Sally ReadováZářivá temnota noci, Příběh jedné konverze

Autobiiografický příběh autorky, dříve zapřisáhlé ateistky. Svou vlastní zkušenost setkání s Bohem autorka popisuje velmi výmluvně a přesvědčivě. Proměněna je i její zkušenost manželství a rodičovství během života v zahraničí. Intimně prožívá novou lásku k samotnému Kristu a přijímá víru, kterou předtím odmítala jako bigotní a tíživou.

"Proč ke mně Bůh nepřišel dříve, ke zlomené bytosti, která k němu skoro vzpínala ruce, to nevím. Neumím to vysvětlit. Řekla bych, že jádro nebo podstata mé duše ještě nebyla připravená. Později jsem pochopila, že věděl, kdy a jak má ke mně přijít a že peklo, které jsem zažívala, bylo důležitou přípravou na pozdější setkání s Ním."

Dva zajímavé texty z knihy naleznete zde: 

 

Vydalo nakladatelství Paulínky