Bůh neplní všechna naše přání, ale všechna svá zaslíbení. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Libor Holý

Předmluva

z knihy Lektorát a akolytát žen?

DUABUS HONESTIS DOMNIS ECCLESIAE BOHEMICAE: SORORI ILLUMINATAE NERUŠILOVÁ ET DOCTRICI MARGARETAE KORONTHÁLYOVÁ QUAE MIHI, UNAQUISQUE, MODO STATUI SUO PROPRIO, EXEMPLUM VITAE CHRISTIANAE MONSTRAVERUNTPředmluva

Tato práce vznikla na konci mého studia teologie na KTF UK. Původně se mělo jednat o seminární práci, jíž jsem měl uzavřít sérii neobyčejně zajímavých a pro mne přínosných setkání na vědeckém semináři z kanonického práva. Původně plánovaný rozsah práce, 10 až 20 stran, se mi bohužel nepodařilo zachovat. Když jsem viděl, že stanovené pensum přesáhnu, rozhodl jsem se, že tuto práci pojmu jako jistý druh dobrovolné závěrečné práce k ukončení magisterského studia teologie na KTF UK.

Vzniklo tedy cosi, co svým rozsahem a komplexností přesahuje běžnou seminární práci a co si zároveň svým rozsahem, ani svou úrovní nemůže a nechce dělat nárok práce diplomové.

Všechny její čtenáře a hodnotitele tedy prosím o shovívavost s nezkušeností a nedisciplinovaností začínajícího „vědátora“, který si dovoluje předložit práci, jež poměrem využitých pramenů a primární literatury a literatury sekundární, ale i úrovní zpracování skutečně odpovídá práci seminární, i když svým rozsahem, seminární práci značně hypertrofní.

Přesto si poněkud neskromně dovoluji poděkovat prostřednictvím této práce Hospodinu a svým rodičům za to, že jsem, všem kněžím a laikům, kteří mne, ať tak či onak, naučili poznávat a milovat Hospodina a jeho církev, a všem pedagogům KTF UK za vše, čemu jsem se pod jejich vedením naučil.

Zvláštní dík patří váženému panu profesorovi JUDr. ThDr. Miroslavu Zedníčkovi za jeho výtečné přednášky z Kanonického práva a za tutor classes Vědeckého semináře, který, i přes svou vytíženost, vedl pro jediného zájemce, totiž mou maličkost.

Velký dík patří také PhDr. Ivaně Albrechtové za jazykovou korekturu této práce.

V Praze dne 18. 6. LP 1997
Libor Holý


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Autor: Libor Holý

Témata: Církev

Čtení z dnešního dne: Sobota 19. 9.

1 Kor 15,35-37.42-49; Lk 8,4-15

Komentář k Lk 8,4-15: Prožívám rok Božího slova. Chci se častěji nad Božím slovem zastavit? Mám-li trpělivost, padne do dobré půdy a bude jistě přinášet užitek!

Zdroj: Nedělní liturgie

20. září - památka korejských mučedníků

(19. 9. 2020) "... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam, kde se…

Svátosti, víra a koronavirus

Svátosti, víra a koronavirus
(17. 9. 2020) Rozhovor s profesorkou Marianne Schlosser, nositelkou Ratzingerovy ceny. (Odkaz na Liturgie.cz)

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

(16. 9. 2020) Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do…

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

(16. 9. 2020) Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

(14. 9. 2020) 15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné –…

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

(13. 9. 2020) Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku

Sv. Jan Zlatoústý (13.9.)

(11. 9. 2020) Jan Zlatoústý (Chrysostomos) byl oblíbeným a neohroženým kazatelem, který čelil vlně intrik a byl opakovaně posílán do…

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

(10. 9. 2020) 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.

Narození Panny Marie 8. 9.

(7. 9. 2020) Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr.