Víra nám pomáhá přijímat i porážky a utrpení s vědomím, že zlo nemá a nebude mít poslední slovo. - archív citátů

Sekce: Knihovna

4. Poznámky a obsah

z knihy Rozlišuj duchy

1 Výklad je zde podáván z hlediska zkušenosti všedního dne a duchovního vedení. V literatuře jsou zvážena i jiná hlediska, viz. Backer L.: Redaktionsgeschichtliche Untersuchungen über die Unterscheidung der Geister bei Ignatius von Loyola, Echter, Würzburg 1970. Vynikající reflexe naší otázky a úvod k Exerciciím - viz. Schneider M.: Unterscheidung der Geister. Die ignatianischen Exerzitien in der Deutung von E. Przywara, K. Rahner und G. Fessard. Tyrolia, Innsbruck 1987. Sbírka dalších "klasických textů" se nachází v knížečce: Scaramelli J. B.: Regeln zur Unterscheidung der Geister, vyd. W. Schamoni, Veralgsdruckerei Josef Kral, 8423 Abensberg.

2 Původně ve španělštině sepsané texty jsou zde předkládány v překladu P. Roberta Kunerta, SJ (Svatý Ignác z Loyoly: Duchovní cvičení. KA Řím 1990.), zkratka DC. Pravidla rozlišování jsou na konci knihy (DC 313 - 336). V německém vydání v překladu od P. Knauera (Geistliche Übungen und erläuternde Texte, Leipzig - Graz 1978), najdeme také zde často citovanou Ignácovu autobiografii - "Zpráva poutníka" (Pilgerbericht) - Nr. 501 - 601 (= č. 1 - 100).

3 Srv. již teď výtah ze "Zprávy poutníka" v našem komentáři k DC 333.

4 Přehledné sestavení nejdůležitějších obsahových a formálních "Kritérií a měřítek" se nachází v textu přijatém Německou biskupskou konferencí "Duch oživuje", kap. IV. Český překlad vydalo Pastorační středisko v r. 1993.

5 Velmi důležité zkušenosti k celému tomuto okruhu otázek jsou sebrány v knize Das Herzensgebet. Mystik und Yoga der Ostkirche. Vyd. A. Rosenberg, Otto - Wilhelm - Barth - Verlag, München 1957, str. 14 - 19.

6 Abychom se nenechali odradit nebo zmást množstvím pokynů, poukažme ještě jednou na úvod k tomuto sešitu, 8. odstavec.

OBSAH

Úvod
1. část: Pravidla rozlišování I
Smysl a cíl pravidel
Dva základní směry
Obě základní zkušenosti člověka, který "postupuje"
Pokyny pro chování v dobách temnoty a pokušení
Důvody neútěchy
Praktické pokyny pro chování
při vzpruze a duchovní radosti
Tři způsoby chování nepřítele a jak jim čelit

2. část: Pravidla rozlišování II
Pravá a falešná útěcha
Jak vzniká (pravá nebo falešná) útěcha
Některé pomůcky, abychom rychleji poznali falešnou útěchu
Kritérium souladu
Různé stupně božské útěchy

3. část: Jak nalézat Boží vůli
Předpoklady dobrého rozhodnutí pro život
Tři cesty "jak vykonat správnou a dobrou volbu"
Dva způsoby pro třetí cestu
PoznámkyPřeloženo z: Dem Geist Jesu folgen (IV. Teil), Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach 1988


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Středa středa 8. 12., slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

Gn 3,9-15.20; Žl 98; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38

Komentář k Gn 3,9-15.20: Maria učinila konec tomuto nepřátelství. To si uvědomím, když se zahledím na adventní červánky. Vždyť už ve chvíli, kdy byla ve své mamince počata, začalo svítat na lepší časy!

Zdroj: Nedělní liturgie

P. Vojtěch Kodet - obsáhlý knižní rozhovor

P. Vojtěch Kodet -  obsáhlý knižní rozhovor
(6. 12. 2021) Známý duchovní autor, karmelitán P. Vojtěch Kodet v obsáhlém knižním rozhovoru.

Mikuláš (6.12.)

Mikuláš (6.12.)
(1. 12. 2021) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

(29. 11. 2021) Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl…

Co jsou roráty?

Co jsou roráty?
(28. 11. 2021) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

(25. 11. 2021) První systematický apoštol médií ve XX. století

Kdy začíná advent?

(24. 11. 2021) Datum 1. adventní neděle...

Nechte se prosím, očkovat!

Nechte se prosím, očkovat!
(24. 11. 2021) Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj,…

Advent

Advent
(22. 11. 2021) Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....

C. S. Lewis

(21. 11. 2021) ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)