Množství slov a nedostatek Slova

Vánoční biblické a liturgické texty nám pomáhají pronikat do tajemství události, která se odehrála na počátku letopočtu kdesi ve vzdáleném Betlémě. Jedním z textů, který o Vánocích opakovaně zaznívá, je Prolog Evangelia svatého Jana, který vypráví o Slovu.

Jaký je význam slova, dobře víme. Slovo je prostředek vzájemné komunikace. Aby člověk mohl komunikovat, potřebuje mít v nějakém jazyce slovní zásobu.

Svatý Jan ovšem nehovoří o slovu s malým „s“, ale o SLOVU, KTERÉ JE ZÁROVEŇ OSOBOU. „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh (Jan 1,1). Toto Slovo je prostředkem Boží komunikace. Bůh to má vlastně velmi jednoduché, protože nepotřebuje ke komunikaci bohatou slovní zásobu. Stačí mu jediné Slovo.

Skrze toto Slovo stvořil svět. Toto Slovo na sebe nakonec vezme podobu člověka a rodí se v Betlémě jako malé dítě. „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“ (Jan 1,14). Toto malé betlémské dítě, kterému dají Maria s Josefem jméno Ježíš, je vrcholem Boží komunikace, Božího sdílení se s člověkem.

Bůh nám nemohl říct více, než co nám řekl skrze vtělené Slovo.