Reakce na Fiducia Supplicans

Kardinál Parolin odpověděl na otázky týkající se doktrinálního dokumentu Fiducia Supplicans, který vyvolal v církvi velké vření: „To je vždy prospěšné“, podotýká, „důležité je, abychom postupovali v souladu s 'pokrokem v kontinuitě'. V církvi vždy docházelo ke změnám: dnešní církev není církví před dvěma tisíci lety. Církev je otevřená znamením doby, ale musí být také věrná evangeliu, tradici, svému dědictví. Pokud tedy tento kvas slouží k cestě za evangeliem, aby poskytoval odpovědi, je vítán“. Na druhou stranu k postoji afrických biskupů, kteří potvrzují plné společenství s papežem, ale říkají, že nejsou ochotni žehnat homosexuálním párům, prohlašuje: „Dotkli se velmi choulostivého a citlivého bodu, který bude potřebovat důkladné hloubkové studium“.