Osel z Arsu

Jan Maria Vianney nepatřil příliš mezi chytré. Probojovával se mnohými obtížemi, aby se mohl stát knězem. Během studia teologie se musel velice snažit, aby obstál při zkouškách. Když seděl před zkoušejícími, nedokázal odpovědět na teologické otázky, které mu dávali. Jeden ze zkoušejících profesorů řekl svému kolegovi: „Co s tím oslem budeme dělat?“ Když Jan ten nelichotivý komentář zaslechl, zareagoval: „Pane profesore, v Bibli se píše, že Samson pobil oslí čelistí tisíc Pelištějců (srov. Sd 15,15). Představte si, co dokáže Bůh udělat s celým oslem!“

Všichni dobře víme, co Bůh s tím „oslem“ udělal! Když byl pak vysvěcen na kněze, biskup nevěděl, kam ho má poslat. Nakonec se rozhodl pro malou, odlehlou vesničku Ars. Nemohl tušit, že díky tomuto pokornému knězi se Ars stane natolik populární, že vláda zde bude muset vybudovat železniční stanici, protože k arskému faráři se budou hrnout houfy lidí.

Možná ti nedůvěřují tví rodiče nebo lidé kolem tebe....

Pán dokáže použít kohokoli. Stačí se jen vložit do jeho rukou a poprosit, aby nás použil. A on to udělá, protože v nás věří. To je to nejdůležitější – věřit, že Bůh nám důvěřuje.

Jestliže ti nedůvěřují tví rodiče nebo lidé kolem tebe, je to jejich problém, ale Bůh ti důvěřuje a on je Pánem tvého života. Proto nám Ježíš řekl, abychom nikoho nesoudili a soud nechali na něm. Pouze Ježíš má právo člověka soudit, protože nikdo neví, co se za vnější slupkou skrývá.