Papež František letošní rok vyhlásil jako rok sv. Josefa.
Doporučujeme vám proto nově vydanou novénu ke sv. Josefovi,
kterou napsal P. Josef Prokeš,.
Novéna je trefná, výstižná, krátká
a promlouvající do běžného současného života.

"Svatí, které církev uctívá, mohou nenápadně, ale zato velmi jasně osvěcovat náš život. Každý z nich tiše inspiruje naši každodennost, a to osobitým a jedinečným způsobem, v lásce, která překračuje i hranici smrti. Tichým, ale zato velkým spojencem je nám svatý Josef. Dobře Ježíše zná, zná ho ze své každodennosti. A právě v ní nás může skvěle inspirovat. Může nám vyprošovat odvahu k tomu, abychom dokázali vykročit na nové cesty, odvahu k přijímání hledajících, ke skryté službě i k dobrým vzájemným vztahům." (z předmluvy autora)

 

Vybíráme z novény:

Josefův vztah s Marií přečkal mnoho komplikací.
On ale nevyklouzl a neutekl...

2. den / Svatý Josef – patron těch, kterým záleží na vztazích

Z mnoha signálů víme, že Josef nebyl žádný samotář. Proto si také vybral Marii za svou ženu. Záleželo mu na vztazích, chtěl v nich žít. To poznáváme i z Matoušovy poznámky, když se Josef rozhoduje, jak zareaguje na Mariino nečekané těhotenství. „Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají“ (Mt 1,19). I v této krizové situaci dokáže mít na zřeteli toho druhého.

Jeho vztah s Marií přečkal mnoho komplikací. Při náročném útěku do Egypta znovu ukazuje, jak mu na Marii a Ježíšovi záleží. Nevyklouzne a neuteče, ani když se věci komplikují. Nezvolí si pohodlnější život, pečuje i nadále o vztahy s nejbližšími, i když ho to stojí víc než dost. Celkově mu jeho vztah s Marií přinesl záhy asi hodně nepohodlí, různých poznámek od okolí a nepochopení.

  • Josefe, buď ochráncem našich vztahů, především v našich rodinách. Vyprošuj nám pravou lásku, ať milujeme horoucím srdcem, a když je třeba, dokážeme si odpouštět.
  • Josefe, vyprošuj nám sílu vytrvat ve vztazích, když se věci komplikují. A vyprošuj nám světlo, jak v nich jít dále.
  • Josefe, vyprošuj nám odvahu být v našich vztazích tvůrčí.
  • Josefe, vyprošuj nám schopnost vidět potřeby druhých.
  • Svatý Josefe, patrone těch, kterým záleží na vztazích, oroduj za nás.

Otče náš, …

Se svolením převzato z knížky: Josef ProkešNovéna ke sv. Josefovi,
kterou vydalo nakladatelství Doron. Redakčně upraveno.