Učiň mne, Pane, nástrojem abych přinášel jednotu, kde je nesvornost. - archív citátů

Sekce: Knihovna

Libor Holý

Předmluva

z knihy Lektorát a akolytát žen?

DUABUS HONESTIS DOMNIS ECCLESIAE BOHEMICAE: SORORI ILLUMINATAE NERUŠILOVÁ ET DOCTRICI MARGARETAE KORONTHÁLYOVÁ QUAE MIHI, UNAQUISQUE, MODO STATUI SUO PROPRIO, EXEMPLUM VITAE CHRISTIANAE MONSTRAVERUNTPředmluva

Tato práce vznikla na konci mého studia teologie na KTF UK. Původně se mělo jednat o seminární práci, jíž jsem měl uzavřít sérii neobyčejně zajímavých a pro mne přínosných setkání na vědeckém semináři z kanonického práva. Původně plánovaný rozsah práce, 10 až 20 stran, se mi bohužel nepodařilo zachovat. Když jsem viděl, že stanovené pensum přesáhnu, rozhodl jsem se, že tuto práci pojmu jako jistý druh dobrovolné závěrečné práce k ukončení magisterského studia teologie na KTF UK.

Vzniklo tedy cosi, co svým rozsahem a komplexností přesahuje běžnou seminární práci a co si zároveň svým rozsahem, ani svou úrovní nemůže a nechce dělat nárok práce diplomové.

Všechny její čtenáře a hodnotitele tedy prosím o shovívavost s nezkušeností a nedisciplinovaností začínajícího „vědátora“, který si dovoluje předložit práci, jež poměrem využitých pramenů a primární literatury a literatury sekundární, ale i úrovní zpracování skutečně odpovídá práci seminární, i když svým rozsahem, seminární práci značně hypertrofní.

Přesto si poněkud neskromně dovoluji poděkovat prostřednictvím této práce Hospodinu a svým rodičům za to, že jsem, všem kněžím a laikům, kteří mne, ať tak či onak, naučili poznávat a milovat Hospodina a jeho církev, a všem pedagogům KTF UK za vše, čemu jsem se pod jejich vedením naučil.

Zvláštní dík patří váženému panu profesorovi JUDr. ThDr. Miroslavu Zedníčkovi za jeho výtečné přednášky z Kanonického práva a za tutor classes Vědeckého semináře, který, i přes svou vytíženost, vedl pro jediného zájemce, totiž mou maličkost.

Velký dík patří také PhDr. Ivaně Albrechtové za jazykovou korekturu této práce.

V Praze dne 18. 6. LP 1997
Libor Holý


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Autor: Libor Holý

Témata: Církev

Čtení z dnešního dne: Čtvrtek 20.1.

1 Sam 18,6-9; 19,1-7; Mk 3,7-12

Komentář k Mk 3,7-12: I dnes mnozí neduživí a nemocní vyhledávají Kristovu církev. Kéž je to pro nás znakem její pravosti.

Zdroj: Nedělní liturgie

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí

Neděle Božího slova - 3. neděle liturgického mezidobí
(16. 1. 2022) Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je v církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a úvaze nad ním“.

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C

Uvedení do neděle 16.1. 2 nvlm C
(15. 1. 2022) Došlo víno, i když jsme ho tak poctivě chystali. Udělal jsem něco špatně? Něco jsem zanedbal? Proč tento vztah, dílo,…

Týden modliteb za jednotu křesťanů - smíření křesťanů přesahuje lidské síly...

(14. 1. 2022) "Týden modliteb za jednotu křesťanů" se slaví každý rok od 18. do 25. ledna (nebo na jižní polokouli kolem…

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

(13. 1. 2022) Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v…

Online formační setkání pro kostelníky

Online formační setkání pro kostelníky
(11. 1. 2022) Ve čtvrtek 27. ledna 2022 ve 20:00 se uskuteční on-line on-line formační setkání pro kostelníky a pro všechny, kdo…

Ludvík Armbruster - poutavý dokument k poslechu

(10. 1. 2022) Chybí nám japonská zdvořilost. Naučili jsme se lhát, řekl před smrtí jezuita Armbruster v pořadu Příběhy 20.…

Marie Elekta od Ježíše (1605–1663), svátek 11.1.

(10. 1. 2022) V roce 1656 se konečně přes různé překážky podařilo realizovat založení pražského Karmelu. Zakladatelkou byla matka…

Svátek Křtu Páně

(7. 1. 2022) V neděli po slavnosti Zjevení Páně (6.1.) se slaví svátek Křtu Páně.

Zjevení Páně (6.1.), K+M+B+

(2. 1. 2022) Slavnost Zjevení Páně (epifanie) připomíná zjevení Boží slávy mezi lidmi. Čtení při mši svaté tento den mluví o zjevení…