Papež František 26. ledna 2024 promluvil k Dikasteriu pro nauku víry, které ukončilo své každoroční plenární shromáždění. V projevu hovořil m.j. o nedávno vyšlém dokumentu Fiducia supplicans.


Pastorační požehnání

Smyslem pastoračních a spontánních požehnání, 
o nichž se v deklaraci hovoří, 
je, jak zdůraznil papež, 
konkrétně ukázat blízkost Boha a církve všem, 
kteří se ocitli v různých situacích 
a žádají o pomoc, aby mohli pokračovat - 
– a někdy i začít – v cestě víry.


Požehnání nevyžadují morální dokonalost
a žehná se lidem, ne svazku

Papež zdůraznil dva body: 

Za prvé řekl, že tato požehnání,
mimo jakýkoli liturgický kontext a formu,
nevyžadují morální dokonalost,
aby mohla být přijata. 

Za druhé poznamenal,
že když se pár spontánně obrátí na duchovního
a požádá o ně, žehná se nikoli svazek,
ale prostě lidi, kteří o to společně požádali. 
Nežehná svazek, zdůraznil papež,
ale osoby, přirozeně s ohledem na kontext,
citlivost, místo, kde člověk žije,
a nejvhodnější způsoby, jak to udělat.

26. ledna 2024