Papež František poskytl rozhovor italskému časopisu „Credere“, který vyšel 8. února 2024. František se vrací k otázce požehnání homosexuálním párům: „Nikdo se nepohoršuje, když dám požehnání podnikateli, který vykořisťuje lidi, zatímco se pohoršuje, když ho dám homosexuálovi“. 

„Todos, todos, Todos. Všichni, všichni, všichni“, prohlásil papež při Světových dnech mládeže v Lisabonu a zopakoval při mnoha dalších příležitostech, aby znovu zdůraznil onen princip přijetí, který je základem pastoračního poslání církve, a také aby zarámoval požehnání „neregulérním“ párům (včetně homosexuálních), jak navrhuje doktrinální dokument Fiducia Supplicans.

Také v rozhovoru pro časopis Credere, periodikum Společnosti sv. Pavla, se František vrací k otázce požehnání, které vyvolalo různé reakce a kontroverze, a opakuje to, co již zmínil při audienci pro dikasterium pro nauku víry, které deklaraci vypracovalo: „Nežehnám 'homosexuálnímu manželství', žehnám dvěma lidem, kteří se mají rádi, a také je prosím, aby se za mě modlili. Požehnání se nesmí nikomu odepřít“, vysvětlil papež v rozhovoru s redaktorem Donem Vincenzem Vitale.

Nejtěžší hříchy, dodává papež, jsou ty, které se maskují andělským hávem. „Nikoho nepohorší, když dám požehnání podnikateli, který třeba vykořisťuje lidi: a to je velmi vážný hřích. Zatímco se pohoršují, když je udělím homosexuálovi.... To je pokrytectví! Všichni se musíme navzájem respektovat. Všichni! Jádrem dokumentu Fiducia Supplicans je přijetí".