamější lidi mohli skrze něj poznat Krista a změnili své špatné jednání. Jednou, když nemohli pochopit tajemství o Nejsvětější Trojici, ukázal jim sv. Patrik jetelový list, který měl tři lupeny. Tak jako jsou na jedné stopce tři lupeny tak v Bohu jsou tři Božské osoby. Snad i nám se podaří přijmout ve víře toto tajemství a to, co je na něm to nejkrásnější je to, že všechny tři Božské osoby jsou mezi sebou ve vzájemné pokoji a lásce, spolupráci. Zkusme to v Boží síle také v našem okolí.

Související texty k tématu:

Nejsvětější Trojice

  • V Bohu tři vyslovují: TY Každý člověk je osobou jen jednou: své vlastní a jedinečné "já" vyslovuje jako jedinec. V Bohu jsou tři, kteří je vyslovují. 
  • Bůh je ´rodina´ tří Osob  Bůh je „rodina“ tří Osob, které se mají tolik rády, že tvoří jednotu. Tato „božská rodina“ není do sebe uzavřená, nýbrž otevřená, sdílí se ve stvoření a v dějinách,…
  • Jak prezentuje Bůh sám sebe, aneb Nejsvětějjší Trojice Tajemství Nejsvětější Trojice se často vykládá tak, že se nejprve řekne, že je Bůh v Trojici jediný (nebo jeden Bůh ve třech osobách) a potom...
  • Model ideálního soužití lze najít v Bohu V Nejsvětější Trojici nalézáme  odpověď na to, co je to skutečné společenství...
  • Mrazivé slovo Trojice Teologové s velkou námahou vynalezli pro Boha falešně aritmetické, mrazivé slovo Trojice – a ono přitom jde o neuhasínající život plný radosti a vitality.
  • Nebylo by lepší učení o Trojici vynechat? K. Rahner prohlásil, že kdyby se vynechalo učení o Trojici, nic by se v životě mnoha křesťanů nezměnilo. Bohužel musíme konstatovat, že je to asi pravda.
  • Trojice - texty dle rejstříku

Čtení z dnešního dne: Pátek 1. 12.

1. čtení - Dan 7,2-14; Evangelium Lk 21,29-33

Komentář k Dan 7,2-14: Novozákonní závěr tohoto úryvku ať mě naplní radostí. Vždyť mohu prožít celý den v přítomnosti toho, kterému byla dána moc, sláva a království!

Zdroj: Nedělní liturgie

František Xaverský 3.12.

(1. 12. 2023) Světácký mladý muž v Paříži – pak misionář. V šestačtyřiceti letech zemřel u bran Číny...

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(1. 12. 2023) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2023) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2023) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2023) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

Kdy začíná advent?
(24. 11. 2023) Datum 1. adventní neděle...

Pastorální teologie včera, dnes a zítra / Doporučujeme

Pastorální teologie včera, dnes a zítra / Doporučujeme
(24. 11. 2023) Úkolem pastorace není pouhé opakování správných zásad a jejich aplikování do života lidí, ale porozumění životu…