Jsi prach „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“ (srov. Gen 3,19) - archív citátů

Sekce: Knihovna

Libor Holý

Předmluva

z knihy Lektorát a akolytát žen?

DUABUS HONESTIS DOMNIS ECCLESIAE BOHEMICAE: SORORI ILLUMINATAE NERUŠILOVÁ ET DOCTRICI MARGARETAE KORONTHÁLYOVÁ QUAE MIHI, UNAQUISQUE, MODO STATUI SUO PROPRIO, EXEMPLUM VITAE CHRISTIANAE MONSTRAVERUNTPředmluva

Tato práce vznikla na konci mého studia teologie na KTF UK. Původně se mělo jednat o seminární práci, jíž jsem měl uzavřít sérii neobyčejně zajímavých a pro mne přínosných setkání na vědeckém semináři z kanonického práva. Původně plánovaný rozsah práce, 10 až 20 stran, se mi bohužel nepodařilo zachovat. Když jsem viděl, že stanovené pensum přesáhnu, rozhodl jsem se, že tuto práci pojmu jako jistý druh dobrovolné závěrečné práce k ukončení magisterského studia teologie na KTF UK.

Vzniklo tedy cosi, co svým rozsahem a komplexností přesahuje běžnou seminární práci a co si zároveň svým rozsahem, ani svou úrovní nemůže a nechce dělat nárok práce diplomové.

Všechny její čtenáře a hodnotitele tedy prosím o shovívavost s nezkušeností a nedisciplinovaností začínajícího „vědátora“, který si dovoluje předložit práci, jež poměrem využitých pramenů a primární literatury a literatury sekundární, ale i úrovní zpracování skutečně odpovídá práci seminární, i když svým rozsahem, seminární práci značně hypertrofní.

Přesto si poněkud neskromně dovoluji poděkovat prostřednictvím této práce Hospodinu a svým rodičům za to, že jsem, všem kněžím a laikům, kteří mne, ať tak či onak, naučili poznávat a milovat Hospodina a jeho církev, a všem pedagogům KTF UK za vše, čemu jsem se pod jejich vedením naučil.

Zvláštní dík patří váženému panu profesorovi JUDr. ThDr. Miroslavu Zedníčkovi za jeho výtečné přednášky z Kanonického práva a za tutor classes Vědeckého semináře, který, i přes svou vytíženost, vedl pro jediného zájemce, totiž mou maličkost.

Velký dík patří také PhDr. Ivaně Albrechtové za jazykovou korekturu této práce.

V Praze dne 18. 6. LP 1997
Libor Holý


Ostatní kapitoly z této knihy na tomto webu:

Autor: Libor Holý

Témata: Církev

Čtení z dnešního dne: Středa 21. 2.

1. čtení - Jon 3,1-10; Evangelium - Lk 11,29-32

Komentář k Jon 3,1-10: Ninivští inspirovali svého krále. Kajícnost začala „odspodu“. Výzva pro mě, abych začal sám u sebe…

Zdroj: Nedělní liturgie

Stolec svatého Petra (22.2.)

Stolec svatého Petra (22.2.)
(21. 2. 2024) Svátek stolce svatého Petra připomíná primát apoštola Petra mezi ostatními apoštoly. Tuto službu ustanovil sám Ježíš a…

Co je důležitější než půst? / k poslechu

Co je důležitější než půst? / k poslechu
(16. 2. 2024) „Zaměření na druhé je důležitější než půst.“

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den

DOPORUČUJEME NOVOU KNIHU, průvodce postem a Velikonocemi na každý den
(15. 2. 2024) Průvodce postní a velikonoční dobou – od Popeleční středy až po slavnost Seslání Ducha Svatého

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

15.2. - památka 14 pražských mučedníků - Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů
(14. 2. 2024) 15. února 1611 bylo v klášterním kostele Panny Marie Sněžné v Praze umučeno 14 františkánů. 

Popeleční středou začíná Postní doba

(13. 2. 2024) Je důležité, aby se křesťan v postní době nezabýval sám sebou, ale především Bohem samotným...

sv. Valentin z Terni (14. února)

(12. 2. 2024) Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil…

Křížové cesty

(11. 2. 2024) Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Konference Jak slyšet Boží hlas s Petem Greigem 
22. – 23. 3. 2024 v Praze.