Ve štěstí nezpychni! V utrpení je víra nezbytná, štěstí ji však zapuzuje. - archív citátů

Sekce: Knihovna

1. Naléhavé očekávání?

z knihy Očekávání konce světa nebo touha po Pánu?

V charismatických kruzích nejrůznějších konfesí, zvláště ve svobodných církvích, zaznívá v posledních letech stále více, že Pánův "návrat" je za dveřmi. Podobný názor vehementně zastávají také mnohé tradičně katolické skupiny, přičemž poukazují zvláště na hrozby a pohromy, které mají konci světa předcházet.

Do popředí vystupují obrazy strašlivých kosmických katastrof, jak jsou popisovány ve Zjevení sv. Jana, a vše doplňují odpovídající malby či filmy podporující fantastické představy a pocity strachu. Pozornost se přesouvá od spásy světa k jeho zkáze. Mluví-li kazatelé tak, jakoby nyní nastaly "poslední dny", a vyzývají-li na základě toho k obrácení a k "probuzení", činí často z evangelia výhrůžné poselství.

Jsou však také křesťané, kteří objevují"apokalyptickou" dimenzi nově jako radostné poselství. Pociťují něco z touhy po Pánu, jak nám o ní podává zprávu prvotní církev, a z celého srdce volají: "Přijď, Pane Ježíši - Maranatha"! Toto zvolání bylo a je chápáno především jako otevření se každodennímu přicházení Pána do našeho života. A kdo takto denně žije s Pánem, nemusí mít přece strach z konečného setkání s ním.

Ovšem i ten, kdo touží po Pánově návratu, není mimo nebezpečí. Chybné lidské postoje, které v sobě nosí i "zbožný" člověk,mohou snadno spoluurčovat život víry. A protože jsme nyní nastaveni na Pánův "návrat", začínáme být netrpěliví. Chtěli bychom býttěmi "zasvěcenými", kteřímají určitá znamení a "vědí" nebo "cítí", kdy k této události dojde! A tak je mnohý nakloněn přijímat "proroctví" a "učení", která posouvají příchod Páně do bezprostřední blízkosti. Nevědomě to může být také vítanou záminkou k útěku z napětí a požadavků každodenního života a k útěku před zodpovědným utvářením budoucnosti.

Na druhé straně slyšíme často o "viděních" a "zjeveních",která obsahují spoustu hrozeb a podrobností o blížících se katastrofách. Začínají bujet mnohá "proroctví" subjektivně možná upřímně míněná. Někdy jsou psychologicky "potvrzována" nebo podněcována přírodními či ekologickými katastrofami. Ekologická krize zesiluje dojem, že tento svět je na pokraji zániku. Předpovědi jako ty o třech dnech temnoty, během kterých budou lidé ochráněni pouze posvěcenými svícemi, se pak mísí s často ne přísně vědeckými údaji týkajícími se přírody. K tomu jsou mnozí fascinováni letopočtem roku 2000, podobně jako před rokem 1000.

Tak se může stát, že nad touhou po Pánu převáží strach, zvědavost nebo nesnesitelné hrozby. Vědomí Pánova příchodu ve slávě se pak v zápalu fantazie spojuje s podivným tajným věděním, a úkol zvěstovat v celém světě radostnou zvěst - evangelium, nabývá díky vyhlídce konce světa zvláštních hektických a tísnivých rysů; a tak například slyšíme: "Počínaje Ruskem stojíme nyní v největším duchovním boji v celých dějinách před Pánovým návratem". Kde berou autoři odvahu tvrdit něco takového?

Tento problém není nový. Už Pavel vede prudká střetnutí právě s takzvanými "proroky"a "apoštoly" uprostřed obcí, a napomíná: "Všecko zkoumejte, dobrého se držte" (1Tes 5,21). Proto se nesmíme vyhýbat kritickému zkoumání takovýchto proroctví. Neboť nekritické přijímání učení a proroctví je neduchovní.


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Mediálně spolupracujeme:

Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové od 9. do 14. 8. 2022 pro mladé lidi od 14 do 26 let.celostatnisetkanimladeze.cz

UNITED - křesťanský multižánrový festival, 18. – 20. 8. 2022 Vsetínfestivalunited.cz

 

Čtení z dnešního dne: Středa 10. 8., svátek sv. Vavřince

1. čtení – 2 Kor 9,6-10; Evangelium – Jan 12,24-26

Komentář k Jan 12,24-26: Být tam, kde je Kristus. Tedy zvláště v chudých, mezi smutnými, s opuštěnými. Tam jsou dle jáhna Vavřince pravé poklady církve!

Zdroj: Nedělní liturgie

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943

Odpírač služby v Hitlerově armádě Franz Jägerstätter – popraven 9.8.1943
(7. 8. 2022) Rakouský farmář Franze Jägerstättera nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za…

SV. TEREZIE BENEDIKTA OD KŘÍŽE - EDITA STEINOVÁ (9. SRPNA)

(7. 8. 2022) Německá židovka, křesťanka, katolička a řeholnice - popravená nacisty...

Proměnění Páně (6.8.)

(4. 8. 2022) Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života…

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

(2. 8. 2022) “Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa“, říká svatý Jan Maria Vianney…

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

(30. 7. 2022) Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do…

Václav Dvořák († 30. 7. 2008)

(29. 7. 2022) Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v…