Máme přítele na nejvyšších místech.
Ježíšova solidarita s námi se totiž projevuje i poté, co vystoupil do nebe.

On prožil na zemi to, co my, a proto nám rozumí.
Můžeme k němu tedy kdykoliv přistupovat s důvěrou.
On hledí do srdce. Naštěstí !

Máme vynikajícího velekněze,
který prošel až do nejvyššího nebe: Je to Ježíš, Boží Syn.
Proto se pevně držme svého vyznání.
Náš velekněz není takový,
že by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Naopak!
Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, kromě hříchu.
Přistupujme proto s důvěrou k trůnu milosti,
abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost,
kdykoli potřebujeme pomoci. (Žid 4,14-16)


***

Další texty k tématu Nanebevstoupení naleznete zde