Jestliže mě miluješ, nemysli na svou pastvu Co znamená Ježíšovo trojí: „Miluješ mě?“ - archív citátů

Sekce: Knihovna

4. Poznámky a obsah

z knihy Rozlišuj duchy

1 Výklad je zde podáván z hlediska zkušenosti všedního dne a duchovního vedení. V literatuře jsou zvážena i jiná hlediska, viz. Backer L.: Redaktionsgeschichtliche Untersuchungen über die Unterscheidung der Geister bei Ignatius von Loyola, Echter, Würzburg 1970. Vynikající reflexe naší otázky a úvod k Exerciciím - viz. Schneider M.: Unterscheidung der Geister. Die ignatianischen Exerzitien in der Deutung von E. Przywara, K. Rahner und G. Fessard. Tyrolia, Innsbruck 1987. Sbírka dalších "klasických textů" se nachází v knížečce: Scaramelli J. B.: Regeln zur Unterscheidung der Geister, vyd. W. Schamoni, Veralgsdruckerei Josef Kral, 8423 Abensberg.

2 Původně ve španělštině sepsané texty jsou zde předkládány v překladu P. Roberta Kunerta, SJ (Svatý Ignác z Loyoly: Duchovní cvičení. KA Řím 1990.), zkratka DC. Pravidla rozlišování jsou na konci knihy (DC 313 - 336). V německém vydání v překladu od P. Knauera (Geistliche Übungen und erläuternde Texte, Leipzig - Graz 1978), najdeme také zde často citovanou Ignácovu autobiografii - "Zpráva poutníka" (Pilgerbericht) - Nr. 501 - 601 (= č. 1 - 100).

3 Srv. již teď výtah ze "Zprávy poutníka" v našem komentáři k DC 333.

4 Přehledné sestavení nejdůležitějších obsahových a formálních "Kritérií a měřítek" se nachází v textu přijatém Německou biskupskou konferencí "Duch oživuje", kap. IV. Český překlad vydalo Pastorační středisko v r. 1993.

5 Velmi důležité zkušenosti k celému tomuto okruhu otázek jsou sebrány v knize Das Herzensgebet. Mystik und Yoga der Ostkirche. Vyd. A. Rosenberg, Otto - Wilhelm - Barth - Verlag, München 1957, str. 14 - 19.

6 Abychom se nenechali odradit nebo zmást množstvím pokynů, poukažme ještě jednou na úvod k tomuto sešitu, 8. odstavec.

OBSAH

Úvod
1. část: Pravidla rozlišování I
Smysl a cíl pravidel
Dva základní směry
Obě základní zkušenosti člověka, který "postupuje"
Pokyny pro chování v dobách temnoty a pokušení
Důvody neútěchy
Praktické pokyny pro chování
při vzpruze a duchovní radosti
Tři způsoby chování nepřítele a jak jim čelit

2. část: Pravidla rozlišování II
Pravá a falešná útěcha
Jak vzniká (pravá nebo falešná) útěcha
Některé pomůcky, abychom rychleji poznali falešnou útěchu
Kritérium souladu
Různé stupně božské útěchy

3. část: Jak nalézat Boží vůli
Předpoklady dobrého rozhodnutí pro život
Tři cesty "jak vykonat správnou a dobrou volbu"
Dva způsoby pro třetí cestu
PoznámkyPřeloženo z: Dem Geist Jesu folgen (IV. Teil), Vier-Türme-Verlag, Münsterschwarzach 1988


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Čtení z dnešního dne: Neděle . .

Job 38,1.8-11; Žalm Žl 107,23-24.25-26.28-29.30-31; 2 Kor 5,14-17
Mk 4,35-41

„Proč se bojíte?“, říká Ježíš vyděšeným učedníkům. A není divu, ve tmě se jejich loď potápěla pod náporem vichřice. Není snadné uvěřit, že Ježíš má moc utišit bouři, že je spolehlivým Mistrem, pevným bodem vesmíru, před kterým i zlo musí padnout na kolena. Je obtížné tomu uprostřed divokého světa věřit, ale lze si to ověřit! Buď vlastní zkušeností, pokud se zkusíme o víru skutečně opřít, z dějin, anebo ze svědectví jiných lidí. Stálo by za to slyšet jiné křesťany z našeho společenství, kteří se o Boha opřeli a zažili to, co učedníci: moře zmlklo a nastalo úplné ticho. Zkusme si sami vzpomenout, kdy se Bůh v našem životě o nás postaral?

Zdroj: Nedělní liturgie

Papež: Církev je otevřená všem, ale homosexuální svazky nemůže žehnat

(23. 6. 2024) V rozhovoru pro americkou televizní stanici Cbs František znovu zdůrazňuje otevřenost církve "všem, každému" a…

Narození Jana Křtitele (svátek 24. 6.)

Narození Jana Křtitele (svátek 24. 6.)
(23. 6. 2024) Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen…

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - Letní kurzy v roce 2024

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - Letní kurzy v roce 2024
(22. 6. 2024) Kurzy zaměřené na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině s názvem ´Manželská setkání´…

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)
(21. 6. 2024) Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535

sv. Tomáš More (22.6.)

(20. 6. 2024) Filozof, politik, humorista, mučedník... Popraven (1535) králem Jindřichem VII. 

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)
(18. 6. 2024) Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se…

Pouť důvěry Taizé - 47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých

Pouť důvěry Taizé -  47. Silvestrovské setkání evropských mladých dospělých
(16. 6. 2024) Estonské hlavní město Tallinn bude hostit příští evropské setkání mládeže Taizé ve dnech 28.12.2024-1.01.2025.